1 Corintios 8

1Jè ra kjoa̱ 'tse̱ ijo‑la̱ cho̱ ra biya a̱'ta 'tse̱ xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, jiòn‑jiòn bixó‑nó nga nga'tsí‑ná ijyeé tjín‑ná kjoa̱chji̱ne̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱. Kixi̱í kjoa̱, tanga 'kia̱ nga tjín‑ná kjoa̱chji̱ne̱, ma'ngaá takén. Tanga 'kia̱ nga tjín‑ná kjo̱tsjacha, isa̱á nda 'bì nga'ñó‑lá xàngie̱é. 2Tsa tjín i'ka ra ko̱'sín síkítsjen nga ijyeé 'ñó nda machi̱ya‑la̱, takó kjè tsa nda be kjòn‑ni koni 'sín tjínè‑la̱ nga ske̱. 3Tsa yá xi̱ta̱‑ni ra tsjake Nainá, jè Nainá ndaá bexkon xi̱ta̱ kìi̱. 4'Koa̱á xián‑no kó'sín tjín, a maá chine ijo‑la̱ cho̱ ra biya a̱'ta 'tse̱ xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱. Bixó‑nájiòn nga ijyeé 'ya nga jngo xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, mì tsa mé nga'ñó tjín‑la̱, nga̱ ta jngoó ma‑ni ra ngi Nainá. 5Ni̱'sín takó tjín ya̱ ján ngajmi ko̱ ya̱ a̱'ta nangi jñà ra ko̱'sín nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱. (Koni tsò‑ni kjoa̱ nga kjín ma‑ni ra nainá ko̱ ra na̱'ín‑ná.) 6Tanga ra a̱'ta tsa̱jién, ta jngoó ma‑ni ra Nainá, jè ra Na̱'ín‑ná ma, jè ra a̱'ta 'tse̱ nchrabá ijye‑ni nga'tsì tsajmì ra tjín; ko̱ kií xá titsa̱jna‑ná nga jè chja̱'nda‑ná ra jién. Ko̱ ti̱'koa̱á ta jngoó ma‑ni jè ra tíjna ítjòn‑ná, jè Jesucristo, jè ra a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱ ma isinda‑ni nga'tsì tsajmì ra tjín, ko̱ skanda a̱'ta 'tse̱é titsa̱jnakon‑te‑ná ra jién. 7Tanga mì tsa ta nga'tsì‑ni xi̱ta̱ ko̱'sín nda be kjoa̱ kìi̱; nga̱ tjín i'ka ra ko̱'sín nga‑la̱ skanda kjotseé nga jñà bexkón xkósòn ra nainá tsò‑la̱; takó 'koa̱á 'sín síkítsjen, 'kia̱ nga kjine tsajmì ra ya̱ manga̱tsja xkósòn, koni tsa takó i̱nchibexkón‑ní. Ta nga̱tjì‑la̱ nga inda tjín ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱, 'koa̱á ma‑la̱ tsa i̱nchibátsji-jé‑la̱ ijo‑la̱. 8Jiòn, 'koa̱á 'sín bixó jiòn, nga mì tsa a̱'ta 'tse̱ tsajmì ra ma chine isa̱ nda ska̱ábétjó‑ná Nainá. Tsa ki̱chieé, mì tsa isa̱ nda kjòn ko̱meé; ko̱ tsa mì kì ki̱chieé, mì tsa isa̱ 'cho kjòn ko̱meé ya̱ ngixko̱n Nainá. 9Kixi̱í kjoa̱, ni̱'sín ko̱'sín tjín, tanga ti̱kònda̱ko̱‑no jñà xàngie̱é, kì tà jiòn nga̱tjì‑no nga koa̱àtsji‑la̱ jé‑la̱ ijo‑la̱ jñà 'ndsé ra inda tjín‑isa ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱. 10Tsa tjín i'ka jiòn ra ko̱'sín tsò nga tjín‑la̱ kjo̱bítsjen nga maá chine ta mé ijo‑ni, tsa ya̱ fì kàkjèn ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga jeya tíníkíjna xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱, tsa ske̱ jngo 'ndsé ra inda tjín ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱, ¿a mí tsa ti̱'koa̱ kji̱nchrabàjin ikon nga ski̱ne̱ tsajmì kìi̱? 11Jè xi̱ta̱ ra ya̱ fì kàkjèn‑ko̱ jè kjo̱bítsjen‑la̱ ra tsò, nga maá chine ijye ta mé tsajmì‑ni, ta jè‑ni nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ ska̱jin jé jè 'ndsé ra inda tjín ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱ ra ti̱'koa̱ jè Cristo 'ken‑tjì ngájo‑la̱. 12'Kia̱ nga ko̱'sín fatsji‑jé jiòn ra a̱'ta 'tse̱ jñà 'ndsé ko̱ a̱'ta 'tse̱ jñà tichjeé nga fatsji 'chin‑la ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱ ra inda tjín, ya̱á‑ni a̱'ta 'tse̱ Cristo nga i̱nchifatsji‑jé jiòn 'kia̱ nga ko̱'sín i̱nchi'nià. 13'A̱n, tsa ta jñá‑ni nga̱tjì‑la̱ tsajmì ra kjíne̱ nga koa̱àtsji‑jé 'ndsèe̱, isa̱á‑la nda‑ni nga mì ti̱ ijo skíne̱‑na mé‑ni nga mì ti̱ tsja jé ska̱jin‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\