सुफो 1:10

10दाङ्‌बाल्‍ले़ कुये़न्‍नो सेसेमाङ्‌ङिल्‍ले़ थुक्‍ताङ्‌ङाङ् वयाङ्‌ङिल्‍ले़ आएगाङ्‌लाम् थुत्‍थुरिःप्‍पाल्‍ले़ पयम् यम्‍बा कुइक्‍ला हे़क्‍तङ्‌बा इक्‍लाधिक् खे़प्‍सुङ्॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More