Hebreos 5

1Nga'tsì jñà ra na̱'mì ítjòn, ya̱á tjahíjin ya̱ a̱jin 'tse̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá mé‑ni nga chja̱tjì‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ mé‑ni ko̱ma tsjá‑la̱ kjo̱tjò Nainá ko̱ si̱ì'ken cho̱ ra ta nga̱tjì kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ xi̱ta̱. 2Koni jè na̱'mì, sa'koa̱á mahindaá‑te inìma̱‑la̱, 'koa̱á 'sín ma‑ni nga ma behi̱ma̱ jñà xi̱ta̱ ra mì kì machi̱ya‑la̱ ko̱ jñà ra xìn ndi̱yá tjímaya. 3Ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ ra ma'tin, kisì'keén‑te cho̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ koni 'sín nga isì'ken cho̱ ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 4Ni̱yá ra tà jè ta̱jngo bí'ta ijo‑la̱ jè xá'nga ra kìi̱; tà jé‑ní jè ra xá Nainá chja̱‑la̱ koni 'sín nga jè Nainá kiìchja̱‑la̱ jè Aarón. 5'Koa̱á ma‑ni nga ti̱'koa̱á Cristo, mì tsa ti̱jè 'nga isíkíjna‑ni ijo‑la̱ koni na̱'mì ítjòn; jè Nainá‑ní ra kitsjà‑la̱ jè xá 'nga ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kitsò‑la̱: Ji̱í‑ní ra I'ndí‑na̱, ko̱ 'a̱án‑ná ra Na̱'ìn‑li. 6Ti̱jé‑ni xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá india‑isa tíchja̱ ñánda̱ nga tsò: Ji̱í‑ní ra na̱'mì tijni skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱, jè xá‑li, 'koa̱á ti̱'sín tjín koni jè xá ra ki'se‑la̱ jè ra tsi'kìn Melquisedec. 7Jè Cristo 'kia̱ nga tsikijna i̱ i̱sà'nde 'ñó kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, ngi ko̱ó ndáxko̱n tsikítsa'ba‑la̱ ko̱ isíjé'ta‑la̱ jè ra tjín‑la̱ nga'ñó nga ma‑la̱ ko̱chrjekàtji a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya; jè Nainá kií'nchré‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó nda kijtsexkón. 8Jè Cristo, ni̱'sín I'ndí‑la̱ Nainá ma, ya̱á kjomà‑la̱ isìhitjasòn 'kia̱ nga isìkjiín kjo̱hi'in. 9'Kia̱ nga mì ti̱ mé ra ichija'ta‑la̱, 'koa̱á 'sín kisijna nga jè ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in xi̱ta̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱, nga'tsì ra si̱hitjasòn‑la̱. 10Jè Nainá, 'koa̱á 'sín isíkíjna Jesús nga na̱'mì ítjòn kjomà; kitsjá‑la̱ xá koni jè xá ra ki'se‑la̱ Melquisedec. 11A̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, kjín jchán tjín‑ni ra ma 'se̱na̱jmí-isa‑najiòn, tanga 'ñó chjá tjín kó'sín nga 'se̱na̱jmíya ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó i'in machi̱ya‑najiòn. 12Tsa nda kjòn‑ni tsiki, ijyeé‑la kjotseé maestro 'ñó nda ma jiòn; tanga takó machjeén‑najiòn nga chjítá'yá xi̱tse̱ india‑no 'én‑la̱ Nainá kó'sín ma'tsia̱ kjòn‑ni jñà ra isa̱ chiba chjá tjín. 'Koa̱á 'sín kjomà india‑najiòn koni kjòn ndí i̱xti‑xó ra takó tsjín 'bi nga kjè tsa ma‑la̱ bakjèn ni̱ño̱. 13Nga'tsì ra takó ko̱'sín kjòn koni kjòn ra tsjín 'bi, i̱xti‑ní, nga̱ kjè kì machi̱ya‑la̱ kó'sín tjín ra kjoa̱kixi̱. 14Tanga tà jñá ma bakjèn ni̱ño̱ ra ijye xi̱ta̱ jchínga, jñà ra ijye nda machi̱ya‑la̱ mé kjoa̱ ra nda tjín ko̱ mé kjoa̱ ra mì kì nda tjín, nga̱ ijyeé ko̱'sín kjònga‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\