सुफो 1:16

16खुने़ॽ कुजुप्‍साङ् हुक्‍किल्‍ले़ नुसि खेःम्‍सिक्‍हाॽ ते़म्‍सुसिआङ् पत्‍छे़, हे़क्‍क्‍याङ् कुमुराओलाम् ने़प्‍जाङ् ले़प्‍माङ् खागे़सुक्‍पा कुया के़बप्‍पा ताभेःन् लःन्‍दे़आङ् पत्‍छे़रो॥ हे़क्‍क्‍याङ् कुनाराःङ्‌ग ले़न्‍दिक् के़ओःप्‍पा नाम्‍मिन् हे़क्‍के मिक् के़जे़म्‍बा चोगे़रो॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More