Efesios 6

1Jiòn ra i̱xti 'mì‑no, ti̱hitjasòn‑la jñà xi̱ta̱ jchínga‑no nga̱ ijyeé ya̱ titsa̱jnakjoko̱o Cristo. Nga̱ jñá kjoa̱ kìi̱ ra nda tjín. 2Jè kjo̱téxoma ra tje̱n ko̱'sín tsjá jngo 'én nga 'se̱é‑la̱ kjo̱nda jñà ra síhitjasòn, ki̱í 'sín tsò: “Nda jcha̱xkín jè na̱'ìn‑li ko̱ jè na̱‑li, 3mé‑ni nga nda ki̱jna‑ni ti̱'koa̱ tse ka̱ma‑li nga ki̱jnakin i̱ i̱sà'nde.” 4Ko̱ jiòn ra na̱'ìn ma, kì kjo̱jti bi'tsia̱‑la i̱xti‑no; jè ra machjeén nga nda kjón ti̱jchá ko̱ nda kjón ti̱kixi̱ya nga nda ta̱kón‑ya‑la koni 'sín nga mejèn‑la̱ Na̱'ín‑ná. 5Jiòn ra chi̱'nda ma, nda ti̱hitjasòn‑la jè ra ni‑no ma i̱ a̱'ta nangi. Ngi ko̱ó inìma̱‑no nga jcha̱xkón ko̱ nga ti̱skón‑cha koni tsa xá 'tse̱ Cristo ra i̱nchi'nià. 6Kì ta 'kia̱ nda nihitjasòn 'kia̱ nga i̱nchisíkinda̱‑no, nga ta jè mejèn‑no nga jè nda ko̱chrjengi‑no; 'koa̱á 'sín 'tia̱àn koni tsa jè‑ni Cristo ra i̱nchinitjasòn‑la nga ngi ko̱ó inìma̱‑no nga ti̱hitjasòn koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá. 7Ngi ko̱ó kjo̱tsja ra tjíjin inìma̱‑no 'tia̱àn jè xá‑no, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa 'tse̱ kjòn‑ni Na̱'ín‑ná jè xá ra i̱nchi'nià ko̱ mì tsa 'tse̱ xi̱ta̱‑jìn. 8Ijyeé 'ya‑nájiòn nga ni̱'sín xi̱ta̱ chi̱'nda ko̱ ni̱'sín mì tsa xi̱ta̱ chi̱'nda, 'koa̱á 'sín tjín kjo̱tjò ra tjábé‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná koni 'sín tjín kjo̱nda ra 'si̱in nga jngó jngó. 9Jiòn ra ni‑la̱ xá 'mì‑no, 'koa̱á ti̱'sín tjò 'tia̱àn jñà chi̱'nda‑no. Kì ta̱ tsja chitiko̱‑no. Ko̱'sín nda katasijin‑no, nga jè Ni‑la̱ xi̱ta̱ chi̱'nda kìi̱, ko̱ jè Ni‑najiòn ya̱á tíjna ya̱ ján ngajmi, ko̱ ra Jè, mì tsa fahájin jñà xi̱ta̱, ta ngásòn ngáyaá tsjake nga'tsiòo̱. 10Jiòn 'ndsé, 'koa̱á 'sín tíxin‑no jè 'én ra fehe'ta‑ni: Tjatsjio jè Na̱'ín‑ná mé‑ni nga jè katatsjá nga'ñó‑la̱ jè inìma̱‑no, jè nga'ñó ra bato tse tjín‑la̱ ra jè. 11Koni 'sín nga bìtsa̱nda jñà chíchàn nga kjábé nga'tsì tsajmì ra 'ba 'kia̱ nga fì kjo̱jchán, ko̱'sín ti̱tsa̱nda nga si̱chjeén nga'tsì nga'ñó ra tsjá Nainá, mé‑ni nga ma nga 'ñó ki̱tsa̱jna‑no nga mì jè xi̱ta̱‑ni̱í sko̱ónda̱cha̱‑no. 12Nga̱ mì tsa xi̱ta̱ i̱sà'nde‑jìn ra i̱nchibixkàn‑ke̱é. Jñá‑ní ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ ni̱í ra tjín ya̱ a̱jin i̱sén, jñà ra mì kì tsijen‑ni; ko̱ nga'tsì ra tjín‑la̱ kjo̱téxoma 'tse̱ ni̱í; ko̱ nga'tsì ra batéxoma ya̱ i̱sà'nde jñò ra̱kìi̱; ko̱ nga'tsì nga'ñó 'cho ra tjín ya̱ a̱jin i̱sén nga tjíjtsa i̱sà'nde. 13Kií ko̱'sín tíxian‑no, ti̱tsa̱nda nga si̱chjeén nga'tsì nga'ñó ra tsjá Nainá mé‑ni nga 'ñó ki̱tsa̱jna‑no 'kia̱ nga jè ni̱chjin nga mejèn‑la̱ sko̱ónda̱cha̱‑no jè xi̱ta̱‑ni̱í. 'Kia̱ nga ijye si̱kijne, takó 'koa̱á 'sín kixi̱ ki̱nchanda‑la ni̱ ta mé kjoa̱‑ni. 14'Koa̱á 'sín nda ti̱nchanda nga nda kjón‑ní ti̱nda̱ba̱'ñó ra kjoa̱kixi̱ koni jngo chíchàn ra 'ñó tjíkjá xìncho̱ ya̱ ndáyá‑la̱; kixi̱ ti̱jchá ijo‑no mé‑ni nga jè ra kjoa̱kixi̱ ya̱ kjójtsa‑no ya̱ a̱sòn inìma̱‑no koni 'sín chíchàn nga bájtsa ya̱ a̱sòn inìma̱‑la̱ chrja̱ba̱ tája ra 'mì coraza. 15'Ñó ti̱tsa̱jnanda ki'tà nga si̱ka'bísòn 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra 'ya kjo̱'nchán koni jngo chíchàn ra 'ñó bíté na'ñó sapàto̱‑la̱ 'kia̱ nga fì kjo̱jchán. 16Nda katamakjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo, ko̱ jè kjoa̱ makjiín‑no ko̱si̱ko̱tjì‑no koni 'sín jè chíchàn basìko̱ ra 'mì escudo nga síkji'tso ni'í flecha ra síkasén-tji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ kondra̱‑la̱. 17Ngi nda katafìya‑no nga jè Nainá ijyeé tsachrjekàjin‑no kjo̱hi'in; ko̱ jè kjoa̱ kìi̱ ko̱si̱ko̱‑no koni 'sín basìko̱ jè ki̱cha̱ kàsko̱ ra bí'a sko̱ chíchàn. Ko̱ ko̱'sín nda ti̱chjeén 'én‑la̱ Nainá koni jngo ki̱cha̱ ndajò ra tsjá jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 18Kì bìkjòn‑la nga bitsa'ba‑la Nainá; ti̱jé'tà ki'ta‑la koni 'sín tsjá‑no 'én jè Inìma̱ Tsje‑la̱. 'Kia̱ nga ko̱'sín 'sia̱an, ti̱tsa̱nda ki'ta ta mé hora‑nì; ko̱ kì bìkjòn‑la nga bitsa'batjiò nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 19Ti̱'koa̱á titsa'batjì‑ná ra a̱'ta tsa̱'a̱n mé‑ni nga Nainá tsjá‑na 'én ra kichjàa̱, ko̱ mé‑ni nga mì kì jtsakjon‑naa̱ 'kia̱ nga 'kenájmí‑la̱ xi̱ta̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo, jè ra tjí'ma tsiki. 20Nainá isìkasén‑na nga 'a̱n kichjà ngajo‑la̱ a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱; kií ko̱'sín nda̱yá tíjna̱'ya‑na; titsa'batjì‑nájiòn mé‑ni nga ko̱'sín isa̱ 'ñó kichjà‑na 'kia̱ nga 'kenájmíya 'én‑la̱. 21Mé‑ni nga jcha̱‑no mé kjoa̱ ra tíma'tiaa̱n, 'koa̱á 'sín tísikásén‑no jè 'ndsé Tíquico ra 'ñó matsjacheé ko̱ ra nda síhitjasòn‑la̱ Nainá. Jé ko̱ki̱tso̱‑no kó'sín tíjna̱ ra 'a̱n ko̱ mé ra tí'siaa̱n. 22Kií xá tísikásén‑no nga jè 'ke̱èna̱jmí‑no ra a̱'ta tsa̱ji̱n kó'sín titsa̱jna‑ji̱n, ko̱ jè si̱ìjetakòn‑no nga 'se̱‑la̱ nga'ñó inìma̱‑no. 23Nainá ra Na̱'ín‑ná ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑la̱ kjoa̱'nchán inìma̱‑no nga'tsì‑no ra 'ndsé chibé; katatsjá‑no kjo̱tsjacha nga tsjacha 'sia̱an xàngio̱o ko̱ ko̱'sín isa̱ 'ñó nda katakjiín-isa‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 24Ko̱'sín isa̱ tse kjo̱nda katasakó-isa‑la̱ nga'tsì ra ko̱'sín tsjake jè Cristo ra tíjna ítjòn‑ná ra ngi ko̱ó kjo̱tsjacha ra ni̱kjiá fehe'ta tsjake‑ni. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\