MATIUS 18

1Pada waktu seno jelma-jelma sai nutuk Isa ratong jama Ia rik betanya, "Sapa sai dianggap paling langgar di hantara umat Allah?" 2Isa ngurau sai sanak lunik, rik ngepikko ia cecok di hadap tian. 3Raduni Isa cawa, "Percayado! Angkah kik keti berubah rik jadi injuk sanak-sanak, keti haga jadi anggota umat Allah. 4Jelma sai ngerendahko dirini rik jadi injuk sanak inji, yakdo sai paling langgar di hantara umat Allah. 5Rik jelma sai nerima sanak sai injuk inji mani Nyak, retini nerima Nyak." 6"Sapa nyebabko salah sai jak jelma-jelma sai lunik inji mak percaya lagi jama Nyak, lebih baik kik batu penggilingan diikokko digalahni rik ia dibenamko di laok sai relam. 7Hara celakani dunia inji mani hal-hal sai nyebabko jelma bedusa. Sangun hal-hal injuk reno haga selalu wat, kidang celakado jelma sai nyebabkoni! 8Kik culukmu atau cukutmu nyani niku bedusa, pelokdo rik tokko. Lebih baik niku hurik jama Allah tanpa kebelah culuk atau cukut, jak niku ditokko mik delom apui neraka jama kerua culuk rik cukutmu. 9Rik kik matamu nyebabko niku bebuat dusa, cungkildo rik tokko. Lebih baik niku hurik jama Allah tanpa sai mata jak niku ditokko mik delom apui neraka jama kerua mata." 10"Awas! Dang ngehina salah sai jak jelma sai lunik inji. Mani, ingokdo, malaikat-malaikat tian selalu wat di hadapan Bapa-Ku di surga. [ 11Mani Anak Manusia ratong untuk nyelamatko jelma sai sesek!] 12Injuk repa pendapatmu? Seandaini wat sai jelma ngedok seratus biri-biri, raduni sai jak biri-biri udi lebon, api sai haga diguaiko ulih ulun udi? Pasti ia haga ninggalko biri-biri sai siwa puluh siwa udi di bukit rik mik nyepok sai lebon udi. 13Rik kik ia ngehaluni luot biri-biri udi -- percaya jama Nyak -- ia haga lebih gembira atas biri-biri sai lebon udi jak atas siwa puluh siwa biri-biri sai mak lebon. 14Injuk reno juga Bapamu sai di surga mak haga salah sai jak ulun-ulun sai ampai percaya jama Nyak inji sesek." 15"Kik puarimu bedusa jama niku, mikdo jama ia rik tunjukko kesalahanni. Guaikodo udi secara hema-hema hantara keti rua gaoh. Kik ia nurut cawa-cawamu, maka behasildo niku mansa puarimu udi luot. 16Kidang kik mawat, usung sai atau rua jelma lagi. Mani delom Alkitab tetulis, 'Sekurang-kurangni rua atau telu saksi diperluko untuk nyatako sai jelma tetuduh besalah.' 17Kik ia mak nerima petuah-petuah jelma-jelma udi, keni pandai hal udi jama jemaah. Rik akherni, kik ia mak haga nerima petuah jemaah, anggapdo ia injuk tukang tagih pajak rik sai jelma mak mengenal Allah." 18"Pandai mak: Api sai keti larang di dunia, juga dilarang di surga. Rik api sai keti benorko di dunia, juga dibenorko di surga. 19Rik pandai mak juga: Kik di hantara keti di dunia inji rua jelma sepakat mengenai api gaoh rik ngeduakoni, dua udi haga dikabulko ulih Bapa-Ku di surga. 20Mani di dipa rua atau telu jelma bekumpul sebab Nyak, Nyak wat di tengah-tengah tian." 21Kak raduni Petrus ratong jama Isa rik betanya, "Tuhan, kik puariku bedusa tehadapku, sampai pira kali nyak haga ngampuni ia? Sampai pitu kali kedo?" 22Isa ngejawab, "Mawat, lain hak sampai pitu kali, kidang pitu puluh kali pitu kali! 23Mani kik Allah memerintah, keadaanni injuk delom perumpamaan inji: Sai raja haga nyelesaiko utang-utang jelma-jelma sai ngebantuni. 24Waktu ia mulai ngadako pemeriksaan, dihadapko jama ia jelma sai ngebantu sai behutang bejuta-juta, 25rik mak dapok ngebayarni. Jadi, raja udi memerintahko in jelma sai ngebantu udi dijual jama-jama anak kajongni, rik sunyinni harta kedauni untuk ngebayar utangni. 26Jelma sai ngebantu udi sujud dihadap raja udi, rik ngilu, 'Tuan, sabardo tehadap jelma sai ngebantu. Jelma sai ngebantu haga ngebayar sunyinni hutang jelma sai ngebantu.' 27Raja udi kesian jama ia, raduni ia ngehapusko sunyinni utangni. 28Waktu jelma sai ngebantu udi luah, ia betungga jama kantikni, sai jelma sai ngebantu juga, sai wat utang jama ia pira-pira ribu. Ia nangkok kantikni udi, nyekikni, rik cawa, 'Bayardo sunyinni utangmu!' 29Raduni kantikni udi sujud dihadapni sambil ngilu, 'Sabar pai kantik, sunyinni haga kubayar!' 30Kidang jelma sai ngebantu udi nulak. Sebalikni, ia ngurukko ia mik delom bui sampai ia ngebayar utangni. 31Waktu jelma-jelma sai ngebantu sai bareh ngeliak api sai radu tejadi, tian sedih rik ngelaporko hal udi jama raja. 32Maka raja udi ngurau jelma sai ngebantu sai jahat udi rik cawa jama ia, 'Jelma sai ngebantu sai jahat! Sunyinni utangmu radu kuhapusko angkah mani niku ngilu jama nyak. 33Reno juga niku haga kesian jama kantikmu sebagai nyak pun radu ngeni kesian jama niku?' 34Raja udi butong nihan. Jelma sai ngebantu sai jahat udi dikurukkoni mik delom bui sampai ia ngebayar sunyinni utang-utangni." 35Isa ngeraduko cerita-Ni jama cawa-cawa inji, "Reno muneh Bapa-Ku di surga haga memperlakuko keti masing-masing, kik keti mak ikhlas ngampuni puarimu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\