Hebreos 1

1Nga ti̱'sa̱ kjotseé jè Nainá kjín 'ka̱ kiìchja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná nga isìchjeén jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱, nga kjìn sko̱ya tjín‑ni kó'sín nga kiìchja̱‑la̱. 2Tanga 'ndi̱ 'ndi̱ nga ijye tífehe'ta ni̱chjin, jè I'ndí‑la̱ tísíchjeén nga tíchja̱‑ná ra a̱'ta 'tse̱, ko̱ ti̱jé‑ni ra isìchjeén nga tsikínda i̱sà'nde, jé isìnga̱tsja ijye nga'tsì tsajmì ra tjín. 3Jè I'ndí‑la̱, jè bakón tsijen‑ná jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá, ko̱ jé bakón‑ná kó'ki kjòn‑ni ko̱ kó'sín 'sín Nainá. Jè nga'ñó‑la̱ 'én ra chja̱, jé itsabá'ñó‑ni i̱sà'nde. 'Kia̱ nga ijye isikijne nga kjomà isìtsje jé‑ná, a̱kjòn tsihijin ján ngajmi nga tsikijna'ta ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá. 4Jè I'ndí‑la̱ Nainá tíjna ítjòn; isa̱á 'ñó 'nga tíjna koni jñà ìkja̱li̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga isa̱á 'ñó chjí‑la̱ jè 'í ra ki'tsì‑la̱. 5Nga̱ jè Nainá, ni̱jngo ìkja̱li̱ ra ko̱'sín kitsò‑la̱: Ji̱í‑nì ra I'ndí‑na̱ ko̱ 'a̱án‑ná ra Na̱'ìn‑li. Ti̱'koa̱á ni̱jngo ìkja̱li̱ ra kitsò‑la̱: 'A̱án ko̱ma Na̱'ìn‑la̱, ko̱ jè ko̱ma I'ndí‑na̱. 6Jè Nainá, 'kia̱ nga isìkasén jè I'ndí‑tjòn‑la̱ ya̱ i̱sà'nde, ti̱'koa̱á 'koa̱á 'sín kitsò: Nga'tsì jñà ìkja̱li̱‑na̱, katabexkón‑ní. 7Tanga ra a̱'ta 'tse̱ jñà ìkja̱li̱, ki̱í 'sín tsò: Nainá, maá‑la̱ nga tjo̱ 'sín jñà ìkja̱li̱‑la̱. Ko̱ maá‑la̱ ni'í 'sín jñà chi̱'nda‑la̱. 8Tanga ra a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱, tsó‑ní: Ji̱‑níi̱ Nainá, ko̱ ji̱í ko̱te̱xomi ta mé ni̱chjin‑nioo̱, ngi kixi̱í nichjiín jè kjo̱téxoma ra tjíya ndsi̱i. 9Jé matsjachi jè kjoa̱ ra nda tjín, ko̱ jticha‑ní jè kjoa̱ ra 'cho tjín. 'Koa̱á ma‑ni, 'a̱n ra Nainá‑li 'mì‑ná, xá tsjahíjin‑ila nga isa̱ nda jcha̱xkón‑li ko̱ isa̱ tse kjo̱tsja 'se̱‑li koni jñà xi̱ta̱ xàngi̱i. 10Ti̱'koa̱á tsò‑ní: Ji̱ ra tijna ítjìn, skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱; ji̱í tsikindi jè i̱sà'nde, ko̱ ji̱í tsikindi jè ngajmi. 11Ngaji̱, ki̱jna‑ní skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱; tanga jè i̱sà'nde ko̱ jè ngajmi kje̱he'tà‑ní ko̱ ko̱jchínga‑ní koni 'sín ma jñà nikje nga majchínga, 12'koa̱á 'sín kíxkóyi koni jngo nikje ra tsjayeé ko̱ 'koa̱á 'sín si̱kaatjìyi koni 'sín nga fahatjìya nikje. Tanga ra ji̱ 'koa̱á 'ki ko̱ma kji'ti, ko̱ jè ni̱chjin‑li mì kì kje̱he'tà. 13Nainá, ni̱jngo jñà ìkja̱li̱‑la̱ kitsò‑la̱: I̱ ti̱jna'tá‑ná ya̱ chrja nga kixi̱‑na̱, skanda 'kia̱ nga sikítsa̱jnangia jñà kondra̱‑li ya̱ ñánda̱ nga i̱nchasòn ndsa̱kì. 14Nga̱ jñà ìkja̱li̱, tà i̱sén ni̱chjin tsje‑ní, ko̱ ya̱á síxá'ta‑la̱ Nainá; jñà nikasén nga basìko̱ jñà xi̱ta̱ ra tjábé‑la̱ kjo̱nda nga ki̱tjokajin kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\