1 Corintios 6

1Jiòn, tsa 'kia̱ mé kjoa̱ ra tjín‑no ko̱ xi̱ta̱ xàngio̱o, ¿kó tsò takòn jiòn nga jñà xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde níjé‑la nga kátíndajín‑no? ¿Mé‑ni mì tsa jñà níjé‑la xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo nga jñà kátíndajín‑no? 2¿A mí 'ya jiòn, nga jién‑ná ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo 'mì‑ná kíndajín‑lá jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde? Ko̱ tsa jién bako̱‑ná nga kíndajín‑lá ra xi̱ta̱ i̱sà'nde, ¿a mí ma‑no ra jiòn nga bindajín‑la xàngio̱o kjoa̱ ra ta chiba chjá tjín ni̱chjin 'ndi̱? 3¿A mí tsa ijye tjíjin‑no nga skanda jién kíndajín‑te‑lá jñà ìkja̱li̱? Tsa 'koa̱á 'sín jién bako̱‑ná nga kíndajín‑lá jñà ìkja̱li̱, ¿a ta jñá kjoa̱ ra ma i̱ i̱sà'nde mì kì ma‑ná kíndajién? 4Tsa ta kií kjoa̱ ra tjín ki'ta ya̱ i̱sà'nde tjín‑najiòn, ko̱ jiòn ra títsa̱hijyo ítjòn mì kì ma‑no bindajión, ¿mé‑ni nga jñà 'nià‑no xi̱ta̱xá‑no jñà ra mì tsa ya̱ 'ñó títsa̱jna ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá? 5Kií ko̱'sín tíxin‑no mé‑ni nga katasabà‑no. ¿A sí mí tíjnajin jngo‑najiòn ra xi̱ta̱ xàngio̱o ra tjín‑la̱ kjo̱bítsjen nga ko̱ma‑la̱ ki̱ìndajín‑no ra 'ndsè chibà? 6Mì tsa tà jè‑jìn nga ti̱jiòn bixkàn‑ko̱o‑no xàngio̱o, skanda ya̱á mahíko̱o kjo̱si ra tjín‑no ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá ra mì tsa ya̱ makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. 7Jngo kjoa̱ ra 'ñó 'cho tjín koni 'sín nga i̱nchima'tin jiòn nga ti̱jiòn bixkàn‑kjo‑no. ¿Mé‑ni mì tsa ta nìkjiín‑no 'kia̱ nga kó nìko̱‑no, ko̱ tsa tà jyò bìtsa̱jna 'kia̱ nga machijé‑no? 8Tanga jiòn, ta isa̱á 'ñó 'cho tjín kjoa̱ ra 'nià; ko̱ skanda ti̱jión nichijé‑la xàngio̱o ra 'ndsè chibà. 9¿A mí 'ya jiòn nga jñà xi̱ta̱ ra mì tsa kjoa̱kixi̱ 'sín, mì kì ma kjoa̱ha'sen‑jin ya̱ i̱'nde ñánda̱ tíbatéxoma Nainá? Jñà ra xi̱ta̱ chijngi, jñà ra ta xkósòn 'tse̱ xi̱ta̱ bexkón koni tsa nainá, jñà xi̱ta̱ ra ijye ixan ko̱ takó kjoa̱chijngi 'sín, ko̱ jñà xi̱ta̱ 'xi̱n ra ti̱ xi̱ta̱ 'xi̱n xákjén fahijoko̱‑nì, 10jñà ra xi̱ta̱ chijé, jñà ra mejèn‑la̱ nga tse 'se̱‑la̱ tsajmì, jñà ra xi̱ta̱ 'chi̱, jñà ra chja̱jno‑la̱ xi̱ta̱ xákjén, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra konda̱cha̱‑la̱ xákjén nga síchijé‑la̱; kì tà chjàn bìndo̱cha̱‑la ijo‑no, nga̱ ni̱jngo xi̱ta̱ ra ko̱tjín kjoa̱'cho 'sín ko̱ma ki̱jchò ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma Nainá. 11'Koa̱á kjòn i'ka jiòn nga ti̱'sa̱ kjotseé, tanga 'ndi̱ 'ndi̱ jè Nainá ijyeé tsiníjno jè jé‑najiòn, ko̱ ijyeé tsikítsa̱hijyo'taxìn‑no ra a̱'ta 'tse̱ jé, ijyeé xi̱ta̱ kixi̱ ki'sìn‑no; ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ nga'ñó 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga ko̱'sín kisìko̱‑no. 12Tjín i'ka jiòn ra bixó: “Maá 'siaa̱n tà mé ra mejèn‑na.” Kixi̱í kjoa̱, ma‑ní, tanga mì tsa ta nga'tsì‑ni kjoa̱ nga kjen ndi̱yá‑ná; 'koa̱á ma‑ni nga mì kì tsja'ndé‑la̱ ijo‑na̱ ñáa̱ kjoa̱ ra si̱ìkijne‑na. 13Tsó 'én ra tjín: “Tsajmì ra chineé, 'tse̱é i̱ndsi̱'bé ko̱ jè i̱ndsi̱'bé, jè machjeén‑la̱ tsajmì ra chineé.” Tanga ta ngajòo̱, jè Nainá si̱ikjehe'ta ni̱chjin‑la̱. Tanga jè ijo‑ná, mì tsa ki xá‑la̱ nga kjoa̱chijngi 'sie̱én, kií xá‑la̱ nga a̱'ta 'tse̱ Nainá si̱chjeén, nga̱ jè ijo‑ná, 'tse̱é Nainá. 14Koni 'sín ki'sìn Nainá, nga isikjaáya‑la̱ jè Na̱'ín‑ná Jesús, 'koa̱á ti̱'sín ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ nga si̱ìkjaáya‑ná ra jién. 15¿A mí tjíjin‑najiòn nga jè ijo‑ná ya̱á majngoko̱ ijo‑la̱ Cristo? ¿A maá si̱chjeén jè ijo‑la̱ Cristo nga ya̱ si̱jngoke̱é ya̱ ijo‑la̱ jngo chjo̱ón skáya? Majìn, mì kì ko̱ma. 16Ko̱, ¿a mí tjíjin‑najiòn? Tsa 'kia̱ jngo xi̱ta̱ 'xi̱n, jngo chjo̱ón skáya kjójnako̱, jngoó ijo ma‑ni. Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: Ta jngoó ijo ka̱ma‑ni ngajòo̱. 17Tanga jè xi̱ta̱ ra jè Na̱'ín‑ná tíjnakjo‑ko̱, ta jngoó inìma̱ tsje ma‑ni. 18Ti̱ncha'tàxìn‑la kjoa̱chijngi ra síjé ijo‑no. Ta mé‑isa jé ra bátsji xi̱ta̱, mì tsa ijo‑la̱ beton; tanga jè xi̱ta̱ ra kjoa̱chijngi 'sín, jè ijo‑la̱ beton. 19¿A mí 'ya jiòn nga jè ijo‑najiòn jè ma ni'ya‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra jè Nainá kisìnga̱tsja‑najiòn nga ya̱á tíjnajin ya̱ inìma̱‑no? Jè ijo‑najiòn, mì tsa ti̱ tsa̱jión‑nájiòn. 20Jè Nainá ijyeé xá tsatse‑najiòn, ijyeé tse tsikíchjítjì‑no; 'koa̱á ma‑ni jè Nainá jeya ti̱kíjna jiòn ra a̱'ta 'tse̱ ijo‑no, nga̱ jè Nainá, ijyeé jè chja̱'nda‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\