Jacobo 5

1Ti̱ná'ya jiòn ra xi̱ta̱ nchi̱ná 'mì‑no. Chjíndáya ba ba nga̱ 'ñó tse kjo̱hi'in tjín‑ni ra tínchrobánè‑no. 2Jè kjoa̱nchi̱ná‑no ijyeé tífi'ndo ko̱ nga'tsì jñà nikje‑najiòn ijyeé ijye‑la̱ jñà cho̱ inda. 3Jñà to̱n sinè ko̱ jñà to̱n chroba ra tjín‑no ijyeé títjochi̱. Ko̱ jé chi̱‑la̱ ko̱kòn ra kondra̱ tsa̱jiòn jè ni̱chjin 'kia̱ nga si̱ndajín, nga ni'í jti̱‑ni nga tíjngo ijo‑no. Ngi ta i̱nchiminchaxkó‑nó kjoa̱nchi̱ná‑no skanda 'ndi̱, ni̱'sín ijye tífehe'ta ni̱chjin. 4Jñà ndí xi̱ta̱ chi̱'nda ra isíxá‑no, jñà ra mì kì tsikíchjí‑la jiòn, batoó 'ñó i̱nchikjindáya nga i̱nchifajé'ta‑la̱ Nainá ra kondra̱ tsa̱jiòn, ko̱ jè Nainá ra bato tse nga'ñó tjín‑la̱, ijyeé kií'nchré koni 'sín i̱nchifajé. 5Jiòn batoó nda titsa̱jna i̱ i̱sà'nde ko̱ batoó nda i̱nchi'bì‑la kjo̱tsja jè ijo‑no. I̱nchinìsiín‑la inìma̱‑no nga i̱nchi'bì‑la kjo̱tsja ra síjé ko̱ nda mí 'ya‑no tsa ijyeé ijchò ni̱chjin nga ki̱yá jiòn. 6Jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ ra ni̱mé jé tjín‑la̱, jiòn fanè jé‑la, ko̱ nì'ken‑no. Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, nda mí basìko̱tjì ijo‑la̱. Ta tsjá'nde kjo̱nda‑ní nga nì'ken jiòn. 7'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé, jchíñakjoa̱‑la jiòn skanda 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni jè Na̱'ín‑ná. Ko̱'sín 'tia̱àn koni 'sín 'sín jè ndí xi̱ta̱ ra ma‑la̱ síxáko̱ nangi, nga koñá kjoa̱à‑la nda nda nga 'koa̱ jtsí ra 'ba ítjòn ko̱ ra a̱skan 'ba, nga tsjá nga'ñó‑la̱ nga mihijin jñà tsajmì tjé, mé‑ni ko̱ma nga sa̱kò‑la̱ jñà to‑la̱ ra 'ñó chjí‑la̱. 8'Koa̱ ti̱'sín jchíñakjoa̱a‑la nda nda ra jiòn, kì tà chjàn nìkjahajen‑la takòn nga̱ ijyeé 'ñó kjimachraña jè ni̱chjin nga kj'i̱í india‑ni jè Na̱'ín‑ná. 9Jiòn ndí 'ndsé, kì xàngio̱o tsjajé‑la nga jngó jngó‑no nga bixó: “'Choó tísíko̱‑na jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱”, mé‑ni nga mì kjo̱hi'in si̱nè‑no, nga̱ jè Xi̱ta̱xá ra ma‑la̱ bíndajín‑la̱ xi̱ta̱, ijyeé tínchrabá chraña. 10Jiòn ra 'ndsèe̱ xin‑no, chjíngi‑la koni 'sín nga isìkjiín kjo̱hi'in ko̱ nga ichìkjoa̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, 'kia̱ nga kiìchja̱ ra a̱'ta 'tse̱. 11'Koa̱á 'sín ijye 'ya‑la̱ nga batoó nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra chíkjoa̱jin‑la̱ jè kjo̱hi'in ra 'se‑la̱. Ijyeé ina'yá jiòn koni 'sín nga ichìkjoa̱jin‑la̱ jè xi̱ta̱ ra tsi'kìn Job jñà kjo̱hi'in ra ki'se‑la̱, ko̱ ijyeé 'ya‑nájiòn koni 'sín nga isìko̱ Na̱'ín‑ná nga ijyehe'tà‑ni kjoa̱; nga̱ jè Na̱'ín‑ná batoó tse kjo̱hi̱ma̱takòn tjín‑la̱ ko̱ batoó nda xi̱ta̱. 12Tanga jè ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱, jiòn ndí 'ndsé, jè‑ní 'kia̱ nga 'kio̱ò 'én‑no, kì tà chjàn yá ra nikàxkio̱o nga bixó: “Tíbe‑ní”. Ko̱ kì tà chjàn bixó: “Tíbeé jè ngajmi”. Ko̱ ti̱'koa̱á kì tà chjàn bixó: “Tíbeé jè nangi”, ko̱ ra kj'ií‑isa tsajmì. Tsa 'kia̱ nga kixó jiòn: “Jon, 'koa̱á 'sín tjín”, 'koa̱á 'sín ti̱hitjasòn. Ko̱ tsa 'kia̱ nga kixó jiòn: “Majìn”, 'koa̱á 'sín ti̱hitjasòn, mé‑ni nga jè Na̱'ín‑ná mì kjo̱hi'in tsjá‑no. 13Tsa tjín i'ka jiòn ra ba tjín‑no, ti̱nákjoa̱'ta‑la Nainá; ko̱ tsa tjín i'ka jiòn ra tsja tjín‑no, ti̱jndá‑la Nainá nga jeya ti̱kíjna. 14Tsa tjín i'ka jiòn ra 'chin tjín‑no, ti̱nákjoa̱‑la jñà xi̱ta̱ jchínga ra tjín‑la̱ xá a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo mé‑ni nga katabítsa'batjì‑no ko̱ a̱'ta 'tse̱ 'í‑la̱ Na̱'ín‑ná katamahíjno‑no sihìti̱. 15Tsa nda makjiín‑no 'kia̱ nga kítsa'ba'tion jñà xi̱ta̱ ra kiya, ko̱ndaá‑ni jè 'chin‑la̱; ko̱ jè Na̱'ín‑ná si̱ikasítje̱n‑ni; ko̱ tsa mé jé ra tsakátsji, si̱hijcha'ta‑la̱. 16'Koa̱á ma‑ni nga machjeén‑ní nga 'tèna̱jmí kañá‑la xàngio̱o mé jé ra tjín‑no nga jngó jngó‑no, ko̱ titsa'batjì kañá xàngio̱o nga jngó jngó‑no, mé‑ni katanda‑no tsa mé 'chin ra tjín‑no. Nga̱ tsa 'kia̱ jngo xi̱ta̱ ra kixi̱ tíjna ya̱ ngixko̱n Nainá, jè kjoa̱ bitsa'ba‑la̱, batoó tjín‑la̱ nga'ñó nga manda‑ni xi̱ta̱. 17Jè xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ ra tsi'kìn Elías, 'koa̱á 'sín ta xi̱ta̱ i̱sà'nde kjomà koni ra jién. 'Ñó tsikítsa'ba‑la̱ Nainá nga isíjé‑la̱, nga mì ti̱ jtsí kata'ba‑ni, ko̱ ján nó masen mì kì ti̱ 'tsa‑ni jtsí. 18Ra kjomà a̱skan, tsikítsa'baá india‑la̱ Nainá nga kata'ba india‑ni jtsí, ko̱ 'tsaá india‑ni jtsí ra i'ngaá inchrabà‑ni ko̱ jè nangi india kitsjá‑ni kjo̱nda nga tsajà to‑la̱ tsajmì ra isìtje̱. 19Jiòn ndí 'ndsé, tsa tjín i'ka jiòn ra tsincha'taxìn‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá, ko̱ tsa tjín jngo xi̱ta̱ ra si̱ìkáfa india‑no nga si̱ikixi̱ya‑no, 20ko̱'sín katasijin‑no, tsa jngo xi̱ta̱ ra ijye jé tíbátsji nga ya̱ tsá'baya jè ndi̱yá ra mì kì nda tjín, ko̱ tsa jngo xi̱ta̱ ko̱'sín ki̱tso̱‑la̱ nga kátáfa'ta india‑ila̱ jè Nainá, ya̱á tíbachrjekàjin jè kjo̱hi'in ra 'tse̱ kjo̱biya, ko̱ 'koa̱á 'sín tísíko̱ nga 'ñó tse jé si̱hijcha'ta‑la̱ Nainá jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\