TIMOTEO YITAANGIRA 4

1Bulaanu, Mwooyo aboola bulai bweene ati, mu ndaalo chiicha, abandu bandi balitula hu fukiirira nibaloonda emyooyo mibachirisi nende enjekesa ch'emisaambwa. 2Balihola batyo nibabitira mu hwekaadirisa hw'ababacha ba bibaaso byaabwe byalala. 3Bakayira ohudeehisania mani beyambaania hu huhaya ebyohulya bi Nasae yaloonga ati biliibweenge nende ohwebasa Nasae nende abo abafukiirira handi abamanyire obwadyeeri. 4Olwohuba buli siindu syaloongwa nende Nasae silayi, mani abulao esiindu syoosi esihoyeere ohukaanibwa nisiriibwa nende ohwebasa Nasae; 5olwohuba awo siba silabisibwe nende Emboosi ya Nasae nende amalaamo. 6Nooba nota enjekesa chino mu moni w'abafukiiriri, oba ochia ohuba omuhalaabani mulai wa Kristo Yesu, owahusibwa nende emboosi ch'efukiirira handi ech'enjekesa ndayi yiwaloonda. 7Otediisaho hu ngano echibulamo amakesi handi echitaalimo ohutya Nasae. Wenase ohumenya mu hutya Nasae; 8olwohuba kata nende ohunasa omubiri nihuli nende engaanga, ohutya Nasae huli nende engaanga mu ngeri choosi, koti luhulimo esisuubise sidiira hu bulamu buliwo bulaanu nende hu bulamu bucha ohubaao mu moni. 9Enomanoma yino neyadyeeri handi yihoyera ohufukiirirwa hwoosi yiti: 10eno huhalaabana handi hunyaahana, olwohuba huli nende esuubi lyeefwe hu Nasae mulamu, Omuwonia w'abandu boosi, ohuhirira elalira abo abafukiirira. 11Lagira weekese ebiindu bino. 12Leha omuundu yeesi atalekeresa oburaaga bwao, nae beeresa abafukiiriri esyohuboneraho mu nomaloma nende mu biholwa, mu hudaha, mu hufukiirira nende mu bulungifu. 13Mani ohwoolera elalira lu ese mweene ndahanyale ohwiicha eyo, ewe ohoyeere naawe omalire ebiha ebyao alala nende amaani kamo koosi hu husomaanga awandiikibwa amoolerefu alafu mulwiichuule, alala nende hu huyalaanga alala nende ohusomesaanga. 14Nae kata katyo, ewe otabisiraanga busa ohuhosesa esiyaanwa syayo esyo esya ebyomwooyo esyo esihulimo, handi esyo si ewe mweene wakabwa bukabwa nga lu banabbi bali nibali ohulomalomaanga busa batyo, handi nende nga lu abahuluundu bosi lubahwiisaho amahono akaabwe batyo. 15Kesaanga hoomo ebiindu bino byoosi, mani handi weweerengeyo busa ewe omweene elalira hu byeene ebyo bityo, hu wesi omweene weemeo onyaleenge ohukeraanga ehulaahulana eyo ohubonehanaanga nende abaandi boosi. 16Welindeenge ewe omweene, handi oliindeenge bulai enjekesa eyao eyo. Weedinye busa ohuhulaanga akeene kano ohubeera nonyaala ohuholaanga otyo, oba ochia ohunyala ohweonia ewe omweene alala nende abo boosi abachia ohunyalaanga ohuhutekeeresa


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\