सुफो 1:2

2युहुन्‍नारे़ग खुने़ॽ खे़प्‍सुबा निङ्‌वाॽफु पाःन्‍जाक्‍किन् नु ये़सु ख्रिस्‍तरे़ खुने़ॽ ओसेःन्‍धाक्‍तुबा काक् से़क्‍खा पाःन्‍हाॽ पाःत्तुॽरो॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More