2 Tesalonicenses 2

1Jè xa̱jo̱n ra kindá‑no 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱ jè‑ní 'kia̱ nga kj'i̱í Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ 'kia̱ nga ki̱íxkóya‑ná nga ya̱ ki̱tsa̱jnake̱é. 'Koa̱á 'sín síjé‑no, 'ndsé ko̱ tichjeé, 2kì tà chjàn taxki̱ nikaatjìya‑la kjo̱bítsjen‑no, ko̱ kì tà chjàn skon‑la, tsa yá ra ko̱'sín ki̱tso̱‑no nga 'koa̱á 'sín ijye kinakjoáya‑ji̱n, ko̱ nga jngoó 'én ki'tsì‑ji̱n ko̱ nga jngoó xa̱jo̱n inikasén‑ji̱n ñánda̱ nga tsò nga ijyeé 'ji india‑ni Na̱'ín‑ná. 3Kì bi'nde yá ra taxki̱ sko̱ónda̱cha̱‑no; nga̱ skanda 'kia̱á kj'i̱í jè Na̱'ín‑ná 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga 'ñó kondra̱ kítsa̱jna‑la̱ Nainá xi̱ta̱; ko̱ ko̱tsíjen jngo xi̱ta̱ ra 'ñó 'cho 'sín ra xá ko̱'sín ijye tjínè‑la̱ nga si̱ìkjiín kjo̱hi'in skanda ta kjiá‑nioo̱. 4Ko̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'ñó kondra̱ kíjna‑la̱ nga'tsì ra Nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ ta mé‑isa‑nioo̱ ra jñà xi̱ta̱ bexkón; ko̱ 'koa̱á 'sín ki̱tso̱ nga jè tíjna ítjòn. Ko̱ skanda ki̱jchò katéxoma‑nì ya̱ i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá nga ko̱'sín ki̱tso̱ nga jè sabá Nainá. 5¿A mí bítsjen‑no nga 'koa̱á 'sín kíxian‑no 'kia̱ nga ya̱ tsakáti̱jnako̱‑no? 6Ijyeé 'ya‑nájiòn 'ndi̱‑ni̱ mé ra tíbatéchjà‑la̱ jè xi̱ta̱ 'cho ra̱kìi̱; nga̱ ki, 'kia̱ kjón tjínè‑la̱ nga kj'i̱í, 'kia̱ nga ki̱jchò chi̱ba̱‑la̱. 7Nga̱ jè nga'ñó‑la̱ kjoa̱'cho, ijyeé tísíxá'ma, tanga tjín jngo ra tíbatéchjà‑la̱, ko̱ ta jè chija nga tjáhixìn, 8ko̱ 'kia̱á ko̱tsíjen jè xi̱ta̱ 'cho ra̱kìi̱; a̱kjòn jè Jesús ra tíjna ítjòn, ta ma ta jé jta̱ ra ki̱tjo‑ni tsa'ba tsjá‑la̱ kjo̱hi'in skanda ta kjiá‑nioo̱; ko̱ jè nga'ñó ra tje̱n‑ko̱ kjoa̱jeya‑la̱ Jesús 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni, kjoa̱híxìn tsje‑la̱ nga'ñó ra tjín‑la̱ xi̱ta̱ 'cho ra kìi̱. 9Jè xi̱ta̱ 'cho ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kj'i̱í, jé nga'ñó‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í tje̱n‑ko̱. Kjín sko̱ya kjo̱xkón ko̱kòn ra mì tsa kixi̱ kjoa̱. 10Ko̱ kjín ndi̱yá‑la̱ kjoa̱'cho si̱ìchjeén nga sko̱ónda̱cha̱‑la̱ jñà ra ijye ko̱'sín tjínè‑la̱ nga kjo̱hi'in ko̱ko̱‑la̱. Ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì tsjake ra kjoa̱kixi̱ ra ma ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱. 11'Koa̱á ma‑ni nga jè Nainá si̱ìkasén jngo‑la̱ nga'ñó ra ki̱ìndisoko̱ mé‑ni nga katamakjiín‑la̱ jè ra kjoa̱ndiso, 12ko̱ nga ya̱ katakanè jé‑la̱ nga'tsì jñà ra mì kì makjiín‑la̱ ra kjoa̱kixi̱, nga ta isa̱á jnchro kjoa̱'cho sísin‑la̱. 13Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé ra 'ñó tsjake‑no Na̱'ín‑ná, ni̱chjin nchijón‑ní nga tjínè‑naji̱n nga ko̱'sín 'kín‑la̱ji̱n Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè, ta nga̱tjì‑la̱ nga jè, xá 'koa̱á 'sín ijye tsjahíjin‑no skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱. Kií xá tsjahíjin‑no nga ma kítjo̱kajion kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑no. Ko̱ 'kia̱ nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tísítsje‑no, ko̱ 'kia̱ nga nda makjiín‑no ra kjoa̱kixi̱, 'koa̱á 'sín ma‑ni nga ma kítjo̱kajion kjo̱hi'in. 14Kií xá‑la̱ a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo ra ji̱n tsi'kèna̱jmíya‑laji̱n nga ko̱'sín kiìchja̱‑najiòn Nainá, mé‑ni nga ti̱'koa̱á kijchòtji̱ngi‑la kjoa̱jeya‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 15'Koa̱á ma‑ni ndí 'ndsé ko̱ tichjeé, ko̱'sín kixi̱ ti̱tsa̱jna jiòn koni 'sín nga makjiín‑no, ko̱ kì jmitákon jiòn koni 'sín tjín kjoa̱kixi̱‑la̱ Cristo ra tsakon‑ya‑laji̱n, a jñá‑ní 'én ra ji̱n ko̱tsi'kìn sabà‑laji̱n, o̱ ra jñá‑ní ra tjí'ta xa̱jo̱n ra inikasén‑laji̱n. 16Jè sabà Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ jè Nainá ra Na̱'ìn 'mí‑lá, ra 'ñó kjotsjake‑ná ko̱ ra síjetakón‑ná skanda ta mé ni̱chjin‑ni, ko̱ ra tsjá‑ná jngo kjoa̱nda ra chiñá‑lá ra ta kjo̱tjò 'tse̱, 17jè katatsjá nga'ñó‑la̱ inìma̱‑no ko̱ katasíkixi̱yanda‑no nga ma 'sia̱an nga'tsì kjoa̱ ra nda tjín ko̱ ki̱nákjoa̱a nga'tsì 'én ra nda tsò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\