biHiburu beŋ 13

1Kaaŋ ka kɔtɔkɔy thimiyande ndeŋ haŋ nɔŋ biya bihuwɛndiya ka Kraist. 2Baŋ piitɔ ba yɛrɔkɔ thahinɛŋ ka yikiyani ndeŋ baŋ. Biya binɔndi bi kiŋ nde bi yɛrɔkɔy thahinɛŋ ka yikiyani namɛŋ haaŋ bindɛ yɛrɔkɔ malekɛŋ ka thana kɔthɔ. 3Baŋ piitɔ bi thiyo ka yeeli woŋ beŋ, wu niyɔyŋ bena nɔŋ bena ka yeeli woŋ iŋ bindɛ. Baŋ piitɔ bi niyɔ thɔrɔ beŋ, wu niyɔyŋ bena nɔŋ bena niyɔ thɔrɔ ka nanthe iŋ bindɛ. 4Biya fooma bi thiyɛŋ kuyɛntande yiki, awa bayɛntiŋ beŋ mɛnɛ yɛrɛmɛŋ biyento beŋ bi bɛiŋ tikitande mutaye iŋ biya bihɛna. Baa Masaala kɔŋ thonkine biya fooma bi ni ŋabɛini ŋahakuwande beŋ. 5Baŋ tindɛ thimo kɔbiri wudankande, teŋoŋ wumo wuma wu iŋ beŋ. Ba Masaala tepe, na “Yaŋ sa yina pɛyɛŋ; awa yaŋ sa yina baŋinɔkɔ.” 6Miŋ kahɛŋ thathukuma e miŋ dɔma, na “Mariki woŋ na bamase wokiyaŋ, awa yaŋ sa payɔ. Mbɛ mu wɔmɛti yama punku niya?” 7Baŋ piitɔ biya bi yenke bena katitɔkɔ beŋ, bi yenke nde bena tepe thampa tha ka Masaala thaŋ beŋ. Siyuwaŋ na nde bindɛ iŋ na tukuwe bindɛ na, awa yemitɔŋ lanɛya bakɛnamɛŋ baŋ. 8Yisɔs Kraist wo na heŋ nthɔŋ ndɛ na, nɛna hɛ hɛlɛŋ ndɛ, awa nɛna ndɛ niyɔ kɔy yo kɔy. 9Baŋ mɛkɛŋ ba mathanani yo mathanani maŋama bena fuŋuta ka gboŋa baseŋa baŋ. Wu kɔŋ niyɔ wuyɔhɔy miŋ ba kahinuwo thathuma iŋ makutiyɛ ma ka Masaala maŋ, wuŋ ka ba kahinuwo thathukuma iŋ muthɔma muthɔɔkɔ, mu sa nde mase bi muŋ thɔŋ beŋ. 10Bafodeni bi nde ni wali ka banka bathika ba nde biYusu beŋ niye Masaala na kubatho baŋ beŋ ka nda iŋ mayoho ba thɔma ka bɛsɛ ntuŋ baŋ. 11Bafode Womandiŋ wo ka biYusu beŋ woŋ kɔŋ sisi wasi ba ka maamiŋ ba bɛŋ si fuŋuna saraka ba hakɛŋ ka yamɛ nthɔŋ nda kuwa kɛ; kɛrɛ maamiŋ bi kɔra beŋ bi kɔŋ tɔɔnuwa hɛŋ ka niye bindɛ yikiya ka. 12Ba saabu baŋ baŋ huna tuke nde hɛlɛŋ nɛnɛ Yisɔs hɛŋ mɛti bamandiŋ baŋ haliko ba mɛthina biya beŋ ŋaye ka hakɛŋ iŋ wasi nama baŋ. 13Bɛna, miŋ kaayɛŋ kɛnama ka hɛŋ mɛti baŋ e miŋ ka hanande kuyaahu koŋ iŋ wundɛ. 14Ba miŋ ka iŋ mɛti bamandiŋ bagbeeŋ kafay dondo baŋ; kɛrɛ mindo yumbu mɛti bamandiŋ ba nɔŋ see baŋ. 15Huna, maŋaye ka yɔnkɔ hu ka Yisɔs, miŋ gbuŋunuwɛŋ Masaala na timo tima, wuna saraka ba miŋ fuŋune ka thahothi thakɛntuŋ thaŋ, naa miŋ ni keŋ nama koŋ yiki. 16Baŋ piitɔ ba niya bayɔhɔy iŋ ba masiyande, baa sarakɛŋ baŋ baŋ bɛna yeheŋ Masaala na thukuma. 17Putiyɔŋ bi bena katitɔkɔ beŋ awa e beŋ mɛya yamariŋ namɛŋ beŋ. Bindɛ bina dethiteke bena lɔkɔiŋ fooma baa bi boheŋ ba tɔŋa kuna wali namɛŋ baŋ ka Masaala. Mɛnɛ beŋ putiyɔy bindɛ, bi kɔŋ ni wali namɛŋ baŋ iŋ thathukuma thayɔhɔy, mɛnɛ huŋ kutɛ, bi kɔŋ bɛŋ ni biŋurɛ. Mɛnɛ wuŋ niyɔy nɛnɛ nɛŋ, wuŋ sa punku ba bena mase hali. 18Kaaŋ ka kɔtɔkɔy ba mina niyiyɛ kuraminɛ haŋ. Miŋ niyeŋ lanɛya ba dɔma na miŋ kiŋ iŋ thathukuma thayɔhɔy, baa miŋ thimoŋ ba niya bɛy bathumbɛ lɔkɔiŋ fooma. 19Yaŋ theteke bena fooma kaye-kaye ba beŋ niya kuraminɛ ba Masaala be yama duu hɛlɛŋ ka ŋinda kendeŋ ka ka wuthurɔy wuŋ baŋ. 20Masaala thanki ŋayina Yisɔs Kraist wo Mariki ntuŋ woŋ ka tuka haŋ, wo niyo Batɔli takɛŋ beŋ woŋ saathɛ ba wasi nama ba toŋe ndɛ ka tuku nama haŋ ba kahitinɛ mayukunande ma kɔy yo kɔy maŋ. 21Haliko Masaala wo iŋ mathɛbɛ woŋ dunkune bena ntha yo ntha kiyɔhɔy ki panke beŋ wuna beŋ ni ba niŋ yeheŋ thukuma. Haliko Masaala niye Kraist na wali ba niya ba niŋ yehe ka siini bakɛntuŋ baŋ. Haliko Kraist niyo yiki kɔi o kɔi! Amiina. 22Mbɛndaŋ bi miŋ ka lanɛya baŋ beŋ, yaŋ theteke bena ba beŋ pona kuiha iŋ muyuŋ huseri hukiyaŋ hu ni kuthɔnthɔ haŋ; baa kuthagba ku gbalite yaŋ bena koŋ koŋ baŋ athurɔ. 23Yaŋ thimoŋ ba beŋ kɔthɔ ba dɔma na wɛnda ntuŋ Timothi fuŋuto ka yeeli woŋ iŋ bi thiyɛ niŋ kɛndɛ beŋ. Mɛnɛ ndɛ see dondo baŋ ka wuthurɔy wuŋ baŋ, yaŋ kɔŋ niŋ diŋ ka kaa kendeŋ ka. 24Maaniyaŋ mina bi bena katitɔkɔ beŋ fooma mɛnɛ biya bi ka Masaala beŋ fooma. Mbɛnda ntuŋ bi miŋ ka lanɛya baŋ beŋ ka kuyɛkɛŋ ku ka Itali maaŋ bena fooma. 25Haliko Masaala niyiyɛ bena fooma bayɔhɔy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\