1 Juan 5

1Ijyeé i̱xti‑la̱ Nainá‑ní nga'tsì xi̱ta̱ ra ngi ko̱ inìma̱‑la̱ makjiín‑la̱ nga jè Jesús, [jé‑ní ra Nainá isìkasén], jé‑ní ra Cristo. Ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tsjake ra na̱'ìn tíjna‑la̱, tjínè‑la̱ nga ti̱'koa̱á ko̱tsjake nga'tsì i̱xti‑la̱ na̱'ìn‑la̱. 2'Kia̱ nga matsjacheé Nainá, ko̱ ti̱'koa̱ nihitjasén kjo̱téxoma‑la̱, 'ya‑ná nga ti̱'koa̱á i̱nchimatsjachaá‑teé jñà ra i̱xti‑la̱ Nainá ma. 3Ki̱í 'sín tjín tsa kixi̱ kjoa̱ nga matsjacheé Nainá, jè‑ní nga nda si̱hitjasén kjo̱téxoma‑la̱. Ko̱ jè kjo̱téxoma‑la̱, mì tsa 'ñó i'in bitjasòn‑ni. 4Nga̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱xti‑la̱ Nainá ma, síkijneé‑la̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde. Kií ma nikijne‑ilá kjoa̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ ya̱á makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 5Ni̱yá ra ma si̱ìkijne‑la̱ jè kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ta̱jngoó‑ní jè xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús, nga jè‑ní ra I'ndí‑la̱ Nainá ma. Jè‑ní ra chíkjoa̱‑la̱ nga síkijne. 6Jé‑ní Jesucristo ra 'ji i̱ i̱sà'nde. Ko̱ 'kia̱ nga 'ji, jé nandá ko̱ jní ra nda tsakón. Ko̱ mì tsa tà jè nandá ra tsakón, ko̱ó‑te jè jní. Ko̱ jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra 'béna̱jmí kixi̱ yá‑ni ra jè. Nga̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ngi kjoa̱kixi̱‑ní ra jè. 7Ko̱ jàn ma‑ni ra ngi tsjá kixi̱ 'én‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱: 8Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jè nandá, ko̱ jè jní. Ko̱ ngajàn kìi̱, ngásòn tsò. 9Tsa makjiín‑ná jñà 'én ra tsjá ra xi̱ta̱ i̱sà'nde, machjeén‑ní nga isa̱ nda ko̱kjiín‑ná 'én ra jè saba Nainá títsjá. Nga̱ jè 'én ra títsjá, jé tí'béna̱jmí yá kjòn‑ni ra I'ndí‑la̱. 10Jè ra ngi ko̱ inìma̱‑la̱ makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱ Nainá, ya̱á tjíjin inìma̱‑la̱ nga kixi̱í kjoa̱ 'én ra tsjá Nainá. Tanga jè ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá, jé Nainá, ndiso tíbachrjengi, ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì makjiín‑la̱ jè 'én ra tsjá Nainá ra a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱. 11Jè 'én ra kitsjà Nainá, jè‑ní nga jè Nainá tsjá‑ná kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ta kjiá‑nioo̱. Ko̱ jè kjo̱binachon ra̱kìi̱, ya̱á sakó‑ná ra a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱. 12Jè xi̱ta̱ ra I'ndí‑la̱ Nainá tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱, tjín‑la̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ta kjiá‑nioo̱; tanga jè xi̱ta̱ ra mì tsa I'ndí‑la̱ Nainá tíjnajin inìma̱‑la̱, tsìn‑la̱ kjo̱binachon ra̱kìi̱. 13Jiòn ra makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱ Nainá, kií xá tíbindá‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ mé‑ni nga nda katasijin‑no nga ijyeé tjín‑no kjo̱binachon ra mì kì fehe'ta skanda ta mé ni̱chjin‑ni. 14'Koa̱á 'sín ma‑ni nga 'ñó tjín takén 'kia̱ nga nakjoá'ta‑lá Nainá. 'Koa̱á 'sín nda kji̱'nchré‑ná tsa ko̱'sín si̱jé'tá‑lá koni 'sín nga sasén‑la̱ ra jè. 15Tsa ijye ko̱'sín tjíjin‑ná nga Nainá 'nchré‑ná 'kia̱ nga tsa mé ra níjé‑lá, ti̱'koa̱á ijyeé 'ya‑ná nga ti̱'kia̱á ko̱'tsia̱‑ni nga tsjá‑ná 'kia̱ nga ko̱'sín si̱jé‑lá. 16Tsa yá xi̱ta̱ ra ske̱ jngo xi̱ta̱ xákjén ra ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱ nga ya̱ tíkajin jñà jé ra mì tsa kjo̱biya fìko̱‑ná, maá katabítsa'batjì, ko̱ jè Nainá tsjá‑la̱ kjo̱binachon jè xi̱ta̱ ra tíbátsji‑jé. Tanga tà jñá‑ní ra ko̱xin‑la̱ nga ma si̱tsa'batjì jñà xi̱ta̱ ra mì tsa ngi kjo̱biya kji'ta‑la̱ jñà jé ra i̱nchibátsji. Nga̱ tjín jé ra kjo̱biya fìko̱‑ná, ko̱ 'koa̱á 'sín xiaa̱n nga mì tsa machjeén nga si̱tsa'batjì jè xi̱ta̱ ra ko̱tjín jé ra tíbátsji. 17Tanga nga'tsì kjoa̱'cho ra 'sín xi̱ta̱, saba jé‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá. Tanga tjín‑ní jñà jé ra mì tsa kjo̱biya fìko̱‑ná. 18Ijyeé tjíjin‑ná nga jñà ra i̱xti‑la̱ Nainá ma, mì tsa ti̱ ya̱ tjítsa̱jin‑ni jé, nga̱ jé Jesús ra I'ndí‑la̱ Nainá ma, tjíkinda̱‑la̱, ko̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í, mì kì ti̱ mé ma 'cho síko̱‑ni. 19Ijyeé 'ya‑ná nga i̱xti‑la̱ Nainá 'mí‑ná ra jién; tanga jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde, jè xi̱ta̱‑ni̱í tíbatéxoma‑la̱. 20Ti̱'koa̱á 'ya‑ná nga kií xá 'ji‑ni jè I'ndí‑la̱ Nainá i̱ a̱'ta nangi nga jè nda isìchi̱ya‑ná mé‑ni nga ma 'yaxkeén ra ngi jè saba kjón‑ni Nainá. Ko̱ ya̱á titsa̱jnake̱é jè ra ngi jè saba Nainá tà nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ titsa̱jnake̱é Jesucristo ra I'ndí‑la̱ ma, ra ti̱jé saba‑ni Nainá ko̱ ra ma‑la̱ tsjá‑ná kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ta kjiá‑nioo̱. 21Jiòn ra ndí i̱xti xin‑no, kì jñá mangítji̱ngi‑la jñà nainá ra bexkón xi̱ta̱ ra mì tsa kixi̱‑ni kjoa̱ nga Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\