Yudi 1

1Yama Yudi na, bawali wo ka Yisɔs Kraist, awa wo wɛnda ka Yemisi woŋ. Yaŋ gbale kuthagba koŋ koŋ ka beŋ, bendo biya bi thiyo iŋ Masaala, wo Fanda ntuŋ woŋ, e thimiyo iŋ wundɛ, e beŋ kɔ niyo kantha iŋ Yisɔs Kraist. 2Haliko Masaala kutiyɛ bena nkinikiniŋ kimandiŋ; haliko beŋ thiŋo iŋ mathɛbɛ; haliko beŋ thimiyande wumandiŋ. 3Mbɛndaŋ bi thimo yaŋ, yaŋ kiŋ nde iŋ kufiyo ba bena gbalite ba kisi ba thanki miŋ fooma niyo baŋ iŋ Masaala. Kɛrɛ yaŋ kute ba dɔma na yaŋ kiŋ ba bena gbalite yako-yako haliko ba niya bena kuthɔnthɔ ba beŋ be dekey wukahɛ ba lanɛya ba dunkuŋ nde Masaala biya nama beŋ baŋ kɔɔ hanthe haaŋ ka wuŋ key. 4Baa biya binɛnɔy binɔndi biyande ka mateete makendeŋ nasɔyi, biya bi thimo ba thikipa huseri ba makutiyɛ ma ka Masaala maŋ haliko ba dunkunɔkɔ kabari ba bɛyiniŋ banɛnɔy-nɛnɔy ba bindɛ ni baŋ. Bindɛ kɔ kaa kaŋ thanthiye Mariki wokɛntuŋ woŋ Yisɔs Kraist, wo Gbaku ntuŋ wowunthe woŋ nagbɛti. Magbali ma ka Masaala maŋ gbonkoy nde wuthɔɔkitɛ ba mathonkino ma bindɛ ba kuta. 5Hali na kɔthɛ nda beŋ bɛyiniŋ baŋ baŋ na, kɛrɛ yaŋ thimoŋ ba bena simina ba nɔŋ na niye nde Mariki woŋ biIsirɛli beŋ kisi na ŋaye ka Iyipiti, kɛrɛ mahɛŋ mabɛina ndɛ teetuwa bi tha mɛygbonkoi ba niya lanɛya beŋ. 6Simɔkɔŋ hɛ malekɛŋ bi tha nde kuntho sɛmbɛŋ ba dunkuno nde bindɛ iŋ Masaala baŋ beŋ, bi pɛyɛnɛ nde bɛŋ beŋ e bindɛ ka sɛkitha sɛmbɛ ba tha bindɛ dunkuno. Bindɛ boho nde, e bindɛ loŋo yɔlɔnkɔiŋ ba sa teetuwɔ, e yelo ka pothi ka huntuma hudiidi haŋ, ka kosino bindɛ kɛ haaŋ nɔŋ Malɔkɔ ma ka Kɔnsɔŋ koŋ maŋ kɔ tɛŋa. 7Simɔkɔŋ ba mɛtiŋ ba ka Sɔdɔmi iŋ ka Kɔmɔra, iŋ mɛtiŋ ba tɔpɛ kɛndɛ baŋ, bi niyɛ nde nɔŋ na ni nde malekɛŋ beŋ na, haaŋ bindɛ thɔɔ ka niya ŋabɛy ŋa ka ka mateete ma ka biyamɛti, e bindɛ gbasiŋito buu, ba haliko wuŋ, wu be niyɔ kuyeli iŋ mathɔyande ba wɔ yo wɔ. 8Nanthe hɛlɛŋ, biya beŋ beŋ bi kɔŋ kutu bɛyiniŋ ka maniyɔ mathɔɔkɔ nɔŋ mandɛ, ba bindɛ ni ba bindɛ niya hakɛ ka ŋakɔtɔ namɛŋ ŋaŋ. Bindɛ kɔŋ yethitɔ mayoho ma ka Masaala maŋ awa e bindɛ kɔ yaka bi tɛŋɛ ba dunkuno yiki. 9Hali hintiŋ maleka woŋ Maikɛli ndɛ tha nde wuŋ ni ka kuyuŋande nama koŋ nde iŋ Sithani, naa nde bindɛ gbakali ba wo sɛkɛthi kubeli ku ka Musa koŋ. Maikɛli, maleka woŋ, tha nde hintiŋ gbɛrɛŋɛŋ ba thonkine Sithani na. Kɛrɛ atɛpɛ ma nthɔŋ, na “Mariki woŋ pindɛŋ yina.” 10Kɛrɛ biya beŋ beŋ, bi kɔŋ ŋote bɛy yo bɛy ba be bindɛ methe; bi kɔŋ key kaŋ niya bɛyiniŋ ba mpuutando bindɛ nɔŋ maamiŋ bi ka hee, awa bɛyiniŋ ba bindɛ ni baŋ baŋ gbeeŋ bɛna bindɛ teeti. 11Nambarɛŋ ba kɔŋ see ba bindɛ, baa bindɛ yeme gboŋa ba ka Keni baŋ. Awa ba saathɛ ba ka kɔbiri, bindɛ dunkunɔkɔy ka banɛnɔy ba ni nde Belami baŋ, e bindɛ baŋina ba putiyɔ sɛmbɛ ba bindɛ ka thinthi nɔŋ na ni nde Kora na, huna teetuwo nɛnɛ bindɛ nɔŋ na teetuwo nde Kora na. 12Biya beŋ beŋ baŋ bi kɔŋ ni bɛyiniŋ ba nde bindɛ ba niyɔ kuyaahu baŋ. Bi kiŋ nthɔŋ nɔŋ munki mupothuwɛ ka thɔma hukendeŋ hu ka mabohinande maŋ haŋ. Timo tima bi kiŋ nthɔŋ ba yɛthɛ bakɛnamɛŋ. Bi thɔyandeŋ nɔŋ thawuruma tha huru haŋ yɛlande wu ka koyoŋ. Bi thɔyandeŋ nɔŋ ŋayeŋ ŋa ka iŋ mutiŋ, hali ka malɔkɔ ma ŋɛŋ ba time, nɔŋ ŋayeŋ ŋa muko e ŋɛŋ tuka nayeŋ. 13Bi thɔyandeŋ nɔŋ thamunkulu thabaŋɔy ka mankɔ mamɛɛti maŋ. Maniyɔ ma ka ŋayaahu ŋakɛnamɛŋ ŋaŋ ŋɛ kɔŋ ŋati nɔŋ ntha kifuitu. Bi kiŋ nɔŋ sosɛŋ bi tharɔkɔ namo nama, bi kɔsiniyɛ Masaala ka pothi ka tha ka huntuma hudiidi haŋ kɛ haaŋ nɔŋ nda. 14Haŋ haŋ huna ni nde Inɔki hunabi haŋ, wo tɛŋinɛ wosɔŋ-biye woŋ ka bɔnsɔŋ ba ka Adama baŋ, ba bindɛ wuthɔkitɛ, ba dɔma na, “Mariki woŋ kɔŋ see iŋ malekɛŋ wuluiŋ-wuluiŋ, 15ba bindɛ fooma si gbasiŋita, iŋ ba bindɛ thonkine ba bɛyiniŋ fooma banɛnɔy ba thanki bindɛ niya, iŋ ba magbonkoy manɛnɔy ma thanki biya bi bahakɛŋ beŋ gbonkiya maŋ ba sɔkinɔkɔ Masaala na.” 16Biya beŋ beŋ timo tima agbonkiyɔkɔ, adeŋe biya thɛkɛ, ayeŋ ŋafiyo ŋakɛnamɛŋ, aniyɔkɔ kabanɛ, agbuŋunu biya bihɛna haliko na bindɛ kaaye ka kɔtɔkɔy ka ba bindɛ ni baŋ. 17Mbɛndaŋ beŋ, simɔkɔŋ thampɛŋ tha tepe nde baseriŋ bithɔɔkɔ bi ka Mariki ntuŋ woŋ beŋ thaŋ Yisɔs Kraist, 18ba dɔma, na “Ka malɔkɔ mamankɛ maŋ, bahɛthiŋ bɛyiniŋ bi kɔŋ see, biya bi yeŋ ba thiŋina ŋafiyoiŋ ŋakɛnamɛŋ ŋanɛnɔi.” 19Biya beŋ beŋ bi kɛriŋiya iŋ ŋafiyoiŋ ŋa ka kɔtɔ koŋ ŋaŋ, awa bindɛ ka iŋ Yina wo ka Masaala woŋ, awa biya beŋ beŋ, biya bina bi fuŋɛ kupotɛ awa bi kɔŋ sisi mahakuwandeŋ ka mateete makendeŋ. 20Kɛrɛ beŋ, bendo mbɛndaŋ bi thimo yaŋ beŋ, kahinɔkɔŋ maŋaye ka mathanani ma ba Kraist ma thanki beŋ niya lanɛya maŋ, ma yamɛ ba mathananini mahɛna fooma. Niyaŋ kuraminɛ nɔŋ na beŋ gbakito iŋ Yina wo ka Masaala woŋ. 21Pɛyɔŋ ka pothi ka mathimo ma ka Masaala maŋ naa beŋ yumbu Mariki wokɛntuŋ woŋ Yisɔs Kraist iŋ nkinikiniŋ kikɛnama kiŋ ba bena dunkune sii ba kɔy yo kɔy. 22Tɔŋinaŋ nkinikiniŋ kikendeŋ kiŋ ka bi ka ba yɛrɔkɔ nɔndi baŋ beŋ. 23Porithaŋ binɔndi bi ka buu buŋ beŋ, e beŋ bindɛ niya kisi. Toŋine binɔndi nkinikiniŋ ki tikitande iŋ payɔ, kɛrɛ thamboŋ yabɛŋ ba thooye bindɛ baŋ, ba thankɛ pothinuwo iŋ ŋafiyoiŋ ŋa ka hakɛ baŋ na. 24Ka tete, miŋ niyɛŋ yiki Masaala na, wo bena kiyi wukahɛ woŋ, ba haliko na ndɛ bena nɔŋ kiye ka kɔtɔkɔy kɛnama bendo ka iŋ mathonko, awa e beŋ nɔŋ niyɔ iŋ yehitɔkɔ humandiŋ. 25Haliko yiki, hugbakine, makɛrɛŋ, iŋ sɛmbɛ mu niyɔ iŋ Masaala wokɛntuŋ woŋ, ŋaye ka Banikisi woŋ Yisɔs Kraist, Mariki wokɛntuŋ woŋ, timo tima there nda hɛ haaŋ ka wuŋ key. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\