1 Timoteo 6

1Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra chi̱'nda títsa̱jna'ñó, nda katabexkón ni‑la̱ mé‑ni nga mì yá ra 'cho ki̱chja̱jno‑la̱ Nainá ko̱ jè 'én ra bakon‑yeé a̱'ta 'tse̱ Cristo. 2Jñà xi̱ta̱ chi̱'nda ra makjiín‑la̱ ni‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, machjeén‑ní nga ti̱'koa̱ nda katabexkón‑te ni‑la̱, nga̱ 'ndse̱é jo̱ó a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ndaá katasíxá‑la̱, nga̱ ngásòn makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ti̱'koa̱á tjín‑la̱ kjo̱tsjacha nga 'ndse̱ jo̱ó. Jñà 'én kìi̱, ta̱kón‑yi ti̱'koa̱ ti̱ka'bísìn. 3Tsa tjín xi̱ta̱ ra kj'ií tsò 'én ra bakón‑ya, nga mì tjíjngo ikon koni 'sín tsò 'én nda‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, ti̱'koa̱ mì kì tjíjngo ikon a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma nga 'yaxkén Nainá. 4Xi̱ta̱ kìi̱, xi̱ta̱ 'ngatakón‑ní, nìmé machi̱ya‑la̱. 'Ñó tsjake nga bátiya‑ni 'én ra nìmé chjí‑la̱. Ya̱á nchrabá‑ni nga maxitakòn‑cheé xàngie̱é, nga bixkàn‑kjeé, nga nakjoájno‑lá xàngie̱é 'én ra 'cho tsò, ti̱'koa̱ 'cho níkítsjeén a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra kj'ií. 5Ti̱'koa̱á ya̱á nchrabá‑ni nga kji'tá ni̱chjin nga i̱nchikjaán‑kjo jñà xi̱ta̱ ra mì kì kixi̱ síchjeén kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ mì kì tsa nda fì'ta‑la̱ ra kjo̱hixi̱. 'Koa̱á 'sín síkítsjen, tsò‑ní: tsa nda jcha̱xkén Nainá, ya̱á sa̱kó‑ná to̱n. Ra ji̱, kì 'koa̱á tjín kjoa̱ ra níkítsjin. 6Kixi̱í kjoa̱, tseé kjo̱nda sakó‑la̱ xi̱ta̱ 'kia̱ nga bexkón Nainá, tsa 'kia̱ nga tsja tjín‑la̱ inìma̱‑la̱ mé ra tjín‑la̱. 7Nga̱ ni̱mé ra ki'ché 'kia̱ nga kitsieén i̱ i̱sà'nde. Ti̱'koa̱á ni̱mé ra ko̱híke̱é 'kia̱ nga ki̱yé. 8Tsa tjín‑ná tsajmì ra chineé ko̱ tsa tjín‑ná nikje ra tsjayeé, machjeén‑ní nga tsja 'se̱‑ná ko̱ kíjngo‑lá takén. 9Tanga jñà xi̱ta̱ ra kjoa̱nchi̱ná mejèn‑la̱, nda mí be‑ni, ya̱á síkijne‑la̱ kjoa̱ ra 'cho tjín, koni tsa 'kia̱ jngo cho̱ kangi chi̱n. Jñà 'ñó ma mejèn‑la̱ kjoa̱ ra ni̱mé chjí‑la̱ ra 'cho síko̱‑ná. Tanga jñà kjoa̱ kìi̱ síkitsón ko̱ síjchijaá xi̱ta̱. 10'Kia̱ nga to̱n matsjacheé, ya̱á ma'tsia̱‑ni kjoa̱ 'tse̱ jé ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'cho tjióo̱n. Tjín i'ka xi̱ta̱ ra tà nga̱tjì‑la̱ tse to̱n mejèn‑la̱ 'se̱‑la̱, ijyeé tsincha'taxìn‑la̱ kjoa̱ ra makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. 'Koa̱á 'sín ma‑ni nga ti̱jñà 'ñó i̱nchitsjá‑ila̱ kjo̱hi'in ijo‑la̱. 11Tanga ngaji̱ ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑li, ti̱se̱n'taxìn‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱. Jè 'tin‑tji̱ngi‑la̱ ra kjo̱hixi̱. Jcha̱xkín Nainá. Nda katakjiín‑li a̱'ta 'tse̱ Cristo. Kata'se‑li kjo̱tsjacha. Tsejta katama inìma̱‑li nga ma‑li jchíñakji̱i, ko̱ indakjoa̱ ti̱kíjni inìma̱‑li. 12Nda ti̱xkan‑tjì kjoa̱ ra makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. Kì nìkíjna‑jìn ndi̱yá kixi̱ 'tse̱ kjo̱binachon ra mì fehe'ta ni̱ta kjiá‑nioo̱. Nga̱ kií xá kiìchja̱‑li Nainá. Ngaji̱ ijyeé ko̱'sín nda ki'tsì ndsa̱'bì 'kia̱ nga inìkixi̱yi 'én ra makjiín‑li a̱'ta 'tse̱ Cristo ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni nga kií'nchré. 13'Ndi̱ 'ndi̱, jngo xá tíbiné‑la ya̱ ngixko̱n Nainá ra síkítsa̱jnakon ijye ni̱ta mé ra tjín, ti̱'koa̱ ya̱ ngixko̱n Jesucristo ra nda kitsjà tsa'ba nga isìkixi̱ya 'én nda‑la̱ 'kia̱ nga kiìchja̱ ya̱ ngixko̱n Poncio Pilato. 14'Koa̱á 'sín tíbatexóma‑la, nda ti̱hitjasìn kjo̱téxoma kìi̱; kì ni̱mé nikaatjìya‑la̱ mé‑ni nga mì ko̱chrjengi‑li xi̱ta̱ skanda 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 15'Kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin‑la̱, jè Nainá, 'koa̱á 'sín si̱hitjasòn ijye kjoa̱ kìi̱. Nga̱ ta jè ta̱jngoó‑ni ra 'ñó tíbatéxoma ko̱ nga tse kjo̱nda tíjnajin ra jè. Jé tíjna ítjòn‑la̱ jñà ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱jna, ti̱'koa̱ tíjna ítjòn‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ ítjòn títsa̱jna. 16Ta̱jngoó Nainá ra xá ko̱'sín tíjna‑ni nga mì kì biya. Ya̱á tíjnajin kjoa̱hisen ñánda̱ nga mì yá ra ko̱ma ki̱jchò ka'ta‑la̱. Ni̱ kjè sa jngo xi̱ta̱ be, ni̱ mì kì tjí'nde‑la̱ nga ske̱. Nainá, kji'tá ni̱chjin jeya katijna. Kata'yaxkón kjo̱téxoma‑la̱ ni̱ta kjiá‑nioo̱. Ko̱'sín katama. 17Jñà xi̱ta̱ nchi̱ná ra tjín i̱ i̱sà'nde, 'koa̱á 'sín 'ñó tì'tin: kì bá'nga‑la̱ ikon. Kì ya̱ ma'ñó'ta ikon kjoa̱nchi̱ná ra tjín‑la̱ ra tà ndi̱to̱n fehe'ta. Jè katama'ñó'ta ikon Nainá ra tíjnakon, nga̱ jé tsjá ijye‑ná ra machjeén‑ná, skanda síkatoné‑la̱ mé‑ni nga ko̱ kjo̱tsja‑ná si̱chjeén tsajmì ra tsjá‑ná. 18Ko̱'tìn‑la̱, kjo̱nda kata'sín. Kata'se‑la̱ kjoa̱nchi̱ná ya̱ ngixko̱n Nainá a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda ra 'si̱in. Kì kjo̱xkon fí'ká, ngi ko̱ó inìma̱‑la̱ katatsjá i̱tsé‑la̱ xákjién mé ra tjín‑la̱. 19Tsa ko̱'sín si̱hitjasòn ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, 'se̱é‑la̱ kjoa̱nchi̱ná ra mì kì fehe'ta 'kia̱ nga ijye títsa̱jna ya̱ ngixko̱n Nainá. Ti̱'koa̱á tjábé‑la̱ kjo̱nda ra ngi 'tse̱ kjo̱binachon. 20Ngaji̱ Timoteo, nda ti̱hitjasìn 'én nda‑la̱ Nainá ra ji̱ kjonga̱tsji. Kì jñà na'yá‑la̱ 'én ndiso ra nìmé chjí‑la̱, ko̱ kì jñà nisin‑la̱ kjoa̱ ra chitiya‑ná 'tse̱ kjo̱chji̱ne̱ ra 'én ndiso. 21Tjín i'ka xi̱ta̱ ra ko̱tjín kjo̱bítsjen fìtji̱ngi‑la̱. 'Koa̱á ma‑ni mincha'taxìn‑la̱ kjoa̱ ra makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo. Nainá katasíchikon'tin‑li. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\