ABATESALONIKA YITAANGIRA 5

1Basyeefwe, sisihoyeere ohubaandiikira ebidiira hu biha oba obwiire bu biindu bino bicha ohukwiirao. 2Olwohuba abeene mumanyire bulai muti Oludaalo lw'Omwaami lucha ohwiicha koti omwiibi mu siro. 3Abandu nibaboola bati, “emireembe chiriwo, handi bati buli siindu syoosi siyenjeefu, ” mani abweene awo niwo yibacha ohusihirisibwa! Lucha ohwiicha bwaangu koti ohulumwa hw'omuhasi odaha ohwiibula hwiicha, mani abulao omuundu yeesi ochia ohwebalula daawe. 4Nae eng'we basyaange, haba simusisiiri mu siirima, mani Oludaalo siluhoyeere ohubakwaaho busa koti omwiibi. 5Eng'we mweesi muli abaana b'obulafu, handi abaana b'esideete. Sihuli ab'esiirima oba ab'esiro daawe. 6Mani sakira sihuhoyeere ohukona koti abandu bandi; huhoyeere ohuba ameeso, handi abaaywe. 7Olwohuba abandu bakona, bakona esiro, handi abameesi, bameera esiro. 8Nae efwe huli ab'esideete, mani huhoyeere ohuba abaaywe. Huhoyeere ohwefwaala efukiirira nende ohudaha hu koti ebbaati libwiiha esirifu, nende esuubi ly'efwe ly'obuwonia koti ekofya nyaangalafu muno y'ohumutwe. 9Nasae siyatutekehera etima daawe, nae yatutekehera ohunyoola obuwonia ohubitira mu Mwaami weefwe Yesu Kristo, 10owatufwiira hu bulaanu humenye alala nae, kata nihuba abalamu oba abafu hu ludaalo luyeecheraho. 11Mani sakira, mulemyeenge abaasyeng'we emyooyo handi muhonyaneenge koti lu muli ohuholaanga busa bulaanu. 12Basyaange mbekweeda hubeereseenge oluyaali luhoyera eyiri abo ababahalaabanamo, ababakolola handi baabekesa ebidiira hu bulamu bw'efukiirira mu Kristo. 13Mubeseengemo oluyaali lw'amaani, handi mubadaheenge hulw'omulimo kubahola. Mumenye nimuli mu mireembe abeene-na-beene. 14Basyeefwe, hubekweeda mukerakire abandu batadaha ohuhola emirimo, mugumie abati, muhoonye abakata, mwesimiirisire buli muundu. 15Abulewo omuundu yeesi mweng'we otunga esibi nende esibi, nae ebiha byoosi mubone muti, esichiiririrwa syeng'we nisyo ohuholeraniraanga ebilai, nende ohuholeraanga abandu boosi ebilai. 16Sangaaleenge ebiha byoosi, 17mwekongoyeenge ebiha byoosi, 18mwebaseenge Nasae mu bulamu bwoosi; sino nisyo si Nasae abadahaho mu bulamu bweeng'we buli mu bulala nende Kristo Yesu. 19Mutekaliraanga Mwooyo Mwolerefu; 20mutalekeresaanga emboosi cha Nasae. 21Keseenge buli siindu: lindeenge esilai 22handi mwebwabeenge esibi syabuli ngeri yoosi. 23Lehe Nasae otubeeresa emireembe abahole mube aboolerefu mu ngeri yoosi handi aliinde obulamu bweeng'we bwoosi, omwooyo, nende omubiri-nibitaaliho esibi syoosi, hu ludaalo lw'ohwiichiraho hw'Omwaami weefwe, Yesu Kristo. 24Oyo obalaanga achia ohusihola, olwohuba mwesikwa niye. 25Basyeefwe, fwesi mutwekongoyereho. 26Heese abafukiiriri boosi nende ohukwiichana mu birifu hwolerefu. 27Mbekweeda nende obunyala bw'Omwaami endi, musome ebbarwa yino eyiri abafukiiriri boosi. 28Esisa sy'Omwaami weefwe Yesu Kristo sibe nang'we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\