biHiburu beŋ 1

1Ka malɔkɔ ma thankɛ daŋande maŋ, Masaala gbonkitiyande nde mbembɛŋ ntuŋ beŋ lɔkɔiŋ babɔyɛ mɛnɛ ka gboŋɛŋ bahakuwande maŋaye ka banabiŋ beŋ, 2kɛrɛ ka malɔkɔ ma nda mamankɛ maŋ maŋ, wundɛ gbonkitiyande mina maŋaye ka Hati nama woŋ. Maŋaye ka yɔnkɔ hukɛnama haŋ yehinuwe na Masaala ntha yo ntha ki yehinuwo. Wundɛ na thanki Masaala yɛtha ba biyɔ ntha o ntha ka wumankɛ. 3Ka Hati woŋ baŋ kɛna see maleke hu ka yiki ba ka Masaala baŋ haŋ toŋineke. Awa naa yi kute nthɔŋ niŋ, yi thanki kuta Masaala na. Wundɛ na bohitɛ ntha yo ntha ki yehinuwo iŋ thampa nama thasɛmbɛ thaŋ. Naa thankaŋ ndɛ wali ba ka niya na biyamɛti peniyo hakɛŋ namɛŋ baŋ, ndɛ ŋate ka ariana e ka dɔŋɔ ka yɔnkɔ huthome hu ka Masaala, wo iŋ sɛmbɛ ba kɛriŋiyɛ ntha yo ntha woŋ. 4Masaala ni nde Hati nama woŋ wɔ mandiŋ wuŋ yama ba malekɛŋ beŋ, nanthe thuŋ nɔŋ na ni nthɔŋ wundɛ na ba keŋ ku ka Hati woŋ koŋ bukuya wuŋ yama ba ŋakeŋ ŋa ka malekɛŋ beŋ ŋaŋ. 5Maleka wo ka hɛ ka malekɛŋ nama beŋ wo dome ndɛ, na “Hatiŋ na yi; ka hɛ yaŋ niyɔy hɛ fanda.” Masaala tha hintiŋ nthɔŋ gbonkoy ba maleka ba dɔma, na “Yaŋ kɔŋ niyɔ fandama, awa ndɛ kɔŋ niyɔ Hatiŋ.” 6Kɛrɛ naa bathɔy Masaala ba ŋinda Hati nama wo biyɛ kɛɛ baŋ fooma woŋ kafaydo, ndɛ dome, na “Yɔkɔŋ malekɛŋ bi ka Masaala beŋ fooma ni niŋ kubatho.” 7Kɛrɛ ba malekɛŋ beŋ Masaala dome, na “Masaala yeheni malekɛŋ bi niŋ ni kubatho beŋ nɔŋ huru haŋ, awa bawaliŋ nama beŋ niyɔ nɔŋ ŋalampitha ŋa ka buu.” 8Kɛrɛ ba Hati woŋ, Masaala dome, na “O Masaala, hugbakine nda haŋ hu kɔŋ niyɔ kɔy yo kɔy! Yi kɔŋ kɛriŋiyɛ biya bikɛnda beŋ ka mathumbɛ. 9Na see wuŋ ka niyɔ bɛyiniŋ bathumbɛ bɛna yehe yina e yi thambo bɛyiniŋ basikɔy. Wuna biyɛ Masaala wokɛnda woŋ kɔŋ yina yɛthi e wundɛ niya ba yi niyɔ wɔ mandiŋ e yi niyɔ iŋ mayehitɔkɔ wuŋ yama ba bintɔni nda fooma.” 10Wundɛ tepe hɛlɛŋ ba dɔma, na “Mariki woŋ, ka mathɛrɛŋ maŋ yi yeheni kafay woŋ, awa yi yeheni ka ariana iŋ thɛnkɔ nda thaŋ. 11Awa muŋ muŋ baŋ fooma mu kɔŋ piriŋ, kɛrɛ yi kɔŋ niyɔ thuŋ; mu kɔŋ tiyɔ nɔŋ thikɛŋ. 12Yi kɔŋ muŋ huthunuwande nɔŋ ka yi huthunuwande yaba, awa mu kɔŋ thikipa nɔŋ ka thikɛŋ thikipa. Kɛrɛ yi, timo tima yi kɔŋ niyɔ na nɔŋ nthɔŋ yi na, awa sii bakɛnda baŋ sa niyɔ iŋ mapeye.” 13Masaala tha nde dɔŋ ka maleka yo maleka wokɛnama, na “Dɔŋɔ dondo baŋ ka yɔnkɔ niŋ huthome haŋ, ka madoŋe niŋ mayiki maŋ, haaŋ nɔŋ e yaŋ sisa hadeni bikɛnda beŋ ka ŋathaki nda ŋaŋ ka pothi.” 14Nama malekɛŋ beŋ? Yinɛŋ bina bi niyiyɛ Masaala na wali e ndɛ bindɛ kɔ ŋinduwande ba mase biya bi ba kuta kisi beŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\