सुफो 1:7

7ओमे़त्ते़म्‍मे़ॽ, खुने़ॽग खाप्‍मिःप्‍पो युःर पत्‍लो॥ हे़क्‍क्‍याङ् काक् मे़न्‍छाम्‍गे़न् याप्‍मिहाॽ नु खुने़ॽ के़धुप्‍पाहाॽरे़आङ् मे़निःसुॽरो॥ हे़क्‍क्‍याङ् इक्‍सादिङ् खाम्‍बेःक्‍मोबा के़रे़क् मे़न्‍छाम् सुवाङ्‌हाॽ खुने़ॽ चोगुल्‍ले़ मेरिङ् मे़धक्‍लो॥ हाराॽ अक्‍खेए पोःङ्‌लरो! आमे़न्॥

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More