1 Corintios 4

1'Koa̱á 'sín jcha̱takòn‑náji̱n koni tsa tà xi̱ta̱ chi̱'nda ra síxá‑la̱ Cristo, nga̱ ngaji̱ín kjonga̱tsja‑ji̱n nga 'kéna̱jmí‑ji̱n kó'sín tjín kjoa̱ ra tjí'ma ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 2Tanga jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín bako̱‑la̱ nga manga̱tsja jngo xá, machjeén‑ní nga ko̱'sín kata'ya‑la̱ nga xi̱ta̱ kixi̱‑ní. 3Mì tsa jè síkájno jiàa̱n, tsa kó'sín bixó jiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n, a ndaá tí'siaa̱n o̱ ra 'choó tí'siaa̱n, ko̱ kó'sín tsò jñà xi̱ta̱xá ra ma‑la̱ bíndajín‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱ skanda mí tsa ti̱ ijo‑na̱ kotsíjen‑jnó‑na nga bindájín‑la̱ mé kjoa̱ ra 'siaa̱n. 4Ni̱'sín ko̱'sín tsò‑na kjo̱bítsjen‑na̱ nga mí tsa mé jé tjín‑na, mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga xi̱ta̱ kixi̱‑ná ra 'a̱n; nga̱ jé saba Na̱'ín‑ná ra bíndajín‑na ra 'a̱n. 5'Koa̱á ma‑ni, kì tà chjàn jiòn tje̱n chibàya‑no kó'sín i̱nchisíxá nga jngó jngó xi̱ta̱; jchíñakjoa̱‑la skanda 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni jè Na̱'ín‑ná, nga̱ jé ra nda si̱ìkatsíjen nga'tsì mé kjoa̱ ra títsa̱jnajin jñà xi̱ta̱ ya̱ ñánda̱ nga jñò chon, ko̱ jè nda si̱ìkatsíjen kó'sín tjín kjoa̱ ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱; a̱kjòn 'kia̱á jè Nainá 'nga si̱ìkíhijyo nga jngó jngó xi̱ta̱ koni 'sín nga bakèn‑la̱. 6Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'koa̱á 'sín tsikijná jngo‑no xkósòn ra kjo̱nda tsa̱jiòn 'kia̱ nga kíchjà‑no a̱'ta 'tse̱ Apolos ko̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, mé‑ni nga mì kì tsa ko̱tonè‑la koni 'sín nga tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá. Kì ko̱'sín jngo chi̱'nda‑la̱ Nainá isa̱ nda nachrjengio koni ra ìjngo. 7¿Yá ra nachrjengio jiòn ijo‑no? ¿A 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn nga batoó 'ñó 'ya jiòn? ¿Mé ra tjín‑najiòn ra tà nga'ñó tsa̱jiòn? ¿A mí tsa Nainá kitsjà‑no nga'tsì kjoa̱ ra ma‑no? Tsa a̱'ta 'tse̱ Nainá itjábé‑nájiòn, ¿mé‑ni ko̱'sín 'nga mahíko̱‑no takòn koni tsa ta nga'ñó tsa̱jiòn‑no nga ma isakò‑najiòn nga'tsì ra tjín‑no? 8Mé ta̱ nda‑ni nga nda titsa̱hijyo. Ijyeé isakò‑no kjoa̱nchi̱ná ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ ijyeé 'ñó ski tjín inìma̱‑no, ijyeé mì ti̱ mé ra chija‑no ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, skanda ijyeé jiòn i̱nchibatexoma ítjòn, skanda kjeé batexoma‑naji̱n ra ji̱n. Mé ta̱ nda‑ni nga ijye ko̱'sín i̱nchibatexoma. Ya̱á‑la ko̱te̱xomakjoko̱‑laji̱n. 9'Koa̱á 'sín ma‑na ra 'a̱n, ji̱n ra tsikíxáya‑naji̱n Jesucristo, ji̱ín i̱nchisíkjehe'ta‑naji̱n Nainá, 'koa̱á 'sín kjòn‑ji̱n koni xi̱ta̱ ra ijye tjínè‑la̱ nga ki̱yá. Nga'tsì kjoa̱ ra i̱nchima'tin‑ji̱n i̱ i̱sà'nde, 'koa̱á 'sín ta 'cho i̱nchikotsíjen‑jnó‑naji̱n jñà xi̱ta̱ ko̱ jñà ìkja̱li̱. 10'Koa̱á 'sín 'yatákon‑naji̱n ra ji̱n koni tsa ni̱mé machi̱ya‑naji̱n, ta nga̱tjì‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ko̱ ra jiòn, 'koa̱á 'sín bítjo̱ngi jiòn koni tsa 'ñó nda machi̱ya‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ra ji̱n, 'koa̱á 'sín kjòn‑ji̱n koni tsa tsìn‑naji̱n nga'ñó, ko̱ ra jiòn, koni tsa 'ñó tjín‑no nga'ñó; ra ji̱n, tínachrjengií‑naji̱n, ko̱ jiòn, ndaá tí'yaxkón‑no. 11Skanda 'ndi̱‑ni̱, kjinchrá i̱nchibato‑ji̱n, skanda tsìn‑naji̱n nandá ra 'yo‑ji̱n, tsìn‑naji̱n nikje ra tsjaya‑ji̱n, i̱nchi'yatoón‑naji̱n, ko̱ tsìn jngo‑naji̱n ni'ya ñánda̱ nga tsijen titsa̱jna‑ji̱n, ta timasòn‑náji̱n. 12Jñá ndsa̱‑ji̱n i̱nchinìchjeén‑ji̱n nga i̱nchiníxá‑ji̱n ko̱ nga i̱nchinìki'òn‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n. 'Kia̱ nga 'cho tsò 'én ra chja̱'tin‑naji̱n xi̱ta̱, ta isa̱á nda tsò 'én ra nakjoá'tin‑ji̱n ra ji̱n, ko̱ tsa 'kia̱ nga yá ra kjaán‑ko̱‑naji̱n, chíkjoa̱á‑naji̱n. 13Tsa yá ra chja̱jno‑naji̱n, ta isa̱á nda niko̱‑ji̱n ra ji̱n. Skanda 'ndi̱‑ni̱, 'koa̱á 'sín betákon‑naji̱n jñà xi̱ta̱ koni tjé‑la̱ i̱sà'nde, ko̱ koni jñà tsajmì ra mì ti̱ mé chjí‑la̱. 14Mì tsa ki xá tíbindá‑najiòn xa̱jo̱n nga tísìsába‑no. Ta jé‑ní nga tíbiyáchi̱ya‑no koni tsa i̱xti‑na̱ ra tsjake̱. 15Ni̱'sín‑la te jmi ma‑ni xi̱ta̱ ra i̱nchisíkonda̱‑no nga bakón‑ya‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, tanga jngo kjón‑ni jè ra ko̱'sín tíjna koni tsa na̱'ìn‑no ma. 'A̱n‑ná ra koni na̱'ìn‑no ma, nga̱ 'a̱án ítsakon‑yá ítjòn‑no jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò mé‑ni nga kjomà kjokjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 16'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tíbitsá'ba‑no nga ko̱'sín chjíngí‑ná jiòn koni 'sín tí'siaa̱n ra 'a̱n. 17'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín ísikásén‑no jè Timoteo, ra ko̱'sín tíjna koni i'ndí‑na̱ ra 'ñó matsjake̱ ra kixi̱ tísíkitjasòn xá‑la̱ Na̱'ín‑ná. Jè si̱íkítsjen‑yá‑no kó'sín tí'siaa̱n ra 'a̱n ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ko̱ kó'sín nga bakon‑yáa̱ ta ñánda̱ nga bajmee̱ ko̱ nga tíjngo ñánda̱ nga tjín xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. 18Tjín i'ka xi̱ta̱ xàngio̱o jiòn ra 'ñó 'nga ikon, nga 'koa̱á 'sín síkítsjen tsa mì ti̱ kì kijcho katsíjen‑no. 19Tanga tsa jè Na̱'ín‑ná ra ko̱'sín mejèn‑la̱ ki̱jchò'tsè ndi̱to̱ón‑najiòn. Ko̱ 'kia̱á skee̱ kjòn kó'sín chja̱ jñà ra ko̱'sín 'nga ikon i̱nchi'sín; mì tsa ta jè‑jìn nga kó'sín chja̱, jè ra mejèn‑na nga skee̱ a tjín kiti‑la̱ nga'ñó koni 'sín nga tsò. 20'Kia̱ nga jè saba Nainá batéxoma‑la̱ xi̱ta̱, mì kì machjeén nga ta 'én ra ki̱chja̱, jè nga'ñó‑la̱ Nainá ra machjeén. 21¿Kó'sín mejèn‑najiòn? ¿A jé ra mejèn‑no nga ngi ko̱ kjo̱jti‑na̱ kijchò'tsè‑no? ¿O̱ ra jè mejèn‑no nga ngi ko̱ kjo̱nda‑na̱ ko̱ kjo̱tsjacha‑na̱ kijchò'tsè‑no?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\