2 Timoteo 2

1Ngaji̱ Timoteo ra koni tsa i'ndí‑na̱ xin‑la, 'ti̱ nga'ñó‑la̱ ijo‑li a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda ra tsjá Jesucristo nga jè titsa̱jnake̱é. 2Jè 'én ra kina'yá‑ná 'kia̱ nga kíchjàya ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra kjìn ma‑ni nga kií'nchré, ta̱kón‑ya‑la̱ ra xi̱ta̱ kixi̱ ra nda ko̱ma‑te‑la̱ ko̱kòn‑ya‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií. 3Ngaji̱ Timoteo, ti̱kjiín‑ko̱‑ná kjo̱hi'in nga nda tji'mi'ta‑la̱ Jesucristo koni jngo chíchàn ra síkjiín kjo̱hi'in. 4Jngo xi̱ta̱ ra chíchàn tísíhitjasòn, mì kì tjí'nde‑la̱ nga kj'ií xá ska̱ájin ra tjín ya̱ i̱sà'nde, tjíné‑la̱ nga ya̱ si̱hitjasòn‑la̱ jè ra kitsjà xá‑la̱ mé‑ni nga nda kíjnako̱‑ni. 5'Koa̱á ti̱'sín tjín a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra síská. Tsa mì kì kixi̱ síská koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ ra maská, mì kì tjábé‑la̱ chjí‑la̱. 6Jè xi̱ta̱ ra bínè‑la̱ ijo‑la̱ nga nda síxá nga bítje̱ tsajmì tjé, 'kia̱ nga ijye majchá tsajmì, jé tjábé ítjòn chiba‑la̱ tsajmì ra majchá koni chjí‑la̱. 7Ti̱kítsjin koni 'sín tíxin‑la. Jè Na̱'ín‑ná isa̱á nda si̱ichi̱ya‑la̱ kjo̱bítsjen‑li. 8Ti̱kítsjin a̱'ta 'tse̱ Jesucristo jè ra jaáya‑ila̱ ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken, ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David. 'Koa̱á 'sín tsò 'én nda‑la̱ Cristo ra 'a̱n chjàya. 9Tà nga̱tjì‑la̱ 'én nda‑la̱ Cristo ra 'a̱n chjàya, kjo̱hi'iín tísikjiáa̱n, skanda na'ñó ki̱cha̱á tjí'tá'ñó‑na nga tíjna̱'ya nda̱yá koni jngo xi̱ta̱ ra 'ñó 'tse̱n. Tanga jè 'én‑la̱ Nainá mì tsa ya̱ tjí'tá'ñó ya̱ a̱ya nda̱yá. 10Ta kií nga̱tjì‑la̱ nga ko̱'sín tísikjiáa̱n kjo̱hi'in nga kjo̱nda 'tse̱ xi̱ta̱ ra xá tsjahíjin‑ni Nainá, mé‑ni nga ti̱'koa̱á ki̱tjokajin‑ni kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús; 'se̱é‑la̱ kjoa̱jeya ra mì kì fehe'ta ni̱ta kjiá‑nioo̱. 11'Én kìi̱, 'én kixi̱‑ni nga tsò: Nga ya̱ 'ken‑ke̱é Cristo, ti̱'koa̱á ya̱á ki̱tsa̱jnakon‑ke̱é. 12Tsa chíkjoa̱‑ná kjo̱hi'in ra ska̱jieén, ti̱'koa̱á ya̱á ko̱texomake̱é Cristo. Tsa kixé; mì kì bexkon, jè, 'koa̱á ti̱'sín ki̱tso̱‑ná; mì kì bexkon‑no ra jiòn. 13Tsa mì kì si̱hitjasén 'én ra nakjé, tanga ra jè Nainá si̱hitjasòn 'én ra chja̱. Mì kì ko̱ma si̱ìkaatjìya‑la̱ 'én‑la̱ ra jè. 14Ti̱kítsjen‑la̱ kjoa̱ kìi̱. Ti̱nákjoa̱ki̱i ya̱ ngixko̱n Nainá mé‑ni nga mì ta jñá koa̱atiya‑ni kjoa̱ 'tse̱ 'én. Jè kjoa̱ ra chitiya‑ni ni̱mé chjí‑la̱. Ta isa̱á síkitsón xi̱ta̱ ra 'nchré‑la̱. 15'Ñó nda tinè‑la̱ ijo‑li mé‑ni nga nda ki̱jna‑ni ya̱ ngixko̱n Nainá. Nì mé ra ko̱sabà‑li nga ndaá tjín xá‑li ko̱ nga ndaá bakon‑yi 'én kixi̱‑la̱ Cristo. 16Kì taxki̱ nakjoá‑jìn 'én ra mì kì sasén‑la̱ Nainá, ra nì mé chjí‑la̱. Jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín chja̱, tà isa̱á 'ñó mincha'taxìn-isa‑la̱ Nainá. 17Jñà 'én ra 'cho tsò, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni 'chin ra fi'ndojno‑ni ijo‑ná. 'Koa̱á 'sín chja̱ jè Himeneo ko̱ Fileto, 18nga̱ ijyeé tsincha'taxìn‑la̱ ra kjoa̱kixi̱ nga tsò: jè kjoa̱ ra faháya‑la̱ mi'ken ijyeé tsato‑ní. 'Koa̱á ma‑ni nga sískáya i'ka‑la̱ xi̱ta̱ kjoa̱ ra makjiín‑la̱. 19Tanga Nainá ijyeé tsikíjna'ñó tjà'tsin jngo kjoa̱ ra kixi̱ tíjna ñánda̱ nga tjí'ta 'én ra tsò: “Nainá be‑ní yá xi̱ta̱‑ni ra 'tse̱”; ti̱'koa̱ tsò: “Nga'tsì ra tsò: xi̱ta̱‑la̱ Cristo‑ná, katincha'taxìn‑la̱ kjoa̱ ra 'cho tjióo̱n.” 20Jngo ni'ya ra je 'kioo̱, tjín tsajmì ra oro ko̱ plata. Ti̱'koa̱á tjín tsajmì ra yá, ko̱ ra ni'nde. Tjín tsajmì ra ni̱chjin nchijòn machjeén, ko̱ tjín ra tà 'kia̱ machjeén 'kia̱ nga nda tíma. 21Tsa si̱tsjeé kjo̱bítsjen‑ná nga ki̱ncha'taxín‑lá kjoa̱ ra 'cho tjióo̱n, 'koa̱á 'sín si̱ìchjeén‑ná Nainá koni jñà tsajmì tsje ra tà 'kia̱ machjeén 'kia̱ nga nda tíma, nga titsa̱jnandeé nga si̱hitjasén ni̱ta mé xá‑la̱ Nainá ra nda tjín. 22Ngaji̱ Timoteo, ti̱se̱n'taxìn‑la̱ kjo̱bítsjen ra 'cho tjióo̱n koni 'sín síkítsjen ra i̱xti. Kií 'tin‑tji̱ngi‑la̱ kjo̱hixi̱, ko̱ kjoa̱ ra makjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Cristo, ko̱ kjo̱tsjacha, ko̱ kjo̱'nchán-tákon. Ko̱'sín 'tin‑tji̱ngi‑la̱ kjoa̱ kìi̱, ko̱ xi̱ta̱ ra tsje tjín inìma̱‑la̱ nga chja̱'ta‑la̱ Nainá. 23Kì jñà kjoa̱ táhijín nisin‑la̱ ra ni̱mé chjí‑la̱. Ijyeé nda tjíjin‑li kjoa̱ kìi̱, tà síkjaán‑kjoó‑ni xi̱ta̱. 24Jngo chi̱'nda‑la̱ Nainá mì kì machjeén nga ya̱ ska̱ájin ñánda̱ kjaán‑kjo xi̱ta̱. Ndaá katasíko̱ ijye nga'tsì xi̱ta̱. Katijnanda nga ko̱kòn‑ya 'én‑la̱ Nainá. Katachíkjoa̱‑la̱ inìma̱‑la̱ ni̱'sín tà mé kjoa̱ ra ko̱ka̱ma'tin. 25Ko̱ó kjo̱nda‑la̱ katasíkixi̱ya jñà ra xi̱ta̱ kondra̱, tsa kií ni̱chjin Nainá tsjá‑isa‑la̱ ni̱chjin nga si̱íkájno‑ni jé‑la̱, nga mì ti̱ jé koa̱àtsji‑ni, mé‑ni nga ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱hixi̱. 26'Kia̱ nga tjá'xa̱ngi‑ni xko̱n, ko̱maá ki̱tjokajin‑ni ya̱ kjoa̱ chònda̱cha̱‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í ya̱ ñánda̱ nga tjí'tá'ñó‑la̱, nga mejèn‑la̱ ko̱'sín si̱hitjasòn‑la̱ koni 'sín mejèn‑la̱ ra jè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\