सुफो 1:18

18कुहिङ्‌वे़त् के़बोःङ्‌बे़ङ्‌ग इङ्‌गाॽएरो॥ इङ्‌गाॽ स्‍याङ्‌ङाङ् वयाङ्, कर ओमे़त्ते़ॽ, इङ्‌गाॽ सदादिङ्‌ले़ लागि याम्‍मो हिङाङ्‌ङाङ् वाॽआरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् सिःमे़न् नु खे़मायङ्‌सङ्‌ङिल्‍ले़न् तिमिक्‍हाॽ इङ्‌गाॽ कत्तुङ्‌लो॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More