Jacobo 3

1Jiòn ra 'ndsé xin‑no, kì tà nga'tsì‑no nga maestro 'nià ijo‑no; nga̱ ijyeé 'ya‑nájiòn, ngaji̱n ra bakon‑ya‑ji̱n, isa̱á tse kjo̱hi'in si̱nè‑naji̱n tsa mì kì nda si̱itjasòn‑ji̱n. 2Nga'tsí‑né, kjín sko̱ya‑la̱ kjoa̱'cho ra kajieén. Tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra ni̱mé kjoa̱'cho kàjin 'kia̱ nga chja̱, jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ngi xi̱ta̱ kixi̱‑ní, ko̱ ti̱'koa̱á chíkjoa̱á‑la̱ nga ma‑la̱ si̱ìkonda̱ kóho'ki ijo‑la̱ nga mì ya̱ ska̱jin kjoa̱ ra 'cho tjín. 3'Koa̱á ngoya‑la̱ koni jngo kabàyo̱ 'kia̱ nga sí'a freno tsa'ba, chíkjoa̱ko̱‑ná nga ma basen‑jyé kóho'ki jè ijo‑la̱. 4'Koa̱á ti̱'sín tjín‑te koni 'sín nga síxá jñà chitso. Ni̱'sín 'ñó i'i kjòn, ko̱ ni̱'sín 'ñó tjín‑la̱ nga'ñó tjo̱ nga mejèn‑la̱ xìn i̱ko̱, ta i̱tsé sa̱á‑ni ki̱cha̱ ra 'mì timón ra síxáko̱‑ni xi̱ta̱ nga ma fìko̱ koni 'sín nga jè mejèn‑la̱. 5'Koa̱á ti̱'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ ndi̱je̱n‑ná, i̱tsé sa̱á‑ni, tanga taxki̱ maá‑la̱ kó'sín síkìchja̱‑ná ko̱ ta ya̱á si̱kítsjeén kó'sín nga tsò. Ni̱'sín ta i̱tsé sa̱a‑ni ni'í ra ko̱tse, batoó tse ijñá bakángi. 6Jè ndi̱je̱n‑ná 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo ni'í; ya̱á 'ya tsjé tsje nga'tsì kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde; i̱tsé sa̱á‑ni nga kjijna'a ya̱ ndsa̱'bé, tanga maá‑la̱ tsjá 'chin‑la̱ kóho'ki ijo‑ná, 'koa̱á ngoya‑la̱ koni jngo ni'í ra tíbaká nga tíjngo kjo̱binachon‑ná skanda nga'tsì ni̱chjin nga bìtsa̱keén, ko̱ jè ni'í ra̱kìi̱ ya̱á nchrabá‑ni ñánda̱ tjín kjo̱hi'in ra mì fehe'ta. 7Jñà xi̱ta̱, maá chíkjoa̱á‑la̱ nga sí'ndé nga'tsì cho̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, koni tsa jñà cho̱ ra 'ñó 'tse̱n, ko̱ jñà ra tjín‑la̱ na̱jngá, ko̱ jñà ye̱, ko̱ jñà cho̱ ra tjín ya̱ a̱ngi ndáchikon. 8Tanga ni̱jngo xi̱ta̱ ra ma‑la̱ sí'ndé ndi̱je̱n‑la̱. Nga̱ jè ndi̱je̱n‑ná jngoó kjoa̱'cho tjín‑la̱ ra mì kì tsjá'nde nga ma ma'ndé ko̱ ya̱á kitse 'chin ra koni xán‑la̱ ye̱ ra sí'ken‑ná. 9Ti̱jé‑ni ndi̱je̱n‑ná jeya níkíjna‑né Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá, ko̱ ti̱jè nakjoájno‑lá xi̱ta̱ ra jè Nainá tsikínda koni 'sín 'ki ra jè. 10Ta̱ jngoó ndsa̱'bé bitjo‑ni 'én ra jeya níkíjna‑né Nainá ko̱ jè 'én 'cho ra nakjoájno‑lá xi̱ta̱. Jiòn ra ndí 'ndsé xin‑no, jñà kjoa̱ kìi̱, mì kì tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma. 11Jngo nga̱jo̱ ñánda̱ tíbitjo nandá, mì kì ko̱ma ti̱ya̱ ki̱tjo‑ni nandá tsje ko̱ nandá tjé. 12Jñà yá‑la̱ to igo̱, ¿a ko̱maá to‑la̱ ítjachó ko̱ja̱‑la̱? Ko̱ jè na'ñó tatséjé, ¿a ko̱maá to igo̱ ko̱ja̱‑la̱? Jiòn ra ndí 'ndsé xin‑no, 'koa̱á ti̱'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ nandá, mì kì ko̱ma ta̱jngo nga̱jo̱ ki̱tjo‑ni nandá tsje ko̱ nandá tjé. 13Tsa títsa̱jin i'ka‑najiòn jñà ra 'ñó chji̱ne̱ ko̱ ra 'ñó nda machi̱ya‑la̱, 'koa̱á 'sín kata'ya‑la̱ nga ndaá i̱nchisíjchá ijo‑la̱, kó'sín nga 'ndé tjín ikon a̱'ta 'tse̱ kjoa̱chji̱ne̱ ra tjín‑la̱. 14Tanga tsa ngi ta kjoa̱xìtakòn kitsejín inìma̱‑no ko̱ tsa tà jé mejèn‑no nga jiòn ki̱tsa̱hijyo ítjòn ki'ta, kì tà chjàn ko̱'sín níkítsjen nga ndaá i̱nchi'nià, kì kjoa̱ ndiso níkójiòn ko̱ kjoa̱ ra kixi̱ tjín. 15Jñà kjoa̱chji̱ne̱ kìi̱, mì tsa a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni. Ta 'tse̱ i̱sà'nde‑ní, ko̱ ta kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱‑ní, ko̱ a̱'ta 'tse̱é xi̱ta̱‑ni̱í nchrabá‑ni. 16Ya̱ ñánda̱ nga tjín kjoa̱xìtakòn ko̱ jè kjo̱bítsjen ra ta jè mejèn‑ná nga jién ki̱tsa̱hijyo ítjén, ya̱ i̱jndáa̱ ta maskáya‑la̱ kjo̱bítsjen‑ná ko̱ ya̱á i̱jncha nga'tsì kjoa̱ ra 'cho tjín. 17Tanga jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni, tsjeé síjchá ijo‑la̱, kjoa̱'nchán bátsji, kjoa̱ndaá ra 'sín, xi̱ta̱ 'ndé‑ní, tjín‑la̱ ra kjoa̱hi̱ma̱takòn, kji'tá ni̱chjin nda tjín kjoa̱ ra 'sín, xi̱ta̱ kixi̱‑ní, ko̱ mì tsa jò fì‑ni. 18Jñà xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga kjoa̱'nchán kata'se, ítjòn 'nchán bìtsa̱jnako̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka mé‑ni nga a̱skan‑nioo̱ ma sa̱kò‑la̱ jè kjo̱nda ra kixi̱ tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\