MATIUS 1

1Idi ini surat luk mada' ratnan inul Yésus Keristus, anak Daud, luk inul Ibrahim. 2Ibrahim nenginul Isak; Isak nenginul Yakub; Yakub nenginul Yahuda idi kinanakneh. 3Yahuda nenginul Paris idi Sera, ratnan decur ngadanneh Tamar; Paris nenginul Esron, idi Esron nenginul Aram. 4Aram nenginul Aminadab; Aminadab nenginul Nasun; Nasun nenginul Salmun. 5Salmun nenginul Boas ratnan awanneh Rahab; Boas nenginul Obéd ratnan awanneh Rut; Obéd nenginul Isai. 6Isai nenginul Raca' Daud. Idi Raca' Daud nenginul Selimun ratnan decur luk awan uria atun. 7Selimun neningul Rehebom; Rehebom nenginul Abia; Abia nenginul Asa. 8Asa nenginul Yosapat; Yosapat nenginul Yoram; Yoram nenginul Usia. 9Usia nenginul Yotam; Yotam nenginul Akas; Akas nenginul Hesekia. 10Hesekia nenginul Manasé; Manasé nenginul Amon; Amon nenginul Yosia. 11Yosia nenginul Yoyakin idi kinanakneh kareb ideh tibandeh amé' déi' Babil. 12Idi pangeh ideh tiban macing déi' Babil, Yoyakin nenginul Saltiel; Saltiel nenginul Serubabel. 13Serubabel nenginul Abiud; Abiud nenginul Eliakim; Eliakim nenginul Asur. 14Asur nenginul Saduk; Saduk nenginul Akim; Akim nenginul Eliud. 15Eliud nenginul Eliasar; Eliasar nenginul Matan; Matan nenginul Yakub. 16Yakub nenginul Yusup, ieh ineh awan Mariam; idi Mariam nenganak Yésus luk titen Keristus. 17Idi amung inul rat kareb Ibrahim macing kareb Daud, pulu' apat; idi rat kareb Daud macing ideh tiban iné' déi' Babil, pulu' apat inul, idi pulu' apat inul rat kareb ineh pad macing Keristus tinganak. 18Kudeng ini lawéneh Yésus Keristus tinganak. TinanNeh Mariam pangeh tinuduk Yusup, iamo' kareb nateh didueh nepaweh, idi Mariam kali' ieh mali' ratnan Roh Meligan. 19Idi Yusup, luk tudukneh ineh, selemulun luk matu. Idi ieh sikal mepatad lulem rat neneh ngaceku ieh ara' ngigu' neneh. 20Iamo' kareb ieh ngerawé kudeng ini, aceh melaikat Tuhan nesilagan neneh kareb ieh nenginupi, keburi'neh, "O Yusup, anak Daud, aleg iko merapang ngalap ni Mariam ku awanmu. Ngaceku luk bang nakanneh ineh inau' Roh Meligan. 21Idi Mariam miak nenganak aceh anak deléi; idi do' iko nganau' ngadanNeh Yésus, ngaceku Ieh luk miak ngulun pupuNeh ratnan sala'deh." 22Idi amung ini pangeh mangun, pad ngacing luk bila Tuhan dengan tang nabi, kebalaNeh, 23"Aceh decur luk pun mebaruh, miak mali' pad ieh nenganak aceh anak deléi. Idi Ieh miak tetanen 'Immanuel'." (luk ilungneh, "Allah dengan tau"). 24Kareb Yusup nekulat idi ieh nenganau' luk icuk melaikat Tuhan neneh, idi ieh nengalap ni Mariam ku awanneh. 25Iamo' na ieh nepamung neneh pad macing Mariam nenganak aceh anak deléi. Idi Yusup nenganau' ngadanNeh Yésus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\