Yɔni 10

1Yisɔs tepe, na “Yaŋ kɔŋ bena tepe nɔndi baŋ, wɔ yo wɔ wo sa biiyande ka biyo hu ka kubinthi ku ka takɛŋ beŋ koŋ, kɛrɛ e ndɛ biiyande gboŋa bahɛna, wɔ bɛina batuwaŋ na wundɛ iŋ bakanati biya munki ka kansuŋ. 2Kɛrɛ wɔ wo biiyande ka biyo haŋ woŋ, wundɛ na batɔli wogbeeŋ woŋ. 3Wɔ bɛina na wo dethiteke takɛŋ beŋ woŋ pɛthiyɛ biyo haŋ. Awa takɛŋ beŋ bi kɔŋ niŋ yuyɛ ka thampa, awa ndɛ kɔŋ bindɛ hiini ŋakeŋ fooma e ndɛ bindɛ fuŋuta ka gbada. 4Naa ndɛ thanki funkuta bikɛnama beŋ fooma ka gbada, ndɛ kɔŋ bindɛ kɔtiyɔkɔ, awa takɛŋ beŋ bi kɔŋ niŋ yeŋ mahɛŋ, baa bindɛ ŋee thampa nama thaŋ. 5Kɛrɛ bindɛ sa yeŋ thahinɛ, awa naa bindɛ kute niŋ bi kɔŋ niŋ kiti, baa bindɛ sa ŋee thampa tha ka thahinɛ.” 6Mathɔyande maŋ maŋ baŋ mɛna tɔŋɔŋ Yisɔs ba bindɛ thaninuwa, kɛrɛ bindɛ tha wuŋ metho. 7Huna dome hɛlɛŋ Yisɔs kɛnamɛŋ, na “Yaŋ kɔŋ bena tepe nɔndi baŋ, yama biyo hu ba biyande ka kubinthi ku ka takɛŋ beŋ koŋ. 8Bi yenke nde saa ba yaŋ beŋ fooma batuwani bina iŋ bakanatiŋ biya munki ka kansuŋ. Kɛrɛ takɛŋ beŋ tha bindɛ poniyɛ kuiha. 9Yama biyo hu ba biyande ka kubinthi ku ka takɛŋ beŋ koŋ. Mɛnɛ wɔ yo wɔ biiyande kiyaŋ, ndɛ kɔŋ niyɔ kisi, awa ndɛ kɔŋ key kaake e ndɛ fuŋa ka gbada, awa ndɛ kɔŋ kutu muthɔma mɛnɛ mandi mathiiye. 10Batuwaŋ woŋ kɔŋ hɔkɔŋ see ba si tuwe, ba kɔra, mɛnɛ ba teetuwa. Kɛrɛ yaŋ see haliko biya bi be kutu sii bagbeeŋ baŋ, awa bi be tha panki ntha yo ntha ki ka sii bagbeeŋ baŋ baŋ. 11“Yama batɔli takɛŋ wobathɛrɛgbɛŋ woŋ, baa batɔli wobathɛrɛgbɛŋ woŋ kɔŋ dunkuŋ sii nama baŋ ba takɛŋ nama beŋ. 12Wɔ wo gbako ba dethiteke takɛŋ beŋ woŋ, ndɛ kutɛ biyɛ bindɛ gbeeŋ. Naa ndɛ kute nthɔŋ yaŋa woŋ si seeyɛ takɛŋ beŋ, ndɛ kɔŋ pɛy takɛŋ beŋ e ndɛ kita napoŋ. Awa yaŋa woŋ kɔŋ si thiyɔkɔ takɛŋ beŋ e ndɛ bindɛ pankitinuwande. 13Badethiteke woŋ kɔŋ kiti, baa wogbako na ndɛ, awa wuŋ ka niŋ bɛy hali apiriŋɛ na takɛŋ beŋ. 14Yama batɔli wobathɛrɛgbɛŋ woŋ. Nɔŋ na kɔthɛ nthɔŋ yama Fandaŋ woŋ na, e yaŋ kɔthɔ Fandaŋ woŋ; nɛna kɔthɔ yaŋ takɛŋ niŋ beŋ, awa takɛŋ niŋ beŋ yama kɔthɔ. Yaŋ kɔŋ dunkuŋ sii bakiyaŋ baŋ ba takɛŋ niŋ beŋ. 16Awa yaŋ kiŋ hɛlɛŋ iŋ takɛŋ bihɛna bi ka ka kubinthi koŋ koŋ baŋ. Yɔkɔŋ yaŋ be bindɛ biiti kaake. Bi kɔŋ poniyɛ kuiha thampa niŋ thaŋ e bindɛ niyɔ kubɛri kunthe, awa bi kɔŋ niyɔ iŋ batɔli wunthe. 17“Fandaŋ woŋ athimo yama baa yaŋ kɔŋ dunkuŋ sii niŋ baŋ, haliko yaŋ be hɛlɛŋ bɛŋ duu ka kuta. 18Wɔ yo ka wo yama punku kɔra, yɔkɔŋ yama dunkuŋ sii niŋ baŋ ka mathimo makiyaŋ maŋ. Yaŋ kiŋ iŋ sɛmbɛ ba bɛŋ dunkuna iŋ ba bɛŋ hɛlɛŋ duwa ka kuta. Haŋ haŋ baŋ huna ŋinde yama Fandaŋ woŋ ba yaŋ si niya.” 19Kɛna see hɛlɛŋ biYusu beŋ hakuwande ka masiyini ba magbonkoy maŋ maŋ baŋ. 20Bibɔyɛ ka bindɛ dome, na “Ndɛ kiŋ iŋ wayi wo thiyɛ niŋ kuso. Mbɛ hu beŋ niŋ poniye kuiha?” 21Kɛrɛ binɔndi ka bindɛ dome, na “Magbonkoy ma ka wɔ wo iŋ wayi kutɛ maŋ maŋ baŋ. Wayi sa punku puya biya bi mankɔy thaaya.” 22Ka lɔkɔ babɛina mathuŋande manthe mamandiŋ ma deŋo nde iŋ dina namɛŋ woŋ ma kiŋ nde ka mɛti ba ka Yɛrusalɛmi baŋ. Awa mathuŋande maŋ maŋ baŋ ma kiŋ nde ba siyuwa malɔkɔ ma dunkune nde bindɛ banka bamandiŋ ba ka Masaala baŋ kɛnama. Hiiri pati bɛna nde ka lɔkɔ babɛina, 23awa Yisɔs kɔŋ nde kaande ka hunkiyɛ hu dɔma haŋ na Hunkiyɛ hu ka Silamani haŋ ka banka bamandiŋ ba ka Masaala baŋ. 24Kɛna see biYusu beŋ pɛnkiyande niŋ e bindɛ niŋ thɔnthiŋina ba dɔma, na “Tima wuŋ sɛkɛthi saanuŋ yi ba mina tepe nɔndi baŋ? Mɛnɛ yina Banikisi wo niyo nde lahiri woŋ, tepe hɛ mina nagberekethe.” 25Kɛna ni Yisɔs bindɛ yaabi ba dɔma, na “Yaŋ thanki nde bena tepe, kɛrɛ beŋ tha ni lanɛya. Bɛyiniŋ ba thanki yaŋ niya baŋ ka keŋ ku ka Fandaŋ woŋ koŋ, bɛŋ thanki niya maseri ba yaŋ. 26Kɛrɛ beŋ sa ni lanɛya, baa beŋ ka ka takɛŋ niŋ beŋ. 27Takɛŋ niŋ beŋ bi poniyeŋ thampa niŋ thaŋ kuiha; yaŋ kɔthɛŋ bindɛ, awa bi kɔŋ yama yeŋ. 28Yaŋ kɔŋ bindɛ dunkune sii ba kɔy yo kɔy, awa bindɛ sa piriŋ, awa wɔ sa yama bindɛ punku kanita. 29Bi dunkune yama Fandaŋ woŋ beŋ bi yameŋ niyɔ waŋ ayaŋ ba ntha yo ntha, awa wɔ yo ka wo punku kanita niŋ ntha. 30Awa yaŋ iŋ Fandaŋ woŋ wɔ wunthe na miŋ.” 31Naa yuye huŋ biYusu beŋ, bindɛ sekithe tharaka ba niŋ lɔɔpuwa. 32Huna thonthiŋine Yisɔs bindɛ, na “E ba na kute beŋ yaŋ si ni bɛyiniŋ bayɔhɔy babɔyɛ ba tepe yama Fandaŋ woŋ ba yaŋ niya baŋ, huna beŋ yama ba loopuwe ba yama kɔra?” 33Kɛna ni niŋ biYusu beŋ yaabi ba dɔma, na “Miŋ loopuweta yina ba bɛyiniŋ bayɔhɔy ba thanki yi niya baŋ, kɛrɛ miŋ kɔŋ yina lɔɔpi ba na gbonkoy wunɛnɔy ma sɔkinɔkɔ Masaala na, baa yindo wɔmɛti niyɔkɔy Masaala.” 34Huna thonthiŋine Yisɔs bindɛ, na “E wuŋ tha nde gbala ka Siraŋ ndeŋ baŋ na Masaala tepe nde ba dɔma, na ‘Yaŋ tepe nde bena, na beŋ athɔyande iŋ Masaala’? 35Beŋ kɔthɛŋ ba dɔma na magbali ma ka Masaala maŋ ma kiŋ nɔndi kɔy yo kɔy, awa Masaala tepe ba wuŋ niyɔ na biya bi dunkuno thampa nama thaŋ beŋ athɔyande iŋ wundɛ. 36Mɛnɛ ba yaŋ, Fandaŋ woŋ thanki nde nda yama yɛtha e ndɛ yama ŋinda kafaydo. Mbɛ hu beŋ yama dome na yaŋ kɔŋ gbonkoy wunɛnɔy ba Masaala, ba na dome yaŋ, na ‘Yama Hati ka Masaala woŋ’? 37Mɛnɛ yaŋ niyeta wali ba ka Fandaŋ woŋ baŋ, baŋ yama ni lanɛya. 38Kɛrɛ mɛnɛ yaŋ niyeŋ bɛŋ, hali beŋ thanaŋ yama niya lanɛya, niyaŋ lanɛya bɛyiniŋ ba thanki yaŋ niya baŋ, wuna beŋ kɔthɔ e beŋ metho ba dɔma na Fandaŋ woŋ iŋ yaŋ athɔyande nɔŋ wɔ wunthe.” 39Naa gbanthaŋ Yisɔs, kɛna yole hɛlɛŋ bindɛ ba niŋ bɔha, kɛrɛ Yisɔs kanɔkɔy bindɛ. 40Yisɔs fuŋ kɛndɛ e ndɛ thuhande mankɔ ma ka Yɔdaŋ maŋ ka nde Yɔni biiye biya biye hu ka Masaala haŋ ka, awa kɛna key Yisɔs niyɔ nda haaŋ. 41Kɛna penke biya bibɔyɛ Yisɔs na e bindɛ dɔma ka wunthe iŋ ntɔ nama, na “Yɔni tha ni bɛyiniŋ bathakaba, kɛrɛ ba tepe ndɛ ba hati wowathe woŋ baŋ fooma ba kiŋ nɔndi.” 42Awa biya bibɔyɛ ka bindɛ ni lanɛya ka Yisɔs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\