San Juan 14

1’Kì tà chjàn maba‑la̱ jè inìma̱‑no. Katakjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Nainá, ti̱'koa̱ katakjiín‑no a̱'ta tsa̱'a̱n. 2Ya̱ ni'ya‑la̱ Na̱'ìn‑na̱ tjín jchán i̱'nde ñánda̱ ma níkjáyeé; tsa mí‑la tsa 'én kixi̱ nga tjín i̱'nde, mí‑la tà chjàn ko̱xín‑no; nga̱ kií jnchro xá tífì‑na nga tífìkindá‑no jngo i̱'nde ra tsa̱jiòn. 3Koni 'sín nga tífia nga tífìkindá‑no i̱'nde, 'koa̱á ti̱'sín kjí'i̱ india‑na, mé‑ni nga íko̱‑no nga ya̱ ki̱tsa̱jna‑te ya̱ ñánda̱ nga kóti̱jna ra 'a̱n. 4Ijyeé 'ya‑nájiòn jè ndi̱yá ra fì ñánda̱ tífia ra 'a̱n. 5'Kia̱á kitsò jè Tomás: ―Na̱'ìn, mì kì 'ya‑ji̱n ñánda̱ tji'mì. ¿Kó'sín ko̱ma‑ni jcha̱‑ji̱n jè ndi̱yá? 6'Kia̱á kitsò Jesús: ―'A̱n‑ná jè ndi̱yá, 'a̱n‑ná jè ra kjo̱hixi̱ ko̱ 'a̱n‑ná jè kjo̱binachon. Ta̱jngoó a̱'ta tsa̱'a̱n ma kijcho jiòn ñánda̱ tíjna jè Na̱'ìn‑na̱ ra Nainá. 7Tsa ijye kijchaxkon‑nájiòn, ti̱'koa̱á jcha̱xkoón‑te jè Na̱'ìn‑na̱; ko̱ ijyeé 'yaxkon jiòn 'ndi̱ 'ndi̱, nga̱ ijyeé i̱nchichitsíjen‑la. 8'Kia̱á kitsò jè Felipe: ―Ta̱kón‑náji̱n Na̱'ìn‑li, ko̱ ko̱jngoó takòn‑ji̱n. 9Jesús kitsó‑la̱: ―Ji̱ Felipe, kjotseé jchán tíjna̱ko̱‑najiòn, ko̱, ¿a takó kjeé 'yaxkon‑nájiòn? Jè ra ijye kijtsexkon‑na ra 'a̱n, ti̱'koa̱á ijyeé bexkon‑te jè Na̱'ìn‑na̱. ¿Mé‑ni si‑ni: “Ta̱kón‑náji̱n jè Na̱'ìn‑li”? 10¿A mí makjiín‑li nga ta jngoó ma‑naji̱n jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱ ra 'a̱n? Jñà 'én ra 'a̱n bakó‑najiòn mì tsa ta 'a̱n bi'tín‑la̱ ijo‑na̱. Jè Na̱'ìn‑na̱ ra ya̱ tjíjngo‑ji̱n, jè‑ní ra tísíhitjasòn jè xá‑la̱. 11Katakjiín‑najiòn nga ta jngoó ma‑naji̱n jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱ ra 'a̱n; ko̱ tsa majìn, ya̱ katakjiín‑no a̱'ta 'tse̱ xá ra tí'siaa̱n. 12Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no, jè ra makjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱'a̱n, 'koa̱á ti̱'sín 'si̱in koni 'sín tjín jñà kjoa̱ ra 'siaa̱n; skanda isa̱á tà 'ñó tjín‑isa kjoa̱ ra 'si̱in‑isa ra jè, tà nga̱tjì‑la̱ ra 'a̱n, ijyeé ya̱ tífia ñánda̱ nga tíjna jè Na̱'ìn‑na̱. 13Ko̱ nga'tsì ra a̱'ta tsa̱'a̱n si̱jé‑ná jiòn, 'koa̱á 'sín sìhitjásòo̱n, mé‑ni nga jeya kíjna‑ni jè Na̱'ín‑ná a̱'ta 'tse̱ I'ndí‑la̱. 14Nga'tsì ra si̱jé jiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n sìhitjásòn‑ná. 15’Tsa tsjacha‑nájiòn, ti̱hitjasòn jiòn jñà kjo̱téxoma‑na̱. 16'A̱án kitsá'ba‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ nga katasíkasén jngo‑no jè ra ko̱si̱ko̱‑no, mé‑ni nga ya̱ katijnako̱ ki'ta‑no nga ta mé ni̱chjin‑nioo̱, 17jè ra ko̱xian‑la̱, jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá jè ra ko̱kòn‑no ra ngi kjo̱hixi̱. Jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde mì kì ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ nga̱ mì kì tsijen‑la̱ kó'ki ko̱ mì kì bexkon; tanga jiòn 'yaxkon‑no nga̱ ya̱á tíjnako̱‑no, ko̱ ya̱á kíjnajin ki'ta‑no. 18’Mì kì tsa síkítsa̱jna jch'a̱n‑no, kjí'i̱tji̱ngi india‑najiòn mé‑ni nga ya̱ kóti̱jnako̱‑no. 19Ta chibaá ni̱chjin chija‑isa nga jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde mì kì ti̱ ske̱‑na; tanga ra jiòn, takó maá chítsijen‑nájiòn, ko̱ ti̱'koa̱á ki̱tsa̱jnakon‑te jiòn, nga̱ tíjna̱kon‑ná ra 'a̱n. 20'Kia̱ nga ki̱jchò jè ni̱chjin ra̱kìi̱, jcha̱‑nájiòn nga ya̱á tíjna̱jin‑la̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱ jiòn‑jiòn ya̱á titsa̱jnajin‑nájiòn, ko̱ 'a̱n ya̱á tíjna̱jin‑najiòn. 21Jè ra ya̱ tsá'ya jñà kjo̱téxoma‑na̱, ko̱ síhitjasòn koni 'sín tsò, jè‑ní ra ngi kixi̱ kjoa̱ nga tsjake‑na. Tsjakeé ko̱ma jè Na̱'ìn‑na̱ jè ra tsjake‑na ra 'a̱n; ko̱ ti̱'koa̱á tsjake̱é ko̱ma‑te ra 'a̱n ko̱ 'a̱n kokon tsijen‑la̱ ijo‑na̱. 22'Kia̱á iskonangi jè Judas (mì tsa jè Judas Iscariote). Kitsò‑la̱: ―Ji̱ Na̱'ìn, ¿mé‑ni nga ta ji̱n ko̱kón‑náji̱n ijo‑li, ko̱ mì tsa jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ko̱kón‑la̱ ji̱? 23Kiìchja̱á Jesús kitsò‑la̱: ―Jè ra tsjake‑na, tjínè‑la̱ nga si̱hitjasòn jè 'én‑na̱, ko̱ jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱tsjake‑ní, ko̱ kji̱nchrabá‑náji̱n jè Na̱'ìn‑na̱ ko̱ 'a̱n nga ya̱ ki̱tsa̱jnako̱‑ji̱n. 24Jè ra mì kì matsjake‑na, mì kì síhitjasòn koni 'sín tsò 'én‑na̱. Ko̱ jñà 'én ra i̱nchina'yá jiòn mì tsa tsa̱'a̱n jiàa̱n, 'tse̱é jè Na̱'ìn‑na̱ ra isìkasén‑na. 25’'Koa̱á 'sín tí'bènájmí‑no jñà 'én kìi̱ 'kia̱ nga tíjna̱ko̱-isa‑no. 26Jè ra ko̱si̱ko̱‑no, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra jè Na̱'ìn‑na̱ si̱ìkasén‑no ra a̱'ta tsa̱'a̱n, jé ko̱kòn‑ya‑no nga'tsì kjoa̱ ra mì kì fìya‑no ko̱ ti̱'koa̱á si̱íkítsjen‑no nga'tsì 'én ra ko̱tíxian‑no. 27’'A̱án tsja‑no jè kjoa̱'nchán. Ko̱ ya̱á síkíjnajin‑no, tanga mì tsa ko̱'sín tsja koni 'sín tsjá jè i̱sà'nde. Kì tà chjàn síkájno jè inìma̱‑no ko̱ kì tà chjàn skon jiòn. 28Ijyeé ina'yá‑nájiòn nga kíxin‑no nga tífì‑náa̱ ko̱ nga kjí'i̱tji̱ngi india‑najiòn nga ya̱ kóti̱jnako̱‑najiòn. Tsa kixi̱í‑la kjoa̱ nga tsjacha‑nájiòn, 'ñó‑la i̱nchimatsja‑no, nga̱ tífì india‑na ya̱ ñánda̱ nga tíjna jè Na̱'ìn‑na̱, nga̱ jè Na̱'ìn‑na̱ isa̱á tíjna ítjòn koni 'a̱n. 29Ti̱'ndi̱í ko̱tíxin‑najiòn, mé‑ni 'kia̱ nga ijye ko̱'sín ko̱ma, ko̱kjiín‑no. 30’Mì kì tsa ti̱ tse kokóna̱jmí‑no nga̱ ijyeé nchrabá jè ra batéxoma i̱ i̱sà'nde ra̱kìi̱. Tanga ni̱mé nga'ñó tjín‑la̱ nga mé ra si̱ìko̱‑na ra jè. 31Tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma, mé‑ni nga katabe‑ni jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde nga tsjake̱‑ná jè Na̱'ìn‑na̱, ko̱ 'koa̱á 'sín 'siaa̱n koni 'sín jè Na̱'ìn‑na̱ tsikí'tin‑na. ’Ti̱sítje̱en, ko̱ tjiaán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\