सुफो 1:17

17हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ निःसुङ्‌ङाङ् इङ्‌गाॽग सिःमालिङ्‌धोओ के़राङ्‌ङाङ् कुलाङ्‌जक्‍पो हर्गुप्सा चोःन्‍दाङ्‌लो॥ खुने़ॽ कुजुप्‍साङ् हुक्‍किन् आसम्‍दाङ् ने़स्‍सुआङ् अक्‍खे मे़त्ताङ्‌लो, “मे़गिसे़न्‍ने़ॽओ इङ्‌गाॽ तोलिङ्‌सोमु नु कुनुप्‍माआरो॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More