Efesios 3

1'Koa̱á ma‑ni, [tíbitsá'ba‑la̱ Nainá] 'a̱n ra 'mì‑na Pablo, ra nda̱yá tíjna̱'ya ta nga̱tjì‑la̱ Cristo nga 'a̱n kisìkasén‑na nga kichjàya‑no 'én nda‑la̱, jiòn ra mì tsa xi̱ta̱ judío 'mì‑no. 2Nga̱ ijyeé‑la tjíjin‑najiòn kó'sín tjín kjo̱nda ra kitsjà kjo̱tjò‑na Nainá nga 'a̱n kisìnga̱tsja‑na xá ra kìi̱ ra kjo̱nda tsa̱jiòn. 3Nga jè Nainá tsakón tsijen‑na jè kjoa̱ ra tjí'ma‑la̱ tsiki, koni 'sín nga ítsi'kena̱jmí chiba‑no 'kia̱ nga a̱sa ítsikindá‑no xa̱jo̱n. 4'Kia̱ nga chjítá'yá jiòn jè xa̱jo̱n ra ítsikindá‑no, ya̱á ko̱chi̱ya‑no nga ijyeé nda fìya‑naa̱ kjoa̱'ma‑la̱ Nainá ra jè Cristo tsakón tsijen. 5Skanda kjotseé jè kjoa̱'ma ra̱kìi̱, mì kì yá ra kijtse; tanga 'ndi̱ 'ndi̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ijyeé tsakón‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra xá jahíjin‑ni nga tsikíxáya‑la̱ Jesucristo ko̱ nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 6Jè kjoa̱'ma ra̱kìi̱, ki̱í'sín tjín: jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, 'kia̱ nga makjiín‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo, ti̱'koa̱á ngásón tjábé‑te‑la̱ jè kjo̱tjò ra tjábé‑la̱ xi̱ta̱ judío nga ngásón i̱xti‑la̱ Nainá ma; nga ta̱ jngoó ijo ka̱ma‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱; ko̱ ti̱'koa̱á ngásón tjábé‑te‑la̱ kjo̱nda koni 'sín nga ijye kitsjà tsa'ba Nainá ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 7Nga̱ ta kjo̱nda 'tse̱ Nainá‑ní nga ko̱'sín chi̱'nda‑la̱ kitsò‑na nga 'a̱n 'kenájmíya 'én nda‑la̱; ko̱ jè xá ra̱kìi̱, 'kia̱á itjábé kjo̱tjò‑na, 'kia̱ nga 'ji kánè‑na jè nga'ñó‑la̱ Nainá. 8'A̱n, ni̱'sín isa̱ ta nangi tíjna̱ koni jñà xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá ra i'ka; tanga 'a̱án ki'tsì‑na jè kjo̱nda ra̱kìi̱ nga 'a̱n 'kenájmíya‑la̱ 'én nda‑la̱ Nainá nga'tsì jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, nga kó'ki tse kjo̱nda tjín ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, ra skanda mí bijchótji̱ngi‑la̱ kjo̱bítsjen‑ná. 9Ti̱'koa̱á kitsjá xá‑te‑na nga 'a̱n kokon tsijen‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ kó'sín tjín jè kjoa̱'ma‑la̱. Nga̱ jè Nainá ra tsikínda nga'tsì tsajmì ra tjín, jè tsikí'ma kjoa̱ kìi̱ skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱‑ni. 10Kií ko̱'sín kjamà‑ni mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo katabe‑ni nga'tsì nga'ñó ra tjín a̱'ta nangi ko̱ ra tjín ya̱ a̱jin i̱sén i'ngaá, kó'sín nga kjín sko̱ya tjín‑ni kó'sín nga bakón kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá, 11koni 'sín nga ta̱'koa̱ ijye tjínda‑la̱ skanda nga ti̱'sa̱‑ni tjà'tsin‑la̱ kjoa̱ nga ya̱ ki̱tjasòn a̱'ta 'tse̱ Cristo ra tíjna ítjòn‑ná. 12'Ndi̱‑ni̱ nga ya̱ titsa̱jnake̱é Cristo, tjí'nde‑ná nga ma jchi̱ko̱na̱jmié Nainá; ko̱ mì kì tsa ki̱skén, nga̱ ijyeé tíjngo takén koni 'sín nga makjiín‑ná ra a̱'ta 'tse̱. 13'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín síjé‑najiòn nga kì tà chjàn nihinda‑la takòn a̱'ta 'tse̱ kjo̱hi'in ra tísikjiáa̱n ra ta kjo̱nda tsa̱jiòn‑jiòn. Nga̱ jñà kjoa̱ ra 'a̱n tíbatojiàa̱n, jiòn nda ki̱tsa̱jna‑najiòn. 14Ta nga̱tjì‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱ tíbasen‑ná xkó‑na̱ ya̱ ngixko̱n Nainá ra Na̱'ín‑ná, nga tíbitsá'ba‑la̱. 15Nga̱ a̱'ta 'tse̱é nchrabá‑ni nga tjín ra na̱'ìn ko̱ tjín ra i̱xti, koni jñà ra tjíhijyo ján ngajmi ko̱ ra tjíhijyo i̱ a̱'ta nangi. 16Kií ko̱'sín tísíjé'ta‑la̱ jè Nainá, mé‑ni nga ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ katatsjá‑la̱ nga'ñó jè inìma̱‑no koni 'sín tjín jè kjoa̱nda‑la̱ ra bato 'ñó jeya tíjna, 17ko̱ jè Cristo ya̱ katijnajin ya̱ inìma̱‑najiòn ta nga̱tjì‑la̱ nga makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱; ko̱ jè kjo̱tsjacha ra tjín‑no, 'ñó na̱nga̱ katafì koni kja̱ma̱‑la̱ yá ko̱ koni tsa jngo tjà'tsin chrjó ni'ya. 18'Koa̱á 'sín ko̱ma‑ni nga nda ko̱chi̱ya‑no ko̱ nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ Nainá kó'ki tse tjín‑ni kjo̱tsjacha ra tjín‑la̱ Cristo, kó'ki teyá, kó'ki ndajò, kó'ki na̱nga̱, ko̱ kó'ki 'nga; 19ko̱ katamachi̱ya‑no jè kjoa̱tsjacha ra tjín‑la̱ Cristo jè ra batonè tsje‑la̱ nga'tsì kjo̱bítsjen ra tjín mé‑ni nga ni̱mé ra jchi̱ja'ta‑no koni 'sín nga jè Nainá, ni̱mé ra jchi̱ja'ta‑la̱. 20Nainá tjín‑la̱ nga'ñó nga ma 'si̱in kjoa̱ ra isa̱ ta 'ñó chjá tjín koni jñà ra níjé‑lá ko̱ koni jñà ra jién níkítsjeén. Jé nga'ñó‑la̱ ra síxá ya̱ a̱jin inìma̱‑ná ra ko̱'sín 'sín. 21¡Jeya katijna Nainá ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ ko̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo! 'Koa̱á 'sín katama skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱ ko̱ skanda ta mé nó‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\