biRomaŋ beŋ 16

1Yaŋ thimoŋ ba bena toŋine Fibi na, wɛnda ntuŋ woyɛrɛmɛ wo niyɛ lanɛya woŋ nɔŋ na miŋ na wo ni wali woŋ ka makɔmande ntuŋ ma ka Sɛnkiya ba wundɛ niyɔ wɔ yɔhɔy. 2Yɛrɔkɔŋ niŋ nɔŋ wɔ wo biiyo iŋ Mariki woŋ, nɔŋ na biya bi ka Masaala beŋ ba niya, e beŋ niŋ dunkune kumase yo kumase ku panke wundɛ; baa wundɛ kiŋ nɔŋ wɔ yɔhɔy ka biya bibɔyɛ mɛnɛ kiyaŋ. 3Yaŋ toŋite kumaaŋ ka Pirisila mɛnɛ Akuwila, bintɔni niŋ bi yaŋ ni wali ba ka Kraist Yisɔs baŋ beŋ, 4bi kɔɔyɛ nde ka masibo beŋ ba yaŋ. Yaŋ thiyi bindɛ maamo, wuŋ ka hɔkɔŋ yaŋ nagbɛti ye, kɛrɛ iŋ makɔmandeŋ ma ka biya bi ka Masaala beŋ ka siyani bahɛna baŋ fooma. 5Yaŋ maaŋ hɛlɛŋ makɔmande ma ka balanɛyani beŋ ma thuŋuyande ka banka namɛŋ baŋ maŋ. Yaŋ maaŋ hɛlɛŋ nyathiki niŋ woyɔhɔy woŋ Ipinitɔsi, wo nde wɔ womayoŋ woŋ ka kuyɛkɛŋ ku ka Esiya ba niya lanɛya ka Kraist. 6Yaŋ maaŋ Mariyama na, wo niyiyɛ bena wali wukahɛ-kahɛ woŋ. 7Yaŋ maaŋ Andoronaikɔsi mɛnɛ Yuniyasi bi biYusu beŋ nɔŋ na yaŋ woYu na, bi nde ka yeeli woŋ beŋ iŋ yaŋ. Biya bina bi kothiyo ka mateete ma ka baseriŋ bithɔɔkɔ beŋ, awa bindɛ bina yenke nde niya lanɛya ka Kraist ba yaŋ. 8Biitandeŋ ŋamaani ŋakiyaŋ ka Ampiliyetɔsi, nyathiki niŋ woyɔhɔy woŋ, wo bɔhande iŋ Mariki woŋ. 9Yaŋ maaŋ Ɔbanɔsi na ntɔŋ wo miŋ ka wali ba ka Kraist baŋ woŋ, iŋ ka Sitekisi wo nyathiki niŋ woyɔhɔy woŋ. 10Yaŋ maaŋ Apɛlisi wo toŋino woŋ nagberekethe nɔŋ si peye dunkunɔkɔ nama haŋ ka Kraist. Yaŋ maani bi ka mpoo ki ka Arisitobulusi. 11Yaŋ maaŋ Hɛrodiyɔni, woYu nɔŋ na yaŋ woYu na, iŋ mbɛnda ntuŋ bi balanɛyani beŋ ka mpoo ki ka Nasisɔsi. 12Maaniyaŋ nuŋ Tiraifina mɛnɛ Tiraifosa, bi ni wali ba ka Mariki woŋ iŋ yaŋ beŋ, iŋ ka nyathiki niŋ woyɔhɔy woŋ Pɛsisi, wo niyɛ wali bamandiŋ ba Mariki woŋ. 13Yaŋ toŋite ŋamaani ka Rufɔsi, bawali wokothiyo woŋ ka wali ba ka Mariki woŋ baŋ, iŋ ka nandama wo yama kɔ ni woŋ nɔŋ hati nama. 14Maaniyaŋ nuŋ Asinkiritɔsi, Fɛlɛkɔŋ, Hamisi, Paturobasi, Hamasi, iŋ mbɛndaŋ bi balanɛyani beŋ fooma mateete makendeŋ. 15Yaŋ maaŋ Fililoyɛsi mɛnɛ Yuliya, Nirusi iŋ wɛndama woyɛrɛmɛ woŋ, Olimpasi mɛnɛ biya bi ka Masaala beŋ fooma bi kɛndɛ beŋ. 16Maanuwandeŋ nɔŋ biya bihuwɛndiya ka Kraist. Makɔmandeŋ ma ka Kraist maŋ toŋite bena ŋamaani fooma. 17Yaŋ theteke bena, mbɛndaŋ beŋ, ba beŋ be pamɔkɔ biya bi sisi mahakuwande e ka teetuwa lanɛyani ba ka biya bi thanani beŋ ba sɔkinɔkɔ mathanani ma thanki beŋ kuta maŋ; thokiyeŋ bindɛ. 18Ba biya bibɛina bi ni bɛyiniŋ baŋ baŋ beŋ niyiyeta Kraist Mariki ntuŋ woŋ na wali, kɛrɛ ŋafiyo ŋakɛnamɛŋ mɛiŋ niyɛ wali. Ka thayimbɛŋ namɛŋ thayɔhɔy iŋ magbonkoy namɛŋ maŋasɔkɛ maŋ bi kɔŋ thɔkɔŋ masiyini ma ka biya bi ba hakiyando. 19Wɔ yo wɔ yuye nde nda si peye beŋ dunkuneke ka Huseri Huyɔhɔy haŋ. Ba kolo babɛina, yaŋ kiŋ iŋ mayehitɔkɔ ba beŋ. Yaŋ thimoŋ ba beŋ kele ka bɛyiniŋ bayɔhɔy, kɛrɛ e beŋ niyɔ bendo thɔkɔy ka kufɛŋ ku ka bɛyiniŋ banɛnɔy. 20Awa Masaala, wo mina dunkuŋ mathɛbɛ woŋ, wuŋ sa nda nambi ndɛ kɔŋ gbɛsɛnki Sithani na e niya ba wundɛ bena putiyɔ. Haliko makutiyɛ ma ka Mariki wokɛntuŋ woŋ Yisɔs Kraist ma niyɔ iŋ beŋ. 21Timothi, ntɔŋ woŋ ka wali baŋ, toŋite bena ŋamaani. Lusiyɔsi, Yesɔŋ, Sosipata, bi biYusu beŋ nɔŋ na yaŋ na, thɔɔtɔy ka tɔŋita bena ŋamaani. 22Yaŋ, Tɛsiyɔsi, wo gbaliyɛ Pɔli na kuthagba koŋ koŋ woŋ, toŋite bena ŋamaani ŋa ka huKristɛŋ. 23Wo du doŋe yaŋ do woŋ Keiyusi, wo ka banka bakɛnama baŋ kɛna makɔmande ma ka Masaala ma thuŋuyande, toŋite bena ŋamaani; Irasatɔsi, bakɔsɔŋ nanhulu ba ka mɛti baŋ woŋ, iŋ wɛnda ntuŋ woŋ Kuaratɔsi, toŋite bena ŋamaani. [ 24Haliko makutiyɛ ma ka Mariki wokɛntuŋ woŋ Yisɔs Kraist ma niyɔ iŋ beŋ. Amiina.] 25Miŋ thunkunuwɛŋ Masaala na. Ndɛ punkeŋ niya ba beŋ kɔɔ wukahɛ ka lanɛya bakendeŋ baŋ, saathɛ ba Huseri Huyɔhɔy hu ni yaŋ bena kukɛwandi haŋ, huseri hu ba Yisɔs Kraist haŋ, iŋ maŋaye ka matɔŋinɔkɔ ma ka gbundu banɔndy ba thɔkitɛ nɔŋ nunɔkɔ baŋ ba thaninɛŋ thabɔyɛ-bɔyɛ. 26Ka tete, nɔndi babɛina deŋo nagberekethe maŋaye ka magbali ma ka banabiŋ beŋ maŋ; awa ŋaye ka yamari ba ka Masaala wo kɔy yo kɔy woŋ nɔndi babɛina kothiyo iŋ siyani baŋ fooma, ba haliko wɔ yo wɔ be ni lanɛya Masaala na e niŋ putiyɔ. 27Masaala wowunthe woŋ nape, wo yamɛ nthɔŋ nda kele woŋ fooma, ndɛ na ba thunkunuwo maŋaye ka Yisɔs Kraist haaŋ nɔŋ nda. Amiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\