Hebreos 8

1Nga'tsì kjoa̱ ra i̱nchichibaya‑ná, tjín jngo ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱, jè‑ní nga tíjnaá jngo‑ná na̱'mì ítjòn ra ya̱ tsikijna'ta nga kixi̱‑la̱ ya̱ íxile̱‑la̱ Nainá jè ra tíbatéxoma ya̱ ján ngajmi. 2Ya̱á síxá ya̱ ñánda̱ tíjna ra ngi Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá ra jè sabà Nainá tsikínda, ko̱ mì tsa xi̱ta̱ tsikínda. 3Nga'tsì ra na̱'mì ítjòn 'koa̱á 'sín satéxoma‑la̱ nga kjo̱tjò tsjá‑la̱ Nainá ko̱ cho̱ sí'ken, ko̱ 'koa̱á 'sín ma‑ni nga jè Cristo, ti̱'koa̱á machjeén‑ní nga ki'se‑te‑la̱ mé ra kitsjà‑la̱ Nainá. 4Jè Cristo, tsa i̱í‑la tíjna i̱ a̱'ta nangi, skanda mí‑la ko̱ma nga na̱'mì kíjna, nga̱ i̱ a̱'ta nangi, ta̱ 'koa̱ tjín na̱'mì ra tsjá‑la̱ kjo̱tjò Nainá koni 'sín tíchja̱ jè kjo̱téxoma ra tsikínda Moisés. 5Tanga jñà na̱'mì ra tjín i̱ a̱'ta nangi ya̱á síxá ya̱ ni'ya ra ta i̱sén‑la̱ ko̱ jè ra ta 'ngién‑la̱ jè Ni'ya Tsje‑la̱ Nainá ra tíjna ya̱ ján ngajmi; koni 'sín tsi'kìn‑la̱ Moisés, 'kia̱ nga ijye mejèn ki̱ì'tsia̱ kjòn nga ki̱ìnda jè ni'ya tsje‑la̱ Nainá ra 'tse̱ nikje, 'kia̱ nga kitsò‑la̱: “Nda kjón ti̱kítsjin koni 'ki ra ítsakon‑la ya̱ nindo Sinaí, 'koa̱ kjón 'sín 'ki ra 'ki ra tinda jngi.” 6Tanga 'ndi̱‑ni̱, isa̱á nda tjín jè xá ra itjábé‑la̱ Jesucristo nga na̱'mì ítjòn tíjna, nga̱ jè basèn‑jin‑ná jngo kjoa̱ xi̱tse̱ ra isa̱ nda tjín ra tsikíndajín Nainá ko̱ jñà xi̱ta̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱á nchrabá'ta‑ni 'én ra isa̱ nda tjín koni 'sín ijye kitsjà tsa'ba Nainá. 7Tsa mí‑la mé isìjchija'ta‑la̱ jè kjoa̱ ra isindajín ítjòn, mí‑la ti̱ machjeén‑ni tsa ìjngo 'ká si̱ndajín india‑ni. 8Tanga Nainá 'kia̱ nga tsakátiko̱ kitsò‑la̱: Ki̱jchò ni̱chjin 'kia̱ nga ìjngo kjoa̱ xi̱tse̱ kindájín‑ko̱ò jñà xi̱ta̱ Israel ko̱ xi̱ta̱ Judá. 9Jè kjoa̱ xi̱tse̱ ra kindájín‑ko̱ò, mì tsa ti̱ ko̱'sín si̱ndajín‑ni koni 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱, 'kia̱ nga 'a̱n kjón ítsabá'ñó tsja nga ítsachrjékàjian ya̱ nangi Egipto. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga mì isìhitjasòn jè kjoa̱ ra ítsikindájín‑ko̱, 'koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kítsjin‑tákon. 10'Kia̱ nga ijye ko̱to ni̱chjin kìi̱, jè kjoa̱ xi̱tse̱ ra kindájín‑ko̱ jñà xi̱ta̱ Israel, ki̱í'sín tjín: Jñà kjo̱téxoma‑na̱, ya̱á sikjáha'sen‑jiaa̱n ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱, ko̱ ya̱á kindá'tá ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱. Ko̱ 'a̱án ko̱ma jè Nainá‑la̱ ko̱ jñà ko̱ma xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑na̱. 11Mì kì ti̱ ko̱chjeén‑ni nga xi̱ta̱ xákjín ko̱kòn‑ya‑la̱, ni̱ jè 'ndse̱ ko̱ki̱tso̱‑la̱ nga katabexkon‑na nga 'a̱n‑ná ra Nainá; nga̱ nga'tsí xi̱ta̱ ske̱xkon‑na, ma'tsia̱ kjòn‑ni ra i̱xti skanda jñà ra 'ñó xi̱ta̱ jchínga. 12'A̱án sijchá'ta‑la̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra ki'sìn, ko̱ ni̱ì‑ti̱‑kjiá síkítsjen‑na jñà jé‑la̱. 'Koa̱á xiaa̱n 'a̱n ra Nainá. 13'Kia̱ nga Nainá chja̱ a̱'ta 'tse̱ ra ìjngo‑isa kjoa̱ xi̱tse̱ ra sindajín, kií nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé kjójchínga jè ra isinda ítjòn; ko̱ jè kjoa̱ jchínga ra ijye tífehe'ta, ta chibaá ni̱chjin chija‑isa‑la̱ nga ngi jchi̱ja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\