1 Tesalonicenses 4

1Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'koa̱á 'sín tsakòya‑laji̱n nga ko̱'sín si̱jchá ijo‑no koni 'sín nga jè Nainá sasén‑la̱. Ko̱ kixi̱í kjoa̱, ijyeé ko̱'sín i̱nchi'nià jiòn. Tanga 'ndi̱‑ni̱ 'koa̱á 'sín bitsa'ba‑laji̱n ko̱ níjé‑laji̱n a̱'ta 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná, nga ko̱'sín 'ti̱ nga'ñó-isa‑la̱ ijo‑no, nga ni̱chjin nchijòn isa̱ nda ki̱tsa̱jna. 2Ijyeé 'ya‑nájiòn kó'sín tjín kjo̱hixi̱ ra tsi'kèna̱jmí‑laji̱n ra ya̱ inchrabà‑ni a̱'ta 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. 3Jè ra mejèn‑la̱ Nainá, jé‑ní nga ngi tsjeé ti̱jchá ijo‑no, nga kì kjoa̱chijngi 'nià. 4Nga jngó jngó‑najiòn katamaá‑no kó'sín nga si̱kinda̱a ijo‑no nga tsje ki̱tsa̱jna, ko̱ nga jcha̱xkón ijo‑no. 5Kì bi'nde jiòn nga jñà síkijne‑no jñà kjoa̱'cho ra síjé ijo‑no, koni 'sín 'sín jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ra mì kì be Nainá. 6Jiòn ra 'ndsè chibà a̱'ta 'tse̱ Cristo, kì jñà kjoa̱ kìi̱ kajion mé‑ni nga mì xàngio̱o jcha̱ton‑no nga kíndo̱cha̱‑la. Nga̱ jè Na̱'ín‑ná 'ñó tse kjo̱hi'in tsjá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'si̱in, koni 'sín nga ijye ko̱'sín tsi'kìn‑laji̱n ko̱ tje̱n iníkjí'nchré‑laji̱n. 7Nga̱ jè Nainá mì tsa ki xá kiìchja̱‑ná nga ko̱tjín kjoa̱'cho ra ki̱tsa̱jieén, jé‑ní nga tsje ko̱híke̱é kjo̱binachon‑ná. 8'Koa̱á 'sín ma‑ni, jè ra ko̱chrjengi kjo̱bítsjen kìi̱, mì tsa xi̱ta̱‑jìn ra tíbachrjengi; jè sabá Nainá ra tíbachrjengi, nga̱ jé‑ní ra tsjá‑ná Inìma̱ Tsje‑la̱. 9Ra a̱'ta 'tse̱ nga kó'sín tsjacha 'sio̱on xàngio̱o, mì kì machjeén nga xa̱jo̱n ki'tá‑no. Nga̱ jè sabá Nainá ijye nda tsakón‑ya‑no kó'sín tsjacha 'sio̱on xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 10Ijyeé ko̱'sín i̱nchi'nià jiòn, 'kia̱ nga tsjacha jiòn jñà nga'tsì 'ndsé ko̱ tichjeé ra títsa̱jna ya̱ nangi Macedonia; tanga 'koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no nga isa̱ 'ñó tsjacha‑isa 'tia̱àn xàngio̱o nga ni̱chjin nchijòn. 11Ko̱'sín 'ñó tinè‑la ijo‑no nga 'nchán ti̱tsa̱jna; kì kjoa̱‑la̱ xàngio̱o chaájion; ko̱'sín ti̱xá koni tjín xá ra ma‑no, koni 'sín nga ijye tsi'kìn‑laji̱n nga'tsì kjoa̱ kìi̱, 12mé‑ni nga nda ske̱xkón‑no jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. Ko̱ nì mé ra katasíjchija'ta‑no ra jiòn. 13Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, mején‑naji̱n nga nda katasijin‑najiòn mé ra ma'tin jñà ndí xi̱ta̱ ra ijye 'ken, mé‑ni nga mì ba kata'se‑najiòn koni 'sín nga ma'tin jñà xi̱ta̱ ra ni̱mé i̱nchikoñá‑la̱. 14Koni 'sín nga makjiín‑ná nga jè Jesús 'ken‑ní ko̱ nga jaáya‑ila̱, 'koa̱á ti̱'sín makjiín‑ná nga jè Nainá si̱ìkjaáya‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken, ra kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús. 15Nga̱ 'koa̱á 'sín 'mì‑laji̱n koni 'sín ijye a̱sa kitsò Na̱'ín‑ná, nga jién ra titsa̱jnakon iseé i̱ a̱'ta nangi 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni ra jè, mì tsa tje̱n kongí ítjòn‑lá jñà ra ijye 'ken. 16Nga̱ jè sabá Na̱'ín‑ná kji̱nchrabàjen‑ni ya̱ ngajmi nga 'ñó ki̱ná'ya jta̱‑la̱ nga tsjá kjo̱hixi̱, ko̱ nga 'ñó ki̱chja̱ ìkja̱li̱ ítjòn, ko̱ nga 'ñó ski̱'ndá chrjoo̱; ko̱ a̱kjòn ki̱tjo i'nde ítjòn‑ni jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra ijye 'ken. 17A̱kjòn jién, ra titsa̱jnakon iseé, ya̱á ta̱ña tjámitje̱n‑ke̱é nga kjieén ya̱ a̱jin ifi, mé‑ni nga ya̱ ska̱jieén jè Na̱'ín‑ná ya̱ a̱jin i̱sén; ko̱ 'koa̱á 'sín ya̱ ki̱tsa̱jnake̱é jè Na̱'ín‑ná skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 18Kií machjeén‑ni nga ko̱'sín 'ñó ti̱jetakòn xàngio̱o nga jngó jngó‑no nga ti̱nákjoa̱‑la jñà 'én kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\