Hebreos 13

1Kì tà chjàn jmio koni 'sín nga tsjacha xàngio̱o ra a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑no. 2Kì tà chjàn niìjchaàjion koni 'sín nga chjíbétjò xi̱ta̱ ra bijchójkon‑no. Nga̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín ma‑la̱ kjábétjò xi̱ta̱, skanda tjín i'ka ra mì be‑ni tsa ìkja̱li̱‑la̱ Nainá‑ní ra ko̱'sín iskábétjò. 3Ti̱kítsjen a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra nda̱yá títsa̱jna, koni tsa ya̱ titsa̱jnako̱‑te a̱ya nda̱yá. Ko̱ ti̱kítsjen‑te a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra i̱nchi'yaton koni tsa jiòn kjòn‑ni ra i̱nchi'yaton‑no. 4'Ñó nda jcha̱xkón ijye jè kjo̱téxoma ra 'tse̱ kjoa̱bixan; jiòn ra ijye tsixan jiòn, jcha̱xkón ijo‑no, nga mì ma kjoa̱chijngi 'sia̱an. Nga̱ jñà ra ta sískáko̱ ijo‑la̱ nga kjoa̱chijngi 'sín, jè Nainá tsjá‑la̱ kjo̱hi'in. 5Kì tà jè níkájno nga isa̱ tse to̱n mejèn‑no nga 'se̱‑no. Katajngo takòn koni 'ki tjín‑no, nga̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tsò: “Mì kì tsjin-tákon‑la, ko̱ ni̱kjiá sikíjna ta̱jngo‑la.” 6'Koa̱á ma‑ni nga ngi tjíjngo takén nga ma kixé: Jè Na̱'ín‑ná basìko̱‑na, mì kì tsakjon‑jiàa̱n tsa mé ra si̱ìko̱‑na xi̱ta̱. 7Ti̱kítsjen jñà xi̱ta̱ ra tsinchá ndi̱yá‑no nga tsi'kéna̱jmíya‑no 'én‑la̱ Nainá; ti̱'koa̱ ti̱kítsjen kó'sín kisíjchá ijo‑la̱ ko̱ chjíngi‑la koni 'sín nga kjokjiín‑la̱. 8Jesucristo mì kì fahatjìya‑la̱, ti̱jé‑ni ngojña̱, ko̱ ti̱jé‑ni 'ndi̱ 'ndi̱, ko̱ ti̱jé‑ni skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 9Kì tà chjàn bi'nde‑la ijo‑no nga xìn ndi̱yá fìko̱‑no nga bí'ndo̱‑no jè kjo̱bítsjen ra kj'ií 'sín bakón‑ya ra mì kì 'yaxkon‑la̱. Isa̱á nda‑ni nga nda kata'se‑la̱ nga'ñó inìma̱‑no a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá, mì 'koa̱‑ni tsa a̱'ta 'tse̱ tsajmì ra ma chine; nga̱ ni̱mé nga'ñó sa̱kò‑la̱ inìma̱‑la̱ jñà ra ko̱'sín tjín kjoa̱ títsa̱jin. 10Jién, tíjna‑ná [Jesús ra 'ken‑tjì ngajo‑ná a̱'ta 'tse̱ jé‑ná] koni jngo kjo̱tjò ra kjonga̱tsja Nainá. Tanga jñà xi̱ta̱ ra takó ya̱ síxá a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ jchínga ra 'tse̱ Ni'ya Tsje ra nikje, tsìn‑la̱ kjo̱hixi̱ nga ya̱ tjábé‑la̱ kjo̱nda. 11Nga̱ jè na̱'mì ítjòn ra ya̱ síxá, ya̱á fìko̱ jè jní‑la̱ cho̱ ra biya ya̱ i̱'nde tsje‑la̱ Nainá nga tsjá kjo̱tjò mé‑ni nga tjáhixìn‑la̱ jé‑la̱ xi̱ta̱. Tanga jñà ijo‑la̱ cho̱, xín i̱'nde fìko̱ 'taxìn nga baká. 12'Koa̱á ti̱'sín kjomà'tin Jesús; a̱'ta xìn na̱xi̱ndá isìkjiín kjo̱hi'in nga kinì'ken, mé‑ni a̱'ta 'tse̱ jní‑la̱ ra ixaájten kjomà isìtsje‑ni jé‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 13'Koa̱á ma‑ni, ko̱'sín kítjo̱kajin‑teé na̱xi̱ndá nga tjahítji̱ngi‑lá Jesús ya̱ ñánda̱ nga i̱'nde'taxìn mé‑ni nga ti̱'koa̱ si̱kjiín‑ke̱é kjo̱sabà ko̱ kjo̱hi'in ra jè isìkjiín. 14Nga̱ i̱ a̱'ta nangi tsìn‑ná na̱xi̱ndá ra ngi i̱ kíjna skanda ta kjiá‑nioo̱, jè i̱nchichiñá‑lá jngo na̱xi̱ndá ra 'sa̱ nchrabá. 15'Koa̱á ma‑ni, machjeén‑ní nga ki'ta ni̱chjin jeya sikíjneé Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo koni jngo kjo̱tjò ra nìnga̱tsjeé Nainá. Jè machjeén nga ngi ndsa̱'bé katitjo‑ni 'én nga 'kéna̱jmié yá‑ni Jesús. 16Kì niìjchaàjion kjoa̱ ra nda 'nià ko̱ ra bisìko̱ kañá xàngio̱o; nga̱ jñà kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo kjo̱tjò ra nìnga̱tsja Nainá ra nda sasén‑la̱. 17Ti̱tjasòn‑la jñà xi̱ta̱ ra i̱ncha ítjòn‑no ra a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá, ko̱ jñà ti̱ná'ya ijòn‑la. Nga̱ jñá xi̱ta̱ kìi̱ tjíkinda̱‑la̱ kjo̱binachon‑no, ko̱ jñà tjínè‑la̱ nga tsjá‑la̱ kinda̱ Nainá. Nda ti̱tjasòn‑la koni 'sín nga ki̱tso̱‑no mé‑ni nga ngi ko̱ kjo̱tsja‑la̱ si̱íxá‑ni ko̱ mé‑ni mì chjá ko̱ma‑la̱. Nga̱ tsa chjá ko̱ma‑la̱ nì mé kjo̱nda sa̱kò‑no ra jiòn. 18Ti̱jé'tà‑la Nainá a̱'ta tsa̱ji̱n, nga 'koa̱á 'sín machi̱ya‑naji̱n nga nda tjín jè kjo̱bítsjen‑na̱ji̱n, nga̱ mejèn‑naji̱n nga nda si̱itjasòn tsje‑ji̱n. 19'Koa̱á 'sín 'ñó bitsá'ba-isa‑no nga ti̱jé'tà‑la Nainá ra a̱'ta tsa̱'a̱n, mé‑ni nga katatsjá'nde‑ni nga ndi̱to̱n kijchò'tsè india‑no. 20Jè Nainá ra tsjá‑ná kjo̱'nchán ra isikjaáya‑ila̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya jè Na̱'ín‑ná Jesucristo, ra chji̱ngo̱ ítjòn‑la̱ forrè, jè ra a̱'ta 'tse̱ jní‑la̱ isindajín jngo‑ni kjoa̱ ra mì kje̱he'tà ni̱ta kjiá‑nioo̱, 21ko̱'sín kixi̱ katasíkítsa̱jna‑no a̱'ta 'tse̱ nga'tsì kjoa̱ ra nda tjín mé‑ni nga ko̱'sín 'sia̱an‑no koni 'sín mejèn‑la̱ ra jè; ko̱ mé‑ni nga a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ko̱'sín katasíko̱‑ná koni 'sín nga sasén‑la̱ ra jè. ¡Jeya katijna Cristo skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱! Ko̱'sín katama. 22'Koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no ndí 'ndsé, kata'se‑no kjo̱jetakòn nga ti̱ná'ya‑la nda nda‑la jñà 'én kìi̱ koni 'sín nga bijnáchi̱ya‑no. Nga̱ ta chibaá‑ni 'én ra tjí'ta xa̱jo̱n ra̱kìi̱. 23Ko̱'sín katasijin‑no, jè 'ndsé Timoteo ijyeé tíjnandi̱í‑ni ra kjoa̱ 'tse̱ kjo̱hi'in; tsa ndi̱to̱n kj'i̱í, íko̱‑ná 'kia̱ nga kjín katsíjen‑no. 24Nga'tsì‑no, ti̱hixo'ta ijye jñà xi̱ta̱ ra i̱ncha ítjòn‑no ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. Jñà ra Italia i̱'nde‑la̱ síhixo'tá‑te‑no. 25Nainá katatsjá‑no kjo̱nda‑la̱ nga'tsì‑no.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\