सुफो 1:6

6हे़क्‍क्‍याङ् खुने़ॽ कुनिङ्‌वाॽफुमाङ् नु पानुदिङ् कुम्‍बारे़ लत्‍छा कुहाङ्‌जुम्‍मो कुसेवा के़जोःक्‍पा निङ्‌वाॽफुसाम्‍बा आजोगे़आङ् आवाॽरो॥ हाराॽ ये़सु ख्रिस्‍तओ मिमिदिङ् नु मुक्‍साम् सदादिङ् सदादिङ् पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More