सुफो 1:15

15खुने़ॽ कुलाङ्‌हाॽग थथनाबान् मिओ ओॽमाल्‍ले़ से़ल्‍ले़ङ्‌ से़ल्‍ले़ङ् ओःप्‍पा कुइसिःक्, हे़क्‍क्‍याङ् कुइक्‍लाःङ्‌ग पयम् यम्‍बा वधाःम्‍मिन् सःक्‍पा कुइसिःक् चोगे़रो॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More