2 Pedro 1

1'A̱n, ra Simón Pedro 'mì‑na, ra xi̱ta̱ chi̱'nda‑la̱ Jesucristo ma ko̱ nga ti̱'koa̱á 'a̱n tsikíxáya‑na, tísikásén‑no jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, jiòn ra ngásòn nda makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo koni 'sín nga ti̱'koa̱ nda makjiín‑naji̱n ra ji̱n; nga̱ xi̱ta̱ kixi̱í jè Cristo ra Nainá‑ná ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. 2Koni 'sín nga isa̱ nda i̱nchi'yaxkon‑isa jiòn jè ra Nainá ko̱ jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná, ko̱'sín isa̱ tse kjo̱nda ko̱ tse kjoa̱'nchán katasakó-isa‑la̱ inìma̱‑no. 3Jè nga'ñó‑la̱ Nainá títsjá ijye‑ná nga'tsì ra machjeén‑la̱ jè kjo̱binachon‑ná ko̱ nga'tsì ra machjeén‑ná nga tsje si̱jché ijo‑ná. Kií ko̱'sín títsjá‑ná nga'tsì kjo̱nda kìi̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé nda 'yaxkeén jè ra xá kiìchja̱‑ná ko̱ batoó jeya tíjna ra jè, ko̱ xá 'koa̱á 'sín nda‑ni xi̱ta̱. 4Ko̱ a̱'ta 'tse̱é kjoa̱ kìi̱ nga ko̱'sín títjábé‑ná kjoa̱ ra 'ñó nda tjín ko̱ ra 'ñó chjí‑la̱ ra ijye ko̱'sín kitsò Nainá nga tsjá‑ná, mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱ ko̱ko̱'ta‑te‑ná nga ko̱'sín 'sie̱én koni 'sín 'sín Nainá, nga jién ijyeé tsincha'taxìn‑lá kjoa̱'cho ra faajin‑la̱ ijo‑ná ra tjín ya̱ i̱sà'nde ra ta síkitsón‑ná. 5Kií ko̱'sín machjeén‑ni nga 'ti̱ nga'ñó‑la ijo‑no a̱'ta 'tse̱ jñà kjoa̱ kìi̱. Koni 'sín nga makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo, 'koa̱á ti̱'sín nda xi̱ta̱ 'tia̱àn; tsa ijyeé nda jiòn xi̱ta̱, 'koa̱á ti̱'sín kata'se‑no kjoa̱chji̱ne̱; 6Tsa ijye tjín‑no ra kjoa̱chji̱ne̱, ko̱'sín nda ta̱te̱xoma‑la ijo‑no; tsa ijye nda batexoma‑la ijo‑no, katachíkjoa̱ko̱‑no ta mé kjoa̱‑nioo̱; tsa chíkjoa̱ko̱‑no ta mé kjoa̱‑nioo̱, ti̱skón‑cha Nainá; 7Tsa tjín‑no kjoa̱skon a̱'ta 'tse̱ Nainá, tsjacha 'tia̱àn xàngio̱o nga jngó jngó‑no; ko̱ tsa tsjacha‑no xàngio̱o, ti̱'koa̱á tsjacha 'tia̱àn ra kj'ií xi̱ta̱. 8Tsa tjín‑no nga'tsì kjo̱nda kìi̱, ko̱ tsa ni̱chjin nchijón‑ní tísakó-isa‑najiòn kjo̱nda kìi̱, tsó‑ni kjoa̱ nga mì tsa ta titsa̱hijyo 'tsè jiòn, ko̱ isa̱á tse kjo̱nda sa̱kò-isa‑najiòn koni 'sín nga i̱nchi'yaxkon‑isa Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 9Tanga tsa tjín i'ka xi̱ta̱ ra mì kì ko̱'sín i̱nchisíjchá ijo‑la̱, mì kì nda tsijen‑la̱, xi̱ta̱ xka̱‑ní, ijyeé ki'chaàjin‑la̱ nga ijyeé kinìhijchaà'ta‑la̱ jé ra tjín‑la̱ ti̱'sa̱ kjotseé. 10Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'ti̱ nga'ñó‑la ijo‑no nga ti̱kixi̱ya kjoa̱ koni 'sín nga Nainá xá kiìchja̱‑no ko̱ tsjahíjin‑no. 'Kia̱ tsa ko̱'sín 'sia̱n ki'ta jiòn, ni̱kjiá ska̱jen‑ngi jiòn. 11Ta isa̱á jnchro, ngi jngo 'ká kjón‑ní tjáxa̱'nde‑no nga ki̱tjáha̱'se̱en ñánda̱ nga tíbatéxoma skanda ta mé ni̱chjin‑ni jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. 12Ko̱ 'koa̱á 'sín síkítsjen‑yá ki'ta‑najiòn jñà kjoa̱ kìi̱, ni̱'sín takó ijye 'ñó nda 'ya jiòn ko̱ ni̱'sín 'ñó nda kji'ta takòn jiòn jè kjo̱hixi̱ ra ko̱'sín ijye 'ya jiòn 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱. 13'Koa̱á 'sín machi̱ya‑na nga 'koa̱á 'sín tjínè‑na nga síkítsjen‑yá‑la̱ kjo̱bítsjen‑najiòn, 'kia̱ nga takó tíjna̱‑isa i̱ i̱sà'nde. 14Nga̱ ijyeé be‑náa̱ nga ta chibaá ni̱chjin chija‑isa nga kje̱he'tà ni̱chjin‑na̱, nga̱ 'koa̱á 'sín ijye isìchi̱ya tsijen‑na jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 15'Koa̱á 'sín ítsikiné‑la̱ ijo‑na̱ mé‑ni nga ijye tjín kixi̱‑ni kjoa̱, nga 'koa̱á 'sín síkítsjen‑yá ki'ta‑najiòn kjoa̱ kìi̱, 'kia̱ 'a̱n ra ijye i̱ko̱‑na Na̱'ín‑ná. 16Nga̱ mì tsa ya̱ tsangìtji̱ngi‑la̱ji̱n koni tsò xi̱ta̱ ra 'béna̱jmí kuendo̱ ra ta jñà bínda, 'kia̱ nga ko̱'sín tsi'kèna̱jmí‑laji̱n a̱'ta 'tse̱ nga'ñó ra tjín‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ koni 'sín nga ko̱ma 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni ra jè. Nga̱ nda kjón‑ní kijcha‑ji̱n jè kjoa̱jeya‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín tsi'kèna̱jmí‑ji̱n. 17'Kia̱ nga jè Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá jeya ko̱ 'nga isíkíjna; inchrabà jngo‑ni 'én ya̱ a̱jin i̱sén i'ngaá ñánda̱ nga 'ñó jate tsatsíjen ra kitsò: “Jé ra̱kìi̱ I'ndí‑na̱ ra 'ñó tsjake̱, batoó tsja tjín‑la̱ takoàa̱n ra a̱'ta 'tse̱.” 18Ngaji̱n sabá ina'yá‑la̱ji̱n 'én ra̱kìi̱ ra ngajmi inchrabà‑nì, nga̱ ya̱á ta̱ña titsa̱jnako̱‑ji̱n jè Jesucristo 'kia̱ nga ko̱'sín kjomà ya̱ a̱sòn'nga‑la̱ nindo tsje. 19Ti̱'koa̱á tíjnaá‑te‑ná 'én ra síkixi̱ya‑ná, ra kiìchja̱ jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ya ngajo‑la̱ Nainá. 'Ñó nda‑ni 'kia̱ nga ko̱'sín nda i̱nchinìsin‑la jñà 'én kìi̱, ra ko̱'sín jngoya‑la̱ koni jngo kandì ra síhisen ya̱ i̱'nde ñánda̱ jñò chon, skanda 'kia̱ nga ijye nda ko̱tsíjen nga ko̱ ni̱chjin, ko̱ ko̱hisen‑jín ya̱ inìma̱‑najiòn koni tsa tjó kjòn jè nitse‑xó ra tjo 'kia̱ nga xa̱ya. 20Jè ra nda katasijin ítjòn‑najiòn, jé‑ní, nga ni̱jngo 'én ra tjí'ta ya̱ xa̱jo̱n ñánda̱ nga tíchja̱ 'én‑la̱ Nainá, ra ta sko̱ xi̱ta̱ tsachrje‑nì 'kia̱ nga kisinda. 21Nga̱ ni̱jngo 'én‑la̱ Nainá ra kiìchja̱ya xi̱ta̱ kìi̱ ra ta kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱ inchrabà‑ni; jè sabá Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kisìhichi̱yajin‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱ nga ko̱'sín kiìchja̱ya ngajo‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\