2 Tesalonicenses 1

1Jiòn xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra titsa̱jna ya̱ Tesalónica, jiòn ra chja̱'nda‑no Nainá ra Na̱'ín‑ná ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, 'koa̱á 'sín nìhixo'ta‑laji̱n 'a̱n Pablo, Silvano ko̱ Timoteo. 2Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 3Machjeén‑ní nga ni̱chjin nchijòn ko̱'kín‑la̱ji̱n Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn ndí 'ndsé ko̱ tichjeé nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè, nga̱ 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga 'sia̱n‑ji̱n, ta nga̱tjì‑la̱ nga ni̱chjin nchijón‑ní isa̱ nda i̱nchimakjiín-isa‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ko̱ tímatseé‑isa kjo̱tsjacha ra tjín‑no ko̱ xàngio̱o nga jngó jngó‑no. 4'Koa̱á ma‑ni nga 'ñó matsja‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn, ko̱ 'bèna̱jmí‑la̱ji̱n na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra kj'ií i̱'nde títsa̱jna nga 'ñó nda makjiín‑najiòn ko̱ 'ñó nda chíkjoa̱jin‑najiòn 'kia̱ nga ta mé kjoa̱ ra kajion koni 'kia̱ nga mahatji̱ngi‑no xi̱ta̱ ko̱ nga kajion kjo̱hi'in. 5Ta nga'tsì kjoa̱ kìi̱, ya̱á 'ya‑la̱ nga jè Nainá ndaá ma‑la̱ bíndajín, ko̱ 'koa̱á 'sín tsò‑no nga bakén‑la̱ nga ya̱ ki̱tsa̱jnajin‑la jñà xi̱ta̱ ra jè tíbatéxoma‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín ma‑ni nga kjo̱hi'in i̱nchinikjioón. 6Nainá, kjoa̱ kixi̱í ra 'sín nga tsjáhi'in ngajo‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra tsjá‑no kjo̱hi'in. 7Ko̱ jiòn ra i̱nchinikjioón kjo̱hi'in, si̱ìkítsa̱hijyo 'nchán‑no ko̱ ti̱'koa̱á si̱ìkítsa̱hijyo 'nchán‑te‑naji̱n 'kia̱ nga jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná, tje̱n‑jin ni'í‑jnga̱ nga kji̱nchrabàjen‑ni ján ngajmi, ko̱ kjihijtako̱ jñà ìkja̱li̱‑la̱ ra tse nga'ñó tjín‑la̱. 8Kií xá kj'i̱í‑ni mé‑ni nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá, ko̱ ti̱'koa̱á mì kì ma‑la̱ síhitjasòn koni 'sín tsò 'én xi̱tse̱ 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 9Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kji'tá ni̱chjin si̱ìkjiín kjo̱hi'in ra 'ki̱‑la̱ skanda ta kjiá‑nioo̱, ko̱ kjiín kítsa̱jna ñánda̱ nga jè Na̱'ín‑ná tíjna ko̱ ni̱kjiá ske̱ jè kjoa̱jeya‑la̱ ra tse nga'ñó tjín‑la̱. 10'Koa̱á 'sín ko̱ma jè ni̱chjin nga kj'i̱í india‑ni jè Na̱'ín‑ná, nga jcha̱xkón‑la̱ ko̱ nga jeya kíjna a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ ra makjiín‑la̱; ya̱á ko̱jngoko̱‑te jiòn ta nga̱tjì‑la̱ nga kjokjiín‑no jñà 'én ra tsi'kèna̱jmí‑laji̱n. 11'Koa̱á ma‑ni nga kji'tá ni̱chjin bitsa'batjì‑la̱ji̱n, mé‑ni nga jè Nainá ko̱'sín katatsò nga bakèn kitií‑najiòn koni 'sín nga xá kiìchja̱‑no. 'Koa̱á 'sín síjé‑la̱ nga ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ nga katabasìko̱‑no mé‑ni nga nda ki̱tjasòn‑no nga'tsì kjo̱nda ko̱ nga'tsì xá ra mejèn‑no nga 'sia̱an, koni 'sín nga síchi̱ya‑no jè kjoa̱ ra makjiín‑no, 12mé‑ni nga a̱'ta tsa̱jiòn jeya kíjna‑ni jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, ko̱ ti̱'koa̱á jiòn jeya ki̱tsa̱jna ra a̱'ta 'tse̱, koni 'sín nga tjín kjo̱nda‑la̱ jè ra Nainá‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\