2 Corintios 10

1'A̱n ra Pablo 'mì‑na, 'koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo jè ra indakjoa̱ tíjna ko̱ ra tjín‑la̱ kjo̱nda. Nga̱ tjín i'ka xi̱ta̱ ra tsò nga 'kia̱‑ró ya̱ tíjna̱jin‑najiòn, 'ñó‑ró i̱ma̱ kjoa̱ 'siaa̱n, ko̱ 'kia̱ nga kjin tíjna̱, 'ñó‑ró xíjiaa̱n. 2'Koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no nga tje̱n tindajín i'ka kjoa̱ ra tjín, mé‑ni nga 'kia̱ nga kijchòo̱, mì tsa ti̱ 'a̱n 'ñó kokó‑na jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín i̱nchichja̱jno i'ka‑naji̱n, nga tsò nga ta 'koa̱á‑ró 'sín i̱nchi'nià‑ji̱n koni 'sín 'sín jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde; ko̱ tsa majìn, 'a̱n ijyeé ko̱'sín tíjnanda nga ko̱'sín 'ñó kokóo̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱. 3Kixi̱í kjoa̱, xi̱ta̱ i̱sà'nde‑náji̱n, tanga mì tsa ko̱'sín 'nià‑ji̱n koni 'sín 'sín jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde 'kia̱ nga mé kjoa̱ ra bixkàn‑ko̱‑ji̱n. 4Jñà nga'ñó ra nichjeén‑ji̱n koni tsa ki̱cha̱ nga bixkàn‑tjì‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n ya̱ i̱sà'nde, mì tsa a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ nchrabá‑ni. A̱'ta 'tse̱é Nainá nchrabá‑ni, ko̱ maá‑la̱ nga síkjehesòn nga'tsì nga'ñó‑la̱ ni̱í ra batéchjà‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 5Ko̱ nìkitsón‑ña‑náji̱n nga'tsì kjo̱bítsjen ra 'cho tjín, ko̱ jngó jngó kjoa̱'ngatakòn ra batéchjà nga kondra̱ fì‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá, bìchjà'ya tsje‑náji̱n kjo̱bítsjen kìi̱ mé‑ni nga ta jè Cristo katasíhitjasòn‑la̱. 6Titsa̱jnanda‑náji̱n nga 'ki̱‑la̱ji̱n kjo̱hi'in nga'tsì ra mì si̱hitjasòn, 'kia̱ nga ijye jcha̱‑ji̱n nga ijyeé nda i̱nchinitjasòn ra jiòn. 7'Koa̱á 'sín chítsijen koni 'sín tjín kjoa̱ ra tíma. Tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò‑la̱ ijo‑la̱ nga jè Cristo isìkasén, 'koa̱á 'sín nda katasíkítsjen nga ti̱'koa̱á ji̱n, jé kjón Cristo kisìkasén‑te‑náji̱n koni ra jè. 8Ni̱'sín sa'koa̱ 'a̱n 'ñó nda sìkíjnaa̱ ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ xá ra ji̱n tsi'kì‑naji̱n, mì kì masabà‑na; nga̱ kií xá isìnga̱tsja‑naji̱n jè Na̱'ín‑ná jè xá ra̱kìi̱ mé‑ni nga jiòn, isa̱ nda ki̱tsa̱jna‑najiòn, mì tsa ki‑ni nga ji̱n si̱kitsón‑ya‑laji̱n, 9mé‑ni nga mì ko̱'sín ki̱ya‑najiòn nga ta jè ra mejèn‑na nga minchaxkón‑najiòn 'kia̱ nga ko̱'sín sikásén‑no xa̱jo̱n. 10Nga̱ tjín i'ka xi̱ta̱ ra tsò: “Jñà xa̱jo̱n‑la̱ ra síkasén, sí 'ñó tíchja̱, ko̱ sí 'ñó tjín 'én ra síkasén. Tanga 'kia̱ nga ijye tíjna saba kjòn‑ni ra jè, mì tsa sí xkón 'ki‑ni, ko̱ jñà 'én ra chja̱, nda mí yá ra nda sísin‑la̱.” 11Jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò, ko̱'sín nda katasijin‑la̱, koni 'sín tsò jñà 'én ra bi'ta‑ji̱n ya̱ xa̱jo̱n ra nikasén‑ji̱n 'kia̱ nga kjin titsa̱jna‑ji̱n, 'koa̱á ti̱'sín 'sia̱n‑ji̱n 'kia̱ nga ijye titsa̱jna masen kjòn‑ji̱n ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱. 12Kixi̱í kjoa̱, mì kì tsò takòn‑ji̱n nga ya̱ nijngoko̱‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n ko̱ mì tsa ya̱ níngásòn‑ko̱‑ji̱n jñà xi̱ta̱ ra ti̱jñà 'nga síkítsa̱jna‑ni ijo‑la̱. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ti̱jñà síngásòn‑kjo‑ni ijo‑la̱ ko̱ ti̱jñà kotsíjen‑jnó‑ni xákjén, mì kì machi̱ya‑la̱ mé kjoa̱ ra 'sín. 13Mì tsa jè nda si̱kítsa̱jna‑naji̱n ijo‑na̱ji̱n ya̱ ñánda̱ mì tsa ya̱ bako̱‑naji̱n. Ko̱ mì kì tsa ko̱tonè‑la̱ji̱n chi̱ba̱‑la̱ koni 'ki nga ijye tjínda‑la̱ Nainá nga ma si̱xá‑ji̱n. Nga̱ jé kitsjá'nde‑naji̱n nga ma ijchò‑ji̱n skanda ya̱ ñánda̱ nga titsa̱jna jiòn ra xi̱ta̱ Corinto 'mì‑no. 14Kixi̱í kjoa̱, tsa mì‑laji̱n ijchò ítjòn‑ji̱n, i̱nchinìkatonè‑la̱ji̱n chi̱ba̱‑la̱ koni 'sín 'ki ki'tsì'nde‑naji̱n. Tanga ji̱ín ijchòko̱ ítjòn‑laji̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo. 15Mì tsa jñà nda i̱nchiníkítsa̱jna‑naji̱n ijo‑na̱ji̱n jñà xá ra ki'sìn xi̱ta̱ ra kj'ií; tsa ko̱'sín 'sia̱n‑ji̱n, 'kia̱á‑la nga ko̱tonè‑la̱ji̱n chi̱ba̱‑la̱. Jé ra mejèn‑naji̱n, koni 'sín nga isa̱ 'ñó ko̱kjiín-isa‑najiòn, 'koa̱á 'sín isa̱ ko̱tse‑isa jè xá ra 'sia̱n‑ji̱n ya̱ a̱jin tsa̱jiòn, tanga ta 'koa̱á 'sín tje̱n si̱xá‑ji̱n koni 'ki ijye tje̱n chi̱ba̱‑la̱. 16'Koa̱á 'sín 'kéna̱jmíya-isa‑ji̱n jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ya̱ i̱'nde ra fì‑isa nga bateé na̱xi̱ndá‑no ya̱ ñánda̱ nga kjè tsa yá ra bijchó 'kéna̱jmíya, mé‑ni nga mì jñà xá ra ijye ki'sìn xi̱ta̱ ra kj'ií, nda si̱kítsa̱jna‑naji̱n ijo‑na̱ji̱n. 17Jè ra jeya si̱ìkíjna ijo‑la̱, ta isa̱á jnchro jè Nainá jeya katasíkíjna. 18Nga̱ mì tsa jè ra nda ki̱tjongi jè ra ti̱jè nda síkíjna‑ni ijo‑la̱, jé‑ní ra jè Nainá ko̱'sín ki̱tso̱ nga bakén‑la̱ nga nda kíjna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\