सुफो 1:3

3कप्‍मो के़बप्‍पा माङ्‌निङ्‌वाॽपाःन् के़निःप्‍पे़न्‌ मुॽइसाबारो, हे़क्‍क्‍याङ् खे़न् के़घे़म्‍बाहाॽ नु खे़प्‍मो के़बप्‍पा पाःन्‍हाॽ के़इःप्‍पा के़नाःप्‍पाहाॽग मुॽइसाबासिरो, थेआङ्‌भे़ल्‍ले़ आल्‍ल कन् काक् पाःन्‍हाॽ पोःङ्‌मा ये़म् निःत्ताङ्‌ङे वाॽरो॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More