Hebreos 4

1'Kia̱ nga takó tíjna‑isa 'én‑la̱ Nainá ra ijye kitsjà nga ma ki̱tjáha̱'se̱én ñánda̱ nga tíjna i̱'nde‑la̱ ñánda̱ ma níkjáya, tjínè‑la̱ nga nda si̱konde̱é ijo‑ná tsa kií ni̱chjin‑ni mì kì ko̱ma ki̱tjáha̱'se̱n i'ka. 2Jién ijyeé tí'sena̱jmí‑ná 'én xi̱tse̱ ra nda tsò koni 'sín ki'sena̱jmí‑te‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná. Tanga ra jñà, ta kjo̱tjó‑ni ni̱'sín ki'sena̱jmí‑la̱, nga̱ mì kì ngásòn kjokjiín‑la̱ koni jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra isìhitjasòn jñà 'én kìi̱. 3Tanga jién‑né ra ijye makjiín‑ná ki̱tjáha̱'se̱én ya̱ i̱'nde ñánda̱ ma níkjáya. Koni 'sín kitsò Nainá: 'Koa̱á ma‑ni nga ngi ko̱ó kjo̱jti‑na̱ nga kítsja 'én‑na̱ nga ko̱ 'sín kíxian nga mì kì kjoa̱à'sen‑jin ya̱ i̱'nde‑na̱ ñánda̱ ma níkjáya. Ni̱'sín jè xá‑la̱ Nainá ijyeé kjotseé ijyehe'tà, skanda ti̱'kia̱‑ni nga isinda i̱sà'nde. 4Jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ a̱'ta 'tse̱ ni̱chjin ra ma‑ni ito nga tsò: Ra ma ito ni̱chjin kisíkjáyaá jè Nainá nga ijyehe'tà ijye xá‑la̱. 5Ti̱jé‑ni jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá india tíchja̱‑isa nga tsò: Mì kì kjoa̱à'sen‑jìn ya̱ i̱'nde‑na̱ ñánda̱ nga ma níkjáya. 6Jñà xi̱ta̱ ra kií'nchré ítjòn 'én ra nda tsò mì kì 'jaha'sen ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga mì kì isìhitjasòn; tanga takó chijaá i'ka xi̱ta̱ nga kjoa̱ha'sen ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱. 7'Koa̱á ma‑ni jè Nainá tsikíjna ìjngo‑isa ni̱chjin, jè ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, koni 'sín kiìchja̱ David a̱'ta 'tse̱, 'kia̱ nga a̱skan‑nioo̱ nga tíchja̱ ya̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Tsa 'ndi̱ 'ndi̱ nga i̱nchina'yá jiòn jè 'én‑la̱ Nainá, kì tà chjàn nítája inìma̱‑no. 8Koni jè Josué mì kì kjomà kitsjà‑la̱ ni̱chjin níkjáya jñà xi̱ta̱ Israel, kií ko̱'sín a̱skan‑nioo̱, Nainá isìkàxki̱ ìjngo‑isa ni̱chjin níkjáya. 9'Koa̱á ma‑ni jè na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá tíjna ìjngo‑isa‑la̱ ni̱chjin ñánda̱ nga ngi si̱ìkjáya. 10Nga̱ jè xi̱ta̱ ra 'faha'sen‑jin ya̱ kjoa̱ níkjáya‑la̱ Nainá, ti̱'koa̱á síkjáya‑ní ra kjoa̱ 'tse̱ xá‑la̱ koni 'sín isíkjáya jè Nainá ra a̱'ta 'tse̱ xá‑la̱. 11Machjeén‑ní nga 'ki̱ nga'ñó‑lá ijo‑ná nga ki̱tjáha̱'se̱n‑jieén ya̱ kjoa̱ níkjáya‑la̱ Nainá, ko̱ mì kì ko̱'sín 'sie̱én koni 'sín ki'sìn jñà xi̱ta̱ ra mì kì isìhitjasòn. 12Jè 'én‑la̱ Nainá tíjnakon‑ní ko̱ tjín‑la̱ nga'ñó; isa̱á ta nda bate nda mí 'koa̱‑ni koni jngo ki̱cha̱ ndajò ra ijò nga jò 'ka̱; 'faha'sen‑jin‑ní skanda ya̱ a̱jin inìma̱‑ná ko̱ ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑ná; ti̱'koa̱á 'faha'sen‑jin‑ní skanda ñánda̱ tjíkjo ninda‑ná ko̱ bijchó skanda ya̱ a̱ya‑la̱; kjó'tajin‑ní kótsò kjo̱bítsjen ra tjín‑jin ya̱ a̱jin inìma̱‑ná ko̱ mé ra mejèn‑la̱ nga 'si̱in. 13Nga'tsì ra Nainá tsikínda, ni̱mé ra tjí'ma a̱'ta 'tse̱; nga̱ nga'tsì kjoa̱, tjín tsijen ijyeé‑ní ya̱ ngixko̱n jè ra tjínè‑la̱ nga 'ki̱‑lá kinda̱. 14'Ndi̱‑ni̱ nga ijye 'yeé nga tíjna jngo‑ná ra ngi jè saba na̱'mì ítjòn, jè ra 'mì Jesús ra I'ndí‑la̱ Nainá, jè ra 'jaha'sen‑jin ngajmi ya̱ ngixko̱n Nainá, 'koa̱á ma‑ni nga machjeén‑ní nga kixi̱ ki̱tsa̱jneé a̱'ta 'tse̱ 'én ra makjiín‑ná. 15Nga̱ jè na̱'mì ítjòn ra tíjna a̱'ta tsa̱jién, maá‑la̱ ko̱hi̱ma̱ke‑ná tsa 'kia̱ mé kjoa̱ ra mejèn kajieén; nga̱ jè, 'koa̱á ti̱'sín itjá'ta koni 'sín sa'koa̱ tjá'té ra jién; ta jé‑ní nga ni̱kjiá tsakátsji‑jé ra jè. 16'Koa̱á ma‑ni nga ngi kíjngo‑lá takén nga si̱chraña'ta‑lá ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma Nainá ra tjín‑la̱ kjo̱nda, mé‑ni nga ske̱hi̱ma̱takòn‑ná ko̱ sakó‑ná kjo̱nda‑la̱ nga ko̱si̱ko̱‑ná 'kia̱ kjòn nga tímachjeén‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\