2 Corintios 13

1Ya̱á ma‑ni jàn 'ka̱ nga kijchòjkon‑no 'ndi̱ 'ndi̱. Katafìya‑no koni 'sín tsò xa̱jo̱n‑la̱ Nainá: 'kia̱ nga sindajín jngo kjoa̱, tjínè‑la̱ tsa jò ko̱ tsa jàn xi̱ta̱ tsjá 'én‑la̱ ra xko̱n kijtse‑ni kjoa̱ ra kjomà. 2'Koa̱á 'sín ijye kíxian kixi̱‑no 'kia̱ nga ijchòjkon‑no ra ma‑ni jò 'ka̱, ko̱ 'koa̱á 'sín tíxian india‑no 'ndi̱‑ni̱, ni̱'sín ta kjin tíjna̱‑na; jñà ra ko̱'sín tsakátsji‑jé ko̱ ra i̱nchibátsji-jé‑isa 'ndi̱‑ni̱: Tsa 'kia̱ nga kijchòjkon india‑no mì tsa taxki̱ sijchá'ta‑la̱ kjoa̱ ra tjín‑la̱ nga jngó jngó xi̱ta̱. 3Nga̱ 'koa̱á 'sín mejèn‑najiòn nga jcha̱a a kixi̱í kjoa̱ nga jè Cristo chjà ngajo‑la̱. Tanga jè Cristo mì tsa ta indakjoa̱ 'si̱in ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn, ta isa̱á ya̱ kíjnajin‑no jè nga'ñó‑la̱. 4Kixi̱í kjoa̱ jè Cristo 'kia̱ nga isi'ta krò, 'koa̱á 'sín 'ki kjomà koni tsa tsìn‑la̱ nga'ñó; tanga ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ Nainá tíjnakon‑ni 'ndi̱ 'ndi̱. 'Koa̱á ti̱'sín kjòn‑te‑ji̱n koni Cristo, koni tsa tsìn‑te‑naji̱n nga'ñó; tanga ko̱ó nga'ñó‑la̱ Nainá ko̱ma ya̱ ta̱ña ki̱tsa̱jnako̱‑ji̱n Cristo mé‑ni nga ma si̱xá‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn. 5Nda ti̱chi̱yajin‑la̱ inìma̱‑no, ¿a takó ndaá makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo? Ti̱jiòn nda chjí'ta‑no ijo‑no, kó'sín titsa̱jna. ¿A kjeé nda machi̱ya‑no nga jè Jesucristo ya̱á tíjnajin ya̱ inìma̱‑no? Kja̱ ta̱jngoó‑la tsa mì kì tsatojion koni 'sín nga itjá'ta. 6'Koa̱á 'sín koñáa̱ ra 'a̱n, nga 'koa̱á 'sín nda katasijngo takòn ra jiòn, ra ngaji̱n, skanda 'ndi̱ tsatojin‑náji̱n koni tjín 'ka̱ ijye itjá'ta‑ji̱n. 7'Koa̱á 'sín i̱nchinakjoá'ta‑la̱ji̱n Nainá mé‑ni nga ni̱jngo kjoa̱ ra 'cho tjín 'sia̱n jiòn; mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga ji̱ín ko̱'sín kata'ya‑naji̱n nga ndaá i̱nchibatojin‑ji̱n kjoa̱; jé‑ni mé‑ni nga ko̱'sín 'tia̱àn jiòn kjoa̱ ra nda tjín, ni̱'sín ko̱'sín katatsíjen‑ji̱n ra ji̱n koni tsa mì kì chíkjoa̱‑naji̱n kjoa̱ ra batojin‑ji̱n. 8Nga̱ mì kì ma ji̱n kó 'kín‑la̱ji̱n xi̱ta̱ ra síhitjasòn kjoa̱kixi̱, ta jé‑la jnchro 'ki̱ nga'ñó isa‑la̱ji̱n. 9'Koa̱á ma‑ni ta isa̱á matsja‑naji̱n 'kia̱ nga inda tjín takòn‑ji̱n, mé‑ni nga isa̱ kata'se‑la̱ nga'ñó inìma̱‑no ra jiòn; ko̱ i̱nchinakjoá'tá-isa‑la̱ji̱n Nainá mé‑ni nga ni̱mé jchi̱ja'ta‑no ra a̱'ta 'tse̱. 10Kií ko̱'sín tje̱n tíbindá‑no xa̱jo̱n ra̱kìi̱, 'kia̱ nga ti̱kjè ya̱ tíjnako̱‑no, mé‑ni nga 'kia̱ nga kijchòo̱, mì tsa bato 'ñó kokó‑no nga sikjée̱n kjo̱téxoma ra ko̱'sín jè Na̱'ín‑ná kitsjà‑na; ko̱ mì tsa ki xá ki'tsì‑na kjo̱téxoma ra̱kìi̱ nga ta isa̱ jiòn sikítsón‑no; kií‑ní mé‑ni nga isa̱ katasakó-isa‑najiòn nga'ñó ra 'tse̱ Nainá. 11Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, ta nga'tsì kjoa̱ kìi̱, jè ra 'ñó machjeén nga 'ñó tsja kata'se‑la̱ inìma̱‑najiòn. Nga kixi̱ titsa̱jna jiòn ya̱ ngixko̱n Nainá, ti̱jetakòn jiòn xi̱ta̱ xàngio̱o, jngoó kjo̱bítsjen kata'se‑no ta nga'tsì‑no, ko̱ 'nchán ti̱tsa̱jnako̱o xàngio̱o. Jè Nainá ra tjín‑la̱ kjo̱tsjacha ko̱ ra tjín‑la̱ kjo̱'nchán ya̱á kíjnako̱‑no. 12Ngi ko̱ó inìma̱‑no ti̱kjáya‑la xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 13Nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín i̱nchisíhixo'ta‑no. 14Nda katijnako̱‑no nga'tsì‑no jè kjo̱nda‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, ko̱ kjo̱tsjacha‑la̱ Nainá, ko̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra síkítsa̱jnakjo‑ná. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\