2 Corintios 12

1Kixi̱í kjoa̱ ni̱mé chjí‑la̱ tsa nda síkíjna ijo‑na̱, tanga machjeén‑ní nga 'kenájmí‑najiòn kjoa̱ ra tísíchi̱ya‑na Nainá ko̱ kó'sín tjín kjoa̱ ra jè tsakón tsijen‑na. 2Bexkoón jngo ra xi̱ta̱‑la̱ Cristo. Fí‑la tsa te ijòn nó nga itjamítje̱n nga kijì skanda ñánda̱ nga tíjna ra ma‑ni ján ngajmi. Mì kì be, a 'koa̱á 'sín kijì ko̱ ijo‑la̱ o̱ ra ta jé inìma̱‑la̱ kijì; tanga jè Nainá ra nda be. 34Tanga beé‑ná nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ya̱á kijì ngajmi, ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga 'ñó nda chon. Mì kì be, a 'koa̱á 'sín kijì ko̱ ijo‑la̱ o̱ ra ta jé inìma̱‑la̱ ra kijì; tanga jè Nainá ra nda be. Ko̱ ya̱á kií'nchré 'én ra 'ñó 'ma tjín, ra mì kì tjí'nde‑la̱ nga ni̱jngo xi̱ta̱ ko̱ma ki̱chja̱. 5Maá‑la nda sìkíjnaa̱ koni 'sín kjomà'tin xi̱ta̱ ra̱kìi̱. Tanga mì kì ma ti̱'a̱n nda síkíjna‑na ijo‑na̱. Ta jè nda síkíjna‑na ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra mahinda‑ni takoàa̱n. 6Tanga tsa nda síkíjna ijo‑na̱ koni 'sín kjomà'tiaa̱n, mí‑la tsa tsò‑ni kjoa̱ nga ská‑na, 'én kixi̱í‑la ra kichjàa̱; tanga majìn‑na nga ko̱'sín 'siaa̱n, mé‑ni nga mì yá ra ko̱'sín ta jè kjoa̱ ra tsa̱'a̱n isa̱ nda si̱íkítsjen‑ni, koni 'sín nga 'ki kjòn‑na ko̱ koni 'sín tsò 'én ra chjàa̱. 7Mé‑ni nga mì 'a̱n nda kóti̱jna‑na nga'tsì kjoa̱jeya ra tsakón tsijen‑na Nainá, 'koa̱á ma‑ni nga jngo kjo̱hi'in tsi'kì‑na ra 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa na'yá i̱nchajin ijo‑na̱, ra jè xi̱ta̱‑ni̱í isìkasén mé‑ni nga ske̱ton‑na. 8Kjo jàn 'ka̱ bitsá'ba‑la̱ jè Na̱'ín‑ná nga katjahíxìn‑na jè kjo̱hi'in ra̱kìi̱; 9tanga ta ki̱í 'sín kitsò‑na: “Jè kjo̱nda‑na̱ ra ijye kítsja‑la, jè ko̱si̱ko̱'ta‑li, nga̱ mì mé jchi̱ja'ta‑li nga'ñó‑na̱ 'kia̱ nga mahinda takìn.” 'Koa̱á ma‑ni, jè kjoa̱ ra mahinda‑la̱ takoàa̱n, jé ra nda síkíjna‑na ijo‑na̱, mé‑ni nga jè nga'ñó‑la̱ Cristo ya̱á kíjnako̱ ki'ta‑na. 10'Koa̱á ma‑ni, 'ñó matsja‑na 'kia̱ nga mahinda takoàa̱n, ko̱ 'kia̱ nga yá ra chja̱jno‑na, 'kia̱ nga mé ra tíchija'ta‑na, ko̱ 'kia̱ nga yá ra mahatji̱ngi‑na, 'kia̱ mé kjoa̱ ra chjá ma‑na, matsjaá‑na nga a̱'ta 'tse̱ Cristo sikjiáa̱n kjo̱hi'in. Nga̱ ki, 'kia̱ nga mahinda takoàa̱n, 'kia̱á jnchro nga isa̱ 'ñó tjín‑la̱ nga'ñó inìma̱‑na̱. 11'Koa̱á 'sín tí'siaa̱n koni tsa ská‑na, tanga jión kjo̱'ñó ki'niá‑nájiòn nga ko̱'sín kí'siaa̱n. Jión kjón‑najiòn ra tjínè‑la̱ nga nda ki̱náchrjengi‑nájiòn tsa nda kjòn‑ni, nga̱ mì tsa isa̱ nangi tíjna̱‑la̱ 'a̱n jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'yaxkón jiòn nga jñá títsa̱jna ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Cristo; kja̱ ni̱'sín nìmé chjí‑na ra 'a̱n. 12'Kia̱ nga ya̱ tsakáti̱jnajin‑no, kichíkjoa̱ko̱ó‑na nga kítsakon‑no kjo̱xkón ra bakón nga ngi 'a̱n kiti‑ná ra tsikíxáya‑na Cristo; nga kítsakon‑no kjo̱xkón ra bíya chi̱ya, kjo̱xkón ra bakón kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ko̱ ra tse nga'ñó tji̱ko̱. 13¿Mé ra isa̱ nangi isíkíjna‑najiòn koni jñà na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra i'ka? ¿O̱ ra 'choó ma‑no nga ni̱mé ra isíjé‑no? Ti̱jchaà'tá‑ná tsa'koa̱ tsa ko̱'sín kí'siaa̱n. 14Ijyeé tíjnanda‑náa̱ nga íjkon‑no ra ma‑ni jàn 'ka̱. Ko̱ takó mì tsa jiòn sijtí‑no mé ra chija'ta‑na. Mì tsa ki batsjía̱ mé ra tjín‑najiòn; jión‑nájiòn ra tíbatsjí‑no. Nga̱ mì tsa jñà ra i̱xti tjínè‑la̱ ki̱itjò to̱n ra machjeén‑la̱ na̱'ìn‑la̱; jè na̱'ìn ra tjínè‑la̱ nga ki̱itjò to̱n ra ko̱chjeén‑la̱ i̱xti‑la̱. 15'A̱n skanda ngi ko̱ó kjo̱tsja‑na̱ nga sikjéheya to̱n ra tsa̱'a̱n, ko̱ skanda sikjé‑te nga'ñó ra 'tse̱ inìma̱‑na̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó tsjake̱‑najiòn. Koni 'sín 'ñó tsjake̱‑najiòn, ¿a ta isa̱á jnchro chiba ko̱tsjacha‑nájiòn? 16Ni̱'sín ta kó'sín‑isa, 'a̱n mì tsa mé ra jiòn ísijtí‑no. Kja̱ ni̱'sín tjín i'ka xi̱ta̱ ra tsò, nga ta maña̱‑ró ra 'a̱n nga ískonda̱cha̱‑najiòn. 17¿Mé ra ískonda̱cha̱‑najiòn 'kia̱ nga ísikásén i'ka‑no xi̱ta̱? 18Jè Tito ítsikitsá'ba‑la̱ nga ísikásén‑no ko̱ jè 'ndsé ra ìjngo. ¿A ta iskonda̱cha̱á‑no Tito? ¿A mí tsa ngásòn tjín kjo̱bítsjen‑na̱ji̱n ko̱ inìma̱‑na̱ji̱n? 19¿A 'koa̱á 'sín i̱nchiníkítsjen ki'ta jiòn nga jé ijo‑na̱ji̱n i̱nchinakjoátjì‑ji̱n? Tanga mì tsa ko̱'sín tjín‑jìn. Ji̱n ra chi̱'nda‑la̱ Cristo, ngixko̱n Nainá‑ní koni 'sín nga i̱nchinakjoá‑ji̱n. Jiòn 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑no, nga'tsì kjoa̱ ra i̱nchi'nià‑ji̱n, jè ra mejèn‑naji̱n nga katatjo nga'ñó‑isa jiòn. 20Makájno‑na tsa mì ko̱'sín titsa̱jna jiòn 'kia̱ nga kijchòjkon‑no koni 'sín nga mejèn‑na ra 'a̱n. Ko̱ tsa mì ko̱'sín 'siaa̱n ra 'a̱n 'kia̱ nga kijchòo̱ koni 'sín nga i̱nchichiñá jiòn. 'Kia̱ kijchòo̱, tsa i̱nchibixkàn-kjoó‑nájiòn, ko̱ tsa kjoa̱xìtakòn tjín‑jin inìma̱‑no, ko̱ tsa kjo̱jti tjíjin ya̱ inìma̱‑najiòn, tsa jò jàn ya tjín jiòn, ko̱ tsa 'én ndiso i̱nchiniya‑la xàngio̱o, tsa xàngio̱o i̱nchichibaya‑no, tsa kjoa̱ 'nga takòn tjín‑no, ko̱ tsa mì nda titsa̱jna‑la̱ xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 21Ti̱'koa̱á makájno‑na tsa 'kia̱ nga kijchòjkon india‑najiòn, tsa jè Nainá 'ñó nangi si̱ìkíjna‑na ya̱ ngixko̱n jiòn. Ko̱ tsa ya̱ skindaya̱tjìa̱ jñà xi̱ta̱ ra takó ko̱'sín i̱nchibátsji‑jé ki'ta koni kjotseé nga kjè kì síkájno‑ni nga'tsì kjoa̱tjé ra i̱nchi'sín, ko̱ kjoa̱chijngi‑la̱, ko̱ kjoa̱ chi̱nga̱ ra i̱nchi'sín ko̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra mì kì nda tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\