1 Corintios 16

1Jè to̱n ra maxkó a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, 'koa̱á ti̱'sín ti̱ko̱o koni 'sín kíxin‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ya̱ ján nangi Galacia. 2'Kia̱ nga tahingo̱, nga jín jin ni̱chjin, nga jngó jngó‑no ra jiòn, ti̱náchrje'ta chiba jè chjí‑no nga ti̱kíjnatjò koni 'ki nga nikijne, mé‑ni nga 'kia̱ nga 'a̱n ra kijchòo̱, mì kì tsa 'kia̱ ko̱xkó jè to̱n. 3'Kia̱ nga kijchò'tsè‑no, 'a̱án sikásén ya̱ ján Jerusalén jñà xi̱ta̱ ra jiòn chjáajion nga i̱ko̱ jè to̱n ra jiòn 'kio̱ò. Ko̱ xa̱jo̱ón si'káa̱ ya̱ ñánda̱ nga tíchja̱ a̱'ta 'tse̱ to̱n ra jiòn si̱kasén. 4Tsa machjeén‑ní nga ti̱'koa̱á 'a̱n kjiáa̱n, ko̱ma‑la ko̱hijtako̱‑na jñà xi̱ta̱ kìi̱. 5Ya̱á kijchò'tsè‑no 'kia̱ nga ijye kjoáha̱to ya̱ nangi Macedonia, nga̱ 'koa̱á 'sín tjínda‑na nga ya̱ kjoáha̱to ítjòn. 6Ko̱ tsa ko̱ma, ya̱á kóti̱jna chiba ni̱chjin ko̱‑no, ko̱ tsa kií ni̱chjin‑ni, ya̱á kóti̱jnako̱‑no skanda 'kia̱ nga ko̱to jè ni̱chjin‑la̱ 'nchán, mé‑ni nga ko̱'sín ko̱ma ki̱si̱ko̱‑nájiòn tsa 'kia̱ ñánda̱ nga tjínè‑na nga kjiáa̱n nga ma a̱skan‑ni. 7Majìn‑na tsa tà sasa kijchò'tsè‑no. Jè ra mejèn‑na nga ya̱ kóti̱jna chiba ni̱chjin ko̱‑no tsa jè Na̱'ín‑ná ra ko̱'sín tsjá'nde‑na. 8I̱í kóti̱jna na̱xi̱ndá Éfeso skanda jè ni̱chjin 'kia̱ nga ki̱tjo jè 'sí Pentecostés. 9Nga̱ batoó 'ñó nda títjo'nde‑na nga ma tí'siaa̱n xá‑la̱ Nainá ra 'ñó nda tífì kjoa̱, ni̱'sín takó kjìn ma‑ni ra kondra̱ títsa̱jna ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 10Tsa ki̱jchò jè Timoteo, chítsijen‑la nga kì tà chjàn 'cho ma‑la̱ nga kíjnajin‑no, ko̱ nga, kì tà chjàn kjo̱skon 'se‑la̱; nga̱ ti̱'koa̱á xá‑la̱ Nainá tí'sín‑te koni ra 'a̱n. 11'Koa̱á ma‑ni, kì ni̱jngo‑no ra jiòn ra nachrjengio, ta isa̱á jnchro ti̱si̱ko̱o nga 'nchán katanchrabá‑ni nga kj'i̱í katsíjen‑na; nga i̱í tíkoñá‑la̱ ra 'a̱n ko̱ jñà 'ndsé ra i'ka. 12Jè 'ndsé Apolos, 'ñó jchán ítsikitsá'ba‑la̱ nga katafì katsíjen‑no nga kátáhijtako̱ jñà 'ndsé, tanga kjòmajìn‑la̱ nga kijì, tanga 'kia̱á‑la ki̱ji̱ tsa 'kia̱ nga ko̱ma ra 'si̱in. 13Nda titsa̱kon ko̱ kixi̱ ti̱ncha a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑no; ko̱ kata'se‑no kjoa̱ táhijín, 'ñó ti̱ncha. 14Nga'tsì kjoa̱ ra 'nià, ngi ko̱ó kjo̱tsjacha‑no nga ti̱hitjasòn. 15Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, ijyeé nda tjíjin‑no nga jñà xi̱ta̱ ni'ya‑la̱ Estéfanas, jñá kjokjiín ítjòn‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ya̱ nangi Acaya. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kií xá 'sín nga basìko̱'ta jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 16Ko̱ jiòn 'ndsé, 'koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no nga nda ti̱hitjasòn‑la jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín síxá koni jñà xi̱ta̱ kìi̱; 'koa̱á ti̱'sín ti̱hitjasòn‑la nga'tsì xi̱ta̱ ra síxá skanda kó ra mì'on‑la̱ nga síxá‑la̱ Nainá. 17Matsjaá‑na nga 'jií'tse‑na Estéfanas ko̱ Fortunato ko̱ Acaico. Jè ra mì kì kjomà‑najiòn ki'tsí‑ná, jñá títsjá‑na. 18Nga̱ jñá isí'nchán‑sòn‑ni inìma̱‑na̱ ko̱ ti̱'koa̱á tsa̱jiòn. Machjeén‑ní nga jcha̱xkón jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín koni jñà xi̱ta̱ kìi̱. 19Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra ya̱ nangi Asia 'tse̱, síhixo'tá‑no. Jè Aquila ko̱ Priscila ko̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra ya̱ maxkóya ya̱ ni'ya‑la̱, 'ñó nda síhixo'ta‑no a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 20Nga'tsì 'ndsé síhixo'tá‑no. Jiòn ra xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá 'mì‑no, ngi ko̱ó inìma̱‑no nga nda ti̱kjáya‑la xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 21'A̱n ra 'mì‑na Pablo, tíbindá‑no xa̱jo̱n ra̱kìi̱ ra ngi ndsa̱ kjòn tíbindá‑na ra 'tse̱ kjoa̱ nìhixo'ta. 22Katakanè‑la̱ kjo̱hi'in jè ra tsìn‑la̱ kjo̱tsjacha a̱'ta 'tse̱ Jesucristo jè ra tíjna ítjòn‑ná. Ji̱ ra xi̱ta̱ ítjòn‑naji̱n 'mì‑li, ¡nchrabí! 23Jè katijnako̱‑no kjo̱nda‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 24Jè kjo̱tsjacha‑na̱ ra ya̱ nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús, katijnako̱‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\