1 Timoteo 3

1Jè 'én ra̱kìi̱, ngi 'én kixi̱‑ní: tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ xá nga na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá si̱ìkinda̱, 'ñó nda tjín xá ra mejèn‑la̱. 2Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá machjeén‑ní nga nda 'si̱in mé‑ni nga nì yá ra 'cho ki̱tso̱‑la̱. Jngoó chjo̱ón 'se̱‑la̱; jngo xi̱ta̱ ra inda tjín ikon; xi̱ta̱ ra nda kosòn‑la̱ ijo‑la̱; xi̱ta̱ ra 'yaxkón nga ndaá tísíjchá ijo‑la̱; ra ndaá sísin‑la̱ xi̱ta̱ ra bijchójkon ni'ya‑la̱; xi̱ta̱ ra nda ma‑la̱ bakón‑ya; 3ra mì tsa xi̱ta̱ 'chi̱; ra mì tsa xi̱ta̱ kjaán‑ko̱; ra mì tsa to̱n chijé matsjake. Jé machjeén xi̱ta̱ ra nda xi̱ta̱, ra mì kjo̱si sísin, ra mì tsa to̱n kájno‑la̱. 4Machjeén‑ní nga nda ko̱tèxoma ya̱ ni'ya‑la̱; ko̱ jñà i̱xti‑la̱ nda katasíkixi̱, mé‑ni nga si̱hitjasòn‑la̱ ko̱ nda ske̱xkón xi̱ta̱ xákjín. 5Tsa mì kì ma‑la̱ batéxoma ni'ya‑la̱, ¿kó'sín ka̱ma si̱ìkinda̱‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo? 6Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá jé machjeén ra ijye kjotseé kjokjiín‑la̱, mé‑ni nga mì 'nga ikon ko̱ma‑ni a̱skan‑nioo̱ nga mì kjo̱hi'in sa̱kò‑la̱ koni 'sín kjomà'tin jè xi̱ta̱‑ni̱í. 7Machjeén‑ní nga nda si̱ìjchá ijo‑la̱ mé‑ni nga ske̱xkón‑ni xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, nga mì 'cho kíjna, nga mì jè xi̱ta̱‑ni̱í si̱ìkijne‑la̱. 8'Koa̱á ti̱'sín tjín 'tse̱ xi̱ta̱ ra si̱hitjasòn xá nga ko̱si̱ko̱'ta xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá; jñá machjeén xi̱ta̱ ra 'yaxkón nga ndaá i̱nchisíjchá ijo‑la̱; mì kì ko̱ma si̱ìkaatjìya‑la̱ 'én ra ki̱chja̱. Mì kì ko̱ma xán ko̱hijtako̱; mì kì ko̱ma to̱n chijé ko̱tsjake. 9Machjeén‑ní nga nda katafì'ta‑la̱ kjoa̱ ra tjí'ma ra ijye tsakón Nainá koni 'sín makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ti̱'koa̱ machjeén‑ní nga tsje katasíkítsa̱jna kjo̱bítsjen‑la̱. 10Jñà xi̱ta̱ ra si̱hitjasòn xá nga ko̱si̱ko̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ítjòn katachí'ta tsa nìmé kjoa̱ tjín‑la̱, a̱kjòn 'kia̱á katasíhitjasòn. 11'Koa̱á ti̱'sín tjín 'tse̱ íchjín; jñá machjeén ra 'yaxkón nga ndaá i̱nchisíjchá ijo‑la̱; jñà ra mì 'én ndiso chja̱; jñà ra inda tjín ikon; jñà ra nda síhitjasòn ijye ta mé kjoa̱‑nioo̱. 12Jñà xi̱ta̱ ra si̱hitjasòn xá nga ko̱si̱ko̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, machjeén‑ní nga tà jngoó chjo̱ón 'se̱‑la̱; nda katatéxoma‑la̱ i̱xti‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ra tjíhijyo ya̱ ni'ya‑la̱. 13Jñà xi̱ta̱ ra nda si̱hitjasòn xá kìi̱, isa̱á nda jcha̱xkón ko̱ isa̱á 'ñó nda 'se̱ ikon koni 'sín makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 14Mején‑na nga íjkon ndi̱to̱n‑la, tanga tsa kií ni̱chjin‑la̱ ki̱chjin‑na, 'koa̱á ma‑ni nga tíbindá‑la xa̱jo̱n ra̱kìi̱, 15mé‑ni nga jcha̱‑ni kó'sín ki̱tsa̱jnake̱é xi̱ta̱ xàngie̱é ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra tíjnakon. Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ya̱á tjíya tsja 'én kixi̱‑la̱ Nainá. 16Ngi 'én kixi̱‑ní nga 'ñó jeya tíjna jè kjoa̱ ra tjí'ma‑la̱ Nainá ra ijye tsakón koni 'sín nga 'yaxkén Nainá. Kií tsò: Nainá, xi̱ta̱á kjomà nga 'ji i̱ i̱sà'nde, a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ kijchaá‑la̱ nga tjín‑la̱ kjo̱hixi̱, jñà ìkja̱li̱ kijtse‑ní; 'én‑la̱, ki'sena̱jmíya‑la̱ nga'tsì ra mì tsa xi̱ta̱ judío; nga tjíjtsa i̱sà'nde kjokjiín‑la̱ xi̱ta̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo; jeyaá itjábétjò‑ni ján ngajmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\