IBRANI 5

1Unggal imam agung dipilih jak hantara umat, rik diangkat untuk ngelayani Allah sebagai wakil tian. Tugasni iado mempersembahko jama Allah pengenian-pengenian rik kurban-kurban untuk pengampunan dusa. 2Imam agung udi tenggalan lemoh delom lamon hal, rik ulihni seno ia dapok belaku lemoh lembut tehadap jelma-jelma sai mak pandai api-api rik sai sesek jalanni. 3Rik mani ia tenggalan lemoh, maka ia harus mempersembahko kurban, lain gaoh mani dusa-dusa umat, kidang juga mani dusa-dusani tenggalan. 4Mak ngedok sai jelma pun sai ngangkat dirini tenggalan jadi imam agung. Jelma jadi imam agung, kik Allah ngurau ia untuk seno -- gegoh injuk Harun. 5Injuk reno juga Almasih. Ia mak ngangkat diri tenggalan jadi Imam Agung. Allah tenggalando sai ngangkat Ia. Allah cawa jama Ia, "Nikudo Anak-Ku; waktu rani inji Nyak jadi Bapa-Mu." 6Di rang lain Allah cawa juga, "Niku anodo Imam selama-lamani, injuk Imam Melkisedek." 7Di Masa Isa hurik di dunia inji, Ia bedua rik ngilu jama pekikan rik hiwangan jama Allah, sai sanggup nyelamatkoni jak kematian. Rik mani Ia tunduk hormat nihan jama Allah, maka Ia didengiko. 8Isa anodo Anak-Ni Allah, kidang walaupun injuk reno, Ia belajar jadi taat liwat penderitaan-Ni. 9Maka radu jak Ia dijadiko Penyelamat sai sempurna, Ia jadi sumber keselamatan sai kekal bagi sunyin jelma sai taat jama Ia, 10rik Allah pun, nyatako Ia sebagai Imam Agung, injuk Imam Melkisedek! 11Tentang kedudukan-Ni Isa sebagai Imam Agung, wat lamon sai perlu sekam ngeni pandai jama niku, kidang payah untuk nerangkoni mani keti lali nihan ngerti. 12Sebenorni radu waktuni bagimu untuk jadi guru, kidang nyatani keti masih perlu belajar jak jelma lain tentang dasar-dasar mula-mula ajaran-Ni Allah. Keti makkung dapok nerima kanikan sai keras; keti masih harus nginum susu gaoh. 13Jelma sai masih nginum susu, retini ia masih upi; ia makkung ngedok pengalaman tentang api sai benor rik api sai salah. 14Kanikan sai keras iado untuk ulun dewasa sai sebab pengalaman, radu dapok ngebida-bidako dipa sai betik rik dipa sai jahat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\