1 Corintios 13

1Tsa kjìn ndi̱yá tjín‑ni 'én ra chjàa̱ ra ta 'a̱n fìya‑na, ko̱ tsa skanda ma‑na chjàa̱ 'én ra chja̱ jñà ìkja̱li̱, tanga tsa mí tsjake̱‑naa̱ xi̱ta̱ ra kj'ií, mí‑la tsa mé chjí‑la̱ jñà 'én ra chjàa̱; 'koa̱à‑la 'sín 'ki‑na koni tsa jngo ki̱cha̱ ra faháya‑la̱, ko̱ koni jngo chro̱ba̱ ra tsján fane. 2Tsa maá‑na nga nda chjà ngajo‑la̱ Nainá ko̱ tsa ndaá fìya ijye‑na kó'sín tjín nga'tsì kjoa̱ ra jè Nainá tjí'ma‑la̱, tsa 'ñó tjín‑na ra 'mì kjoa̱chji̱ne̱, ko̱ tsa ti̱'koa̱á 'ñó nda makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ Nainá nga skanda maá‑na sijtíya‑la̱ jñà nindo; tanga tsa mì tsjake̱‑naa̱ xi̱ta̱ ra kj'ií, ni̱ ta mé‑la chjí‑ina. 3Tsa maá‑na tsja ijye nga'tsì tsajmì ra tjín‑na nga katakjèn jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱, ko̱ tsa skanda tsja‑náa̱ ijo‑na̱ nga katatì ya̱ a̱jin ni'í, tanga tsa mì tsjake̱‑naa̱ jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, takó ni̱mé ra sikíjne. 4Jè ra tsjake xi̱ta̱ ra kj'ií, maá‑la̱ koñákjoa̱; 'ñó nda xi̱ta̱ 'sín; mì tsa maxitakòn‑jìn; mì tsa jè nda síkíjna ijo‑la̱; ko̱ mì tsa 'nga fìko̱ kjo̱bítsjen‑la̱; 5mì tsa ta 'sín ta ma‑jìn; mì tsa ta kjo̱nda 'tse̱ bátsji; mì tsa sasa majti‑la̱ ko̱ mì tsa ya̱ bíjin takòn ki'ta mé kjoa̱ ra ma'tin; 6ti̱'koa̱á mì tsa matsjajin‑la̱ 'kia̱ nga mé kjoa̱'cho ra 'sín xi̱ta̱; tanga jè, tsjaá 'se‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱kixi̱ ra 'sín xi̱ta̱; 7Jngo xi̱ta̱ ra tsjake jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, mì tsa jè fì‑ni mé kjoa̱ ra tjín‑la̱ xi̱ta̱, mì tsa chi̱ba̱ tjín‑la̱ kó'ki nga makjiín‑la̱, kó'ki nga sko̱óña kjoa̱ ko̱ kó'ki nga chíkjoa̱jin‑la̱ ta mé kjoa̱‑ni. 8Jngo xi̱ta̱ ra tsjake jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, 'koa̱á 'sín 'ki ko̱ma ki'ta. Tanga ki̱jchó ni̱chjin nga mì ti̱ yá ra 'se̱‑ni ra ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, nga mì ti̱ yá ra ki̱chja̱‑ni 'én ra kj'ií tsò, ti̱'koa̱á mì ti̱ yá ra tjábé‑la̱ kjo̱bítsjen ra tjí'ma‑la̱ Nainá. 9Ta nga̱tjì‑la̱, kjè tsa nda 'ya ijyeé kjo̱bítsjen ra tjí'ma‑la̱ Nainá, ko̱ kjè kì tsa nda nakjoá ngajo‑lá Nainá koni 'ki tjínè‑la̱ nga ki̱nákje̱é. 10Tanga 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga ki̱tjasòn kjo̱bítsjen‑la̱ Nainá nga ni̱ì‑ti̱‑mé jchi̱ja'ta‑la̱, ya̱á kje̱he'tà jè ra ta chiba machi̱ya‑ná 'ndi̱‑ni̱. 11'Kia̱ nga ti̱'sa̱ i̱tsé‑na, 'koa̱á 'sín chjàa̱ ko̱ 'koa̱á 'sín síkítsjen, ti̱'koa̱á 'koa̱á 'sín machi̱ya‑na koni tsa jngo ndí ti i̱tsé; tanga 'kia̱ nga ijye kjójchíngaa̱ kítsjin‑náa̱ nga'tsì ra kjoa̱ 'tse̱ i̱xti. 12'Ndi̱‑ni̱, ta 'koa̱á 'sín tsijen‑ná Nainá koni tsa 'kia̱ nga chi'sén jngeé chi̱tsín ra ijye tímaxa̱. Tanga ki̱jchò ni̱chjin nga nda kjón jchí'én Nainá. 'Ndi̱ 'ndi̱, ta chibaá tjín‑ni koni 'sín nga fìya‑na, tanga tíjna jngo ni̱chjin nga ske kjòo̱n kó'sín nga jè Nainá tsijen‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 13'Ndi̱ 'ndi̱, ján tjín‑ni kjoa̱ ra tjítsa̱jna ki'ta: Jè kjoa̱ nga makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Nainá, jè kjoa̱ nga tjíjngo takén nga chiñá‑lá jè kjo̱nda ra tsjá‑ná Nainá, ko̱ jè, kó'sín nga tsjacheé xi̱ta̱ ra kj'ií. Tanga jè ra tíjna ítjòn kjòn‑nì, jé‑ní kó'sín nga tsjacheé xi̱ta̱ ra kj'ií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\