सुफो 1:20

20खे़ने़ॽ इङ्‌गाॽ आजुप्‍साङ् ले़प्‍माङ् के़निःसुबा नुसि खेःम्‍सिक्‍हाॽ नु नुसि साम्‍म्‍याङ् सेमियुङ्‌दे़न्‍हाॽरे़न् सिबिॽ पाःन्‍हाॽग बा कन्‍लो–नुसि खेःम्‍सिक्‍हाॽ नुसि सेसेहुप्‍लक्‍हाॽओबा माङ्‌लाइङ्‌बासिरो, हे़क्‍क्‍याङ् नुसि साम्‍म्‍याङ् सेमियुङ्‌दे़न्‍हाॽ नुसि सेसेहुप्‍लक्‍सिरो॥”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More