2 Timoteo 1

1'A̱n Pablo, tíbindá‑la̱ xa̱jo̱n ra̱kìi̱, 'a̱n ra ko̱'sín tsikíxáya‑na Jesucristo koni 'sín nga kjomejèn‑la̱ Nainá. 'Koa̱á 'sín kitsjà tsa'ba Nainá nga kíjnakoón inìma̱‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 2Ngaji̱ Timoteo ra 'ñó matsjake̱‑la koni tsa i'ndí‑na̱ xin‑la, Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑li kjo̱nda, katamahi̱ma̱ke‑li, kata'se‑la̱ kjo̱'nchán a̱jin inìma̱‑li. 3'Kia̱ nga bítsjen‑na ra a̱'ta tsa̱ji nga kji'tà ni̱chjin, ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n chjà'tà‑la̱ Nainá nga tsja‑la̱ kjo̱nda, nga ngi tsjeé tjín kjo̱bítsjen‑na̱ nga bexkóo̱n koni 'sín kijtsexkón jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱. 4'Kia̱ nga bítsjen‑na kjoa̱ 'tse̱ ndáxkìn, sí mejèn‑na nga ska̱jieén mé‑ni nga ko̱tsja‑ila̱ inìma̱‑na̱. 5Bítsjeén‑na nga ngi ndaá makjiín‑li ra a̱'ta 'tse̱ Cristo koni 'sín kjokjiín ítjòn‑la̱ na̱hí'xtín‑li ra 'mì Loida ko̱ jè Eunice ra a̱má‑li ma. 'A̱n, 'koa̱á 'sín kixi̱ tjíjin‑na nga ti̱'koa̱á ngaji̱ nda makjiín‑li. 6Kií ko̱'sín tísíkítsjen‑la nga isa̱ nda ti̱chjiín kjo̱tjò ra kitsjà‑li Nainá nga nda ti̱xá‑la̱, jè kjo̱tjò ra itjábé‑li 'kia̱ nga 'a̱n tsakasón‑la ndsa̱. 7Nainá, mì tsa inìma̱ ra tsakjón kitsjá‑ná. Jé kitsjá‑ná Inìma̱ Tsje‑la̱ ra tsjá‑ná nga'ñó, tsjá‑ná kjo̱tsjacha, ti̱'koa̱ tsjá‑ná kjo̱bítsjen kó'sín 'sie̱én nga kixi̱ si̱jché ijo‑ná. 8Kií nga̱tjì‑ila̱, kì masabà‑li nga nakjoáki̱i xi̱ta̱ a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. Ti̱'koa̱ kì masabà‑li ra a̱'ta tsa̱'a̱n nga nda̱yá tíjna'ya tà nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ síxá'ta‑la̱ Na̱'ín‑ná. Ti̱kjiín‑ko̱‑ná kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo. Jé Nainá tsjá‑li nga'ñó ra ko̱chjeén‑li. 9Nainá, ijyeé tsachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. Kií xá kiìchja̱‑ná nga tsje si̱jché ijo‑ná. Mì tsa kií‑ni nga nda ki'nié. Ki‑ní nga ko̱'sín kjomejèn‑la̱ Nainá, ti̱'koa̱ kitsjá‑ná kjo̱nda‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱, 'kia̱ nga ti̱kje sinda i̱sà'nde. 10'Ndi̱ 'ndi̱, Nainá ijyeé tsakón kjo̱nda‑la̱ nga ijye 'ji Jesucristo ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. Tsjahíxín‑ná nga'ñó‑la̱ kjo̱biya. Ra a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo, tsakón‑ná kjo̱binachon ti̱'koa̱ tsakón‑ná nga mì tsa jngó kjá ki̱yé ni̱ta kjiá‑nioo̱. 11Nainá, 'a̱án isìnga̱tsja‑na xá ra̱kìi̱ nga 'a̱n kichjàya 'én nda‑la̱ Cristo. Tsikíxáya‑na a̱'ta 'tse̱ xá‑la̱ nga 'a̱n kokon‑yá‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 12Tà nga̱tjì‑la̱ 'én ra 'a̱n chjàya tseé kjo̱hi'in tísikjiáa̱n. Tanga mì kì masabà‑na. Ijyeé tjíjin‑na nga a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑na. Ti̱'koa̱á ndaá tjíjin‑na nga ta̱ jngoó jè Nainá tjín‑la̱ nga'ñó nga nda si̱ìkinda̱ jè xá ra 'a̱n isìnga̱tsja‑na skanda jè ni̱chjin 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Jesucristo. 13Nda tijin‑takìn 'én nda ra 'a̱n tsakon‑yá‑la koni 'sín tjín 'én ra makjiín‑ná ko̱ kjo̱tsjacha ra tjín‑ná nga Cristo titsa̱jnake̱é. 14Nda ti̱hitjasìn xá ra nda tjín ra ji̱ kjonga̱tsji. Jé ko̱si̱ko̱‑li Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tíjnajin inìma̱‑ná. 15Ijyeé tjíjin‑li, nga'tsì ra títsa̱jna ya̱ nangi Asia, ijyeé kitsjin‑tákon‑na, koni jè Figelo ko̱ Hermógenes. 16Nainá katahi̱ma̱ke xi̱ta̱ ra tjíhijyo ya̱ ni'ya‑la̱ Onesíforo. Kjìn 'ka̱ 'ji síje ikon‑na. Mì kì kjosabà‑la̱ ni̱'sín nda̱yá tíjna̱'ya. 17Tà isa̱á, 'kia̱ nga 'ji i̱ Roma 'ñó tsakátsji‑na skanda nga isakò‑la̱ ñánda̱ tíjna̱. 18Na̱'ín‑ná katahi̱ma̱ke jè Onesíforo 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin‑la̱ Nainá. Ngaji̱ ijyeé nda tjíjin‑li, ndaá tsasìko̱‑ná ya̱ Éfeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\