Matthew 24

1Tin, Isua chu a chhuak a, Temple aṭang chuan a kal ta a. A zirtîrte chu Temple sak entîr tûrin a hnênah an lo kal a. 2Isua’n an hnênah, “Hêng zawng zawng hi in hmu maw? Thu dik tak ka hrilh a che u, tihchim lohva lung intiang pakhat mah hetah a awm lo vang,” a ti a. 3Tin, Olive tlângah chuan a ṭhut laiin zirtîrte chu anmahni chauhvin a hnênah an kal a, “Chûng chu engtikah nge a lo awm ang? I lo kal lehna leh hun tâwp chhinchhiahna chu eng ni ang? Min hrilh rawh,” an ti a. 4Tin, Isua’n a chhâng a, an hnênah, “Tuma’n an bum loh nân che u fîmkhur rawh u. 5Mi tam tak keima hming chhâla lo kalin, “Messia chu ka ni,’ an ti ang a, mi tam tak an bum bawk ang. 6Tin, indo thu leh indo thuthang in la hria ang, in mangan loh nân fîmkhur rawh u. Chûng zawng zawng chu a lo thleng tûr rêng a ni; nimahsela, tâwpna chu a la ni rih lo vang. 7Hnam leh hnam an indo vang a, lalram leh lalram an indo vang. Hmun hrang hrangah ṭâmte a tla ang a, hri hlauhawmte a lêng ang a, lîrte a nghîng ang. 8Chûng zawng zawng chu nau vei inṭanni chu a ni. 9Chumi hunah chuan hrehawm tuar tûrin an mantîr ang che u a, an tihlum ang che u. Ka hming avângin hnam zawng zawng huat in ni ang. 10Chutih hunah chuan mi tam tak an tlu ang a, an inmantîr tawn ang a, an inhaw tawn ang. 11Zâwlnei dik lo tam tak an lo chhuak ang a, mi tam tak an bum ang. 12Tin, dân pawisak lohna a pun dâwn avângin mi tam tak hmangaihna chu a la dai ang. 13Nimahsela, a tâwp thlenga tuar peih apiang chu, chu mi ngei chu chhandamin a awm ang. 14Tin, he lalram chanchin ṭha hi hnam zawng zawng hriattîrna tûrin khawvêl zawng zawngah hrilhin a awm ang a, chumi zawhah chuan tâwpna chu a lo thleng ang. 15Chuvângin tiṭiautu, tenawm, zâwlnei Daniela sawi kha Hmun Thianghlima dinga in hmuh hunah chuan a chhiar apiangin a awmzia hre rawh se. 16Chutih huna Judai rama awmte chu tlângahte tlân bo rawh se. 17In chunga awm chu a in chhûnga thil awmte chuh tûrin chhuk suh se. 18Lova awm pawh a silhfên chuh tûrin kîr leh suh se. 19Chûng niah chuan raite leh nau no pawmte chung chu a pik ang. 20Nimahsela, in tlân bo hun tûr chu thlasikah emaw, Sabbath niah emaw a lo thlen loh nân ṭawngṭai rawh u. 21Chumi hunah chuan hrehawm nasa tak a awm dâwn si a. Chutianga nasa rêng rêng chu leilung pian tirh aṭangin tûn thlengin a la awm ngai lo va, engtikah mah a awm leh tawh hek lo vang. 22Tin, chûng nite chu tihtawi ni suh sela, mihring rêng rêng damin an chhuak lo vang. Nimahsela, thlante avâng chuan chûng nite chu tihtawi a ni ang. 23Chutih hunah chuan tupawhin in hnênah, ‘En teh, Messia chu heta hi a awm,’ emaw, ‘Saw ta saw a awm,” emaw an tih chuan awih suh ang che u. 24Krista dik te leh zâwlnei dik te an lo chhuak ang a, chûng chuan thei ang se la, thlante meuh pawh an bum theih nân chhinchhiahnate leh thilmak ropui takte an ti ang. 25Ngaiteh u, ka hrilh lâwk tawh che u hi. 26Chuvângin in hnênah, “Ngaiteh u, hmun thlalêrah a awm,” an tih che u chuan kal chhuak suh u. ‘Ngaiteh u, pindan chhûngrilahte a awm,’ an tih pawhin awih duh suh u. 27A chhan chu chhak lam aṭangin kâwl a lo phe chhuak a, thlanglam thleng pawha a ên ṭhin ang hian Mihring Fapa lo kal lehna pawh chutiang chu a nih dâwn vâng a ni. 28Khawiah pawh ruang awmna apiangah mulukawlhte pawh an awm khâwm dâwn si a. 29Chûng hrehawmna ni hnu lawkah chuan ni tihthimin a awm ang a, thlain a êng a chhuah lo vang a, vân aṭangin arsite a lo tla ang a, vâna thiltihtheihna awmte chu tihnghîn a ni ang. 30Chutih hunah chuan Mihring Fapa chhinchiahna chu vânah a lang ang. Chumi hunah chuan leia chitin chu nasa takin an lungngai ang a, Mihring Fapa hi thiltihtheihna leh ropuina nasa tak nên vân chhûm zînga lo kal an hmu ang. 31Tin, a vântirhkohte chu tawtawrâwt ri nasa tak nên a tîrchhuak ang a, anni chuan kâwlkil li aṭang leh vân tâwp aṭanga a tâwp lehlam thlengin a thlante chu an lâwr khâwm ang. 32Tûnah hian theipui kûng aṭang hian tehkhin thu chu zir rawh u. A ṭang a lo no va, a hnah a lo chawr chuan nipui a lo hnai tih in hre ṭhîn. 33Chutiang bawkin nangni pawhin chûng zawng zawng chu in hmuh hun chuan amah chu a lo hnai tawh a, kawngka bul ngeiah a awm tih hria ang che u. 34Thu dik tak ka hrilh a che u, chûng zawng zawng chu a thlen kim hmâ loh zawng tûn lai chhuante hi an ral lo vang. 35Lei leh vân a ral ang a, ka thu erawh chu a boral lo vang. 36Nimahsela, chumi nî leh a dâr chu ka Pa chauh lo chuan tuma’n, vâna vântirhkohte pawh in an hre lo. 37Nova dam lai ang bawk kha Mihring Fapa lo kal lehna chu a ni ang. 38Chûng ni tuilêt hmâte chuan Nova lawnga a luh ni thlengin an eiin an in a, nupui pasal an innei ṭhîn. 39Tui a lo lêt a, an zaa a lâk bo vek hmâ loh chuan engmah an hre lo va. Mihring Fapa lo kalna chu chutiang bawk chu a ni ang. 40Chumi hunah chuan lovah mi pahnih an awm ang a, pakhat chu lâk bovin a awm ang a, pakhat chu hnutchiahin a awm ang. 41Hmeichhe pahnih buhrâwtsawmnaah buh râwtsawmin an awm ang a, pakhat chu lâk bovin a awm ang a, pakhat chu hnutchhiahin a awm ang. 42Chuvângin ngaihven rawh u, eng dârah nge in Lalpa a lo kal dâwn in hre si lo. 43Nimahsela, hei hi hre rawh u, rûkru a lo kal hun tûr in neituin hria sela, a vêng ang a, a in rek pawpa a chunga luh a phal lo vang. 44In rin loh dârah Mihring Fapa hi a lo kal dâwn si a, chuvângin nangni pawh inring rengin awm rawh u. 45Bawih rinawm fing tak, a lalpain a hun apianga an chaw chan tûr sem sak tûra a chhûngte chunga thuneitu atâna a ruata chu tu ber nge ni ang le? 46A lalpa a lo kal huna bawih chutianga ti a rawn hmuha chu a nihlawh ang. 47Thu dik tak ka hrilh a che u, a neih zawng zawng chunga thuneituah a siam ang. 48Amaherawhchu bawih sual chuan a thinlungin, ‘Ka Lalpa a lo kal lawk dâwn lo ve,’ tiin, 49a bawih puite lo vêl sela, mi ruite hnênah eiin in sela, 50chu bawiha lalpa chu a beisei loh niah, a hriat loh dârah a lo kal ang a, 51amah chu bung hnihah a rawn chhuah ang a, mi vervêkte chan ang a chantîr ang. Chutah chuan ṭah leh haṭhial chu a awm ang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\