1 Tesalonicenses 1

1Jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra titsa̱jna ya̱ Tesalónica, jiòn ra chja̱'nda‑no Nainá ra Na̱'ín‑ná ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, 'koa̱á 'sín nìhixo'ta‑laji̱n 'a̱n Pablo ko̱ Silvano ko̱ Timoteo. Nainá katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 2Kji'tá ni̱chjin, 'koa̱á 'sín 'mì‑la̱ji̱n Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè nga níkítsjen‑yá‑laji̱n 'kia̱ nga nakjoá'ta‑la̱ji̱n Nainá. 3Ko̱ bítsjen ki'tá‑naji̱n 'kia̱ nga bitsa'ba‑la̱ji̱n Nainá jñà xá ra i̱nchi'nià koni 'sín nga makjiín‑no, ko̱ kó'sín nga kjo̱nda 'tse̱ xi̱ta̱ i̱nchinìchjeén jè kjo̱tsjacha ra tjín‑no, ko̱ kó'sín nga i̱nchichíkjoa̱jin‑no kjo̱hi'in ra i̱nchibato ta nga̱tjì‑la̱ nga jè chiñá‑la Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 4Jiòn ndí 'ndsé ra Nainá tsjake‑no. 'Ya‑náji̱n nga jè Nainá xá tsjahíjin‑najiòn nga na̱xi̱ndá‑la̱ tsò‑no. 5Nga 'kia̱ nga tsi'kèna̱jmíya‑laji̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, mì tsa ta 'én tsa̱ji̱n ra inakjoá‑ji̱n, ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ Nainá ko̱ ngi ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ko̱ ngi tjíjngoó takòn‑ji̱n nga inakjoá‑ji̱n. Koni 'sín ijye nda tjíjin‑najiòn 'kia̱ nga ya̱ tsikitsa̱jnako̱‑laji̱n, kjo̱nda tsa̱jión‑nó ra tsakjàtsji‑ji̱n. 6'Koa̱á 'sín ichjingí jiòn koni 'sín nga ki'nià‑ji̱n ko̱ ichjingí‑te‑la jè Na̱'ín‑ná. Ni̱'sín takó tse kjo̱hi'in inikjioón, tanga ngi ko̱ó kjo̱tsja ra tsjá jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga ichjíbé jiòn jè 'én‑la̱. 7'Koa̱á ma‑ni nga skanda jngoó xkósòn tsikijna‑la jiòn jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ya̱ Macedonia ko̱ Acaya. 8Nda kjo'tsia̱ kjòn‑ni ra a̱'ta tsa̱jiòn, jè 'én‑la̱ Nainá 'ñó nda tímabísòn; mì tsa ta ya̱ Macedonia ko̱ Acaya; nga tíjngo i̱'nde nga tína'yá‑la̱ koni 'sín nga makjiín‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Cristo; skanda mí ti̱ machjeén‑ni nga ji̱n 'kéna̱jmí‑la̱ji̱n kó'sín nga tíhijyo jiòn. 9Nda ti̱jñá‑ni xi̱ta̱ 'béna̱jmí kó'sín nga nda inisin‑náji̱n 'kia̱ nga ijchòjchòn‑laji̱n, ko̱ kó'sín nga jahatjìyaá‑najiòn nga kijmio jñà ra ta nainá xkósòn nga tsáfa'ta‑la jè ra ngi jè sabà Nainá ra tíjnakon, ko̱ 'ndi̱‑ni̱, ya̱á mangí'ta‑la, 10ko̱ nga chiñá‑la jiòn jè I'ndí‑la̱ Nainá ra ngajmi kji̱nchrabà‑ni, jè ra ti̱jè‑ni Jesús ra jaáya‑ila̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken, jè ra ma‑la̱ si̱ikatojin‑ná jè kjo̱hi'in ra 'sa̱ nchrabá ra tji̱ko̱ kjo̱jti‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\