MARKUS 13

1Waktu Isa ninggalko Lamban Ibadah, sai jak jelma-jelma sai nutuk Ia cawa, "Bapak Guru, cuba liak bangunan-bangunan udi. Perhatiko batu-batuni. Bukan main helauni!" 2Isa ngejawab, "Niku ngeliak bangunan-bangunan sai balak udi, bukan? Mak sai batu pun jak bangunan-bangunan udi haga tinggal tesusun di rangni. Sunyinni haga dirubuhko." 3Kak raduni Isa mik di Bukit Zaitun, rik mejong di rang sai behadapan jama Lamban Ibadah. Raduni Petrus, Yakobus, Yohanes, rik Andreas ratong jama Ia untuk ngicik jama Ia secara pribadi. 4"Cuba Bapak keni pandai jama sekam," ani tian jama Ia, "kapan sunyinni udi haga tejadi? Rik tanda-tanda api sai nunjukko bahwa radu waktuni?" 5"Waspadado," jawab Isa, "dang sampai keti ketipu. 6Lamon jelma haga ratong jama memakai gelar-Ku rik cawa, 'Nyakdo Ia!' raduni nipu lamon jelma. 7Kik keti ngedengi bunyi-bunyi pertempuran rik kabar-kabar peperangan, dang rabai. Hal-hal ano haga tejadi, kidang ano mak retini bahwa radu waktuni kiamat. 8Sai bangsa haga beperang ngelawan bangsa sai bareh. Sai negara haga menyerang negara sai bareh. Di dipa-dipa haga tejadi kukuk rik bahaya kebetohan. Sunyinni ano ampai permulaan gaoh, injuk sakik sai dialami sai bebai sai haga ngelaherko. 9Keti haga behati-hati, mani keti haga ditangkok rik disiret mik mahkamah-mahkamah. Keti haga dipukul di lamban-lamban ibadah. Keti haga diusung ngehadap jelma-jelma sai nguasai rik raja-raja mani keti jelma sai nutuk Nyak. Rik udido kesempatan bagimu untuk ngeni kesaksian tentang Nyak jama tian. 10Kabar Betik jak Allah ano musti disebarko mena jama sunyin bangsa. 11Rik kik keti ditangkok rik diusung mik pengadilan, dang hak khuater tentang api sai haga keti ucakko. Kik radu sampai waktuni untuk cawa, ucakkodo gaoh api sai dikeni pandai jama niku pada waktuni. Mani cawa-cawa sai keti ucakko ano lain cawamu tenggalan, kidangni ratong jak Ruh Allah. 12Ulun haga ngekhianati puarini tenggalan untuk dibunuh. Ano pun sai haga tejadi hantara bak rik anakni. Anak haga ngelawan mak bakni, rik nyerahko tian untuk dibunuh. 13Keti haga dinyuohko ulih sunyin ulun mani keti jelma sai nutuk Nyak. Kidang ulun sai betahan sampai akher, haga diselamatko." 14"Keti haga ngeliak 'Kejahatan sai Ngehancorko' cecok di rang sai dilarang bagi ia. (Catatan jama pembaca: Perhatikodo api retini!) Pada waktu seno ulun sai wat di Yudea haga tegar mik pegunungan. 15Ulun sai wat di atas hatok lamban dang regah rik kuruk mik delom lamban untuk ngakuk sai hal. 16Ulun sai wat di kebun dang muloh untuk ngakuk jubahni. 17Hara ngerini rani-rani udi bagi bebai sai ngandung rik bebai sai masih nyusuko upini! 18Beduado in hal-hal ano dang tejadi pada musim penglabung. 19Waktu rani-rani sai ngeri udi haga wat suatu kesusahan sai makkung pernah tejadi, semenjak Allah ngejadiko dunia sampai tano, rik mak muneh haga tejadi lagi. 20Sekirani Allah mak ngegelukko masa ano, maka mak ngedok sai jelma pun sai selamat. Kidang mani umat-Ni, Allah ngegelukko masa udi. 21Pada waktu seno kik sai jelma cawa jama keti, 'Liak, Raja Penyelamat udi wat di dija!' atau 'Liak, Ia wat di dudi!' -- dangdo percaya jama ulun udi. 22Mani penyelamat-penyelamat palsu rik nabi-nabi palsu haga ratong. Tian haga ngerjako perbuatan-perbuatan luar biasa rik keajaiban-keajaiban untuk nipu kik mungkin, umat Allah juga. 23Jadi, waspadado! Sunyinni ano radu Kukeni pandai jama niku semakkung hal seno tejadi." 24"Radu jak masa kesusahan ano, matarani haga jadi kelam, rik bulan mak lagi becahaya. 25Bintang-bintang haga gugor jak langit, rik jelma-jelma sai bekuasa di angkasa raya haga jadi kacau balau. 26Pada waktu seno Anak Manusia haga keliakan ratong di delom awan jama kuasa sai balak rik keagungan. 27Ia haga ngutus malaikat-malaikat untuk ngumpulko umat pilihan-Ni jak keepak penjuru bumi, jak uncuk-uncuk bumi mik uncuk-uncuk langit." 28"Akukdo pelajaran jak batang ara. Kik ranting-rantingni hujau rik lemoh, rik mulai betunas, keti pandai bahwa musim panas radu redik. 29Reno muneh kik keti ngeliak hal-hal ano tejadi, keti pandai bahwa waktuni radu redik nihan. 30Pandai mak! Sunyin peristiwa inji haga tejadi semakkung ulun-ulun sai hurik tano inji mati sunyinni. 31Langit rik bumi haga lebon, kidang cawa-Ku tetap selama-lamani." 32"Meskipun injuk reno, mak sai jelma pun pandai kapan ranini atau jamni. Malaikat-malaikat di surga mawat, rik Anak pun mawat, angkah Bapa gaoh sai pandai. 33Jadi keti haga bejaga-jaga rik waspada, mani keti mak pandai kapan waktuni. 34Keadaanni ibarat sai jelma ninggalko lambanni raduni mik di rang sai jaoh. Ia ngayun jelma-jelma sai ngelayani ia ngurus lambanni, rik ngeni tugas jama tian masing-masing. Jama penjaga rangok, ia ngeluhot in jaga betik-betik. 35Ulihni seno keti haga bejaga-jaga, mani keti mak pandai kapan sekedau lamban udi haga muloh -- halokni pada dibi rani, halokni tengah bingi, halokni waktu subuh, atau halokni waktu matarani terbit. 36Kik ia ratong tiba-tiba, dang hak ia ngehalu keti sedang pedom. 37Api sai Kucawako inji jama niku, Kucawako juga jama sunyinni jelma: bejaga-jagado!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\